Az ókori egyiptomiak mindennapi élete - modell-pályázat

A MAGYAR-EGYIPTOMI BARÁTI TÁRSASÁG
ÓKORI EGYIPTOMI BIZOTTSÁGA
 Modellkészítő pályázatot hirdet. 
 
A pályázat témája
Az ókori egyiptomiak mindennapi életének
a bemutatása.
 
 
Egyszerű, jól áttekinthető, szépen kidolgozott modelleket várunk, melyek ókori egyiptomi minták figyelembe vételével készültek.
 
A modelleket kérjük egyiptomi stílusban elkészíteni!
A technika kiválasztása tetszőleges.
Két kategóriában hirdetjük meg 5-8. osztályos tanulóknak:
Egyéni és Csoportos.
 
Beküldési határidő: 2010 november 30.
 
A pályaműveket a Szépművészeti Múzeum (1146, Budapest, Dózsa Gy. 41) kérjük eljuttatni november 25 és november 30 között.
 
A részvételi szándékot kérjük jelezni a Társaság e-mail címén, ahol a pályázattal kapcsolatos további kérdésekre, problémákra is szívesen válaszolunk.
 A pályázatra beérkezett művekből az arra érdemeseket a nagyközönség számára 2011 március 17-én kiállítás formájában Törökbálinton mutatjuk be.
Különdíj(ak) kiadása is elképzelhető
A pályázatot egyiptológusokból és rajztanárokból álló zsűri bírálja el. 
 
Díjkiosztás kategóriánként, december 13 (hétfő) lesz.
Helyszín:Nmezetek Háza
1062, Budapest, Bajza u. 54
 
Beküldési határidő: 2010. november 30.
Cím: Modell pályázat
Szépművészeti Múzeum
1146, Budapest, Dózsa Gy. 41.
 
 
Részletes útmutató:
Az ókori Egyiptomban ugyanolyan emberek éltek, mint mi vagyunk. Ettek, ittak, aludtak, mulattak, tisztelték isteneiket és persze sokat dolgoztak. Mindezeket sírjaikban domborműveken és festményeken meg is örökítették. Igen sokféle munkájuk volt, és ezek egy részét az Óbirodalom (Kr.e. 2686-2160) folyamán, és főként az Első Átmeneti Korban (Kr.e. 2160-2155) az ún. „szolgaszobrok” formájában térplasztikai alkotások is megjelenítették. Az egyes szobrok eleinte önmagukban álltak, később szoborkompozíciókat alkottak. Anyaguk kezdetben kő volt, később a fát részesítették előnyben. Az egyiptomi szobrászatra általában a frontális ábrázolás a jellemző, vagyis az, hogy a műveket elsősorban elölnézetre komponálták. A szolgaszobroknál azonban eltértek ettől, és a mozgást a maga valóságában, több nézetre komponálták – természetesen, mint minden új technika, ez is sok nehézséggel járt, és a mozdulatok, arányok néha erősen eltorzultak. Máskor olyan művek születtek, melyeket ma is csodálattal nézünk.
 
A pályázat célja, hogy olyan alkotások szülessenek, melyeken látszik, hogy készítőik ismerik az ókori egyiptomi kultúra választott témájának a jellemzőit, tudják, hogy a végzett tevékenységnek mi a célja, milyen feladatokkal jár, mire van szükség elvégzéséhez, hogyan végezték, és milyen hatással volt az emberekre, esetleg környezetükre.
 
A modellek szoborcsoportokat ábrázoljanak, melyek tükrözik az ókori egyiptomiak valamely tevékenységét (mezőgazdasági vagy kézműves munka, katonaélet, hivatali teendők, házimunka, családi élet, stb.). A figurák és a környezetükben levő tárgyak az ókori Egyiptomban szokásos formában jelenjenek meg (pl. öltözet, hajviselet, eszközök, épületek, korabeli növények és állatok).
 
A szobrok anyaga tetszés szerint választható meg (papírmasé, fa, agyag, gipsz, stb.).
 
Méret: legfeljebb 50 x 50 x 50 cm nagyságú alapterületen elférjen.
 
Az első 3 díjat azok az alkotások nyerik, melyek leginkább tükrözik az ókori egyiptomi szellemiséget, és a felsorolt követelményeket.
 
Az első három helyezettet könyv- és ajándékcsomaggal jutalmazzuk! Ráadásul a készítők a Kontakt Rádióban 30 perces műsor keretében bemutathatják munkájukat és elmondhatják élményeiket. A műsort a MEBT honlapján archiváljuk.
 
A dobozra kérjük ráírni:
Egyiptomi életkép
 
Mellékletek:
1. Kérjük megadni a kategóriát, a mű címét, anyagát, a választás indoklását, a készítés menetének a leírását és a munka közben szerzett tapasztalatok felsorolását. Ha az alkotó(k) hátrányos helyzetű(ek), kérjük jelezzék!
 
2. Zárt borítékban kérjük mellékelni a készítő(k)
·        nevét és életkorát,
·        címét (postai és e-mail),
·        telefonszámát,
·        a mű címét,
·        iskola nevét, címét és
·        a segítő tanár nevét.
 
Csoport esetében természetesen valamennyi résztvevő nevét kérjük! Digitális formában a készítéssel kapcsolatos fotódokumentációt is fogadunk a fent megadott e-mail címen, melyből megfelelő minőség esetében a nyertes pályaművek internetes bemutatásakor mellékletet képezhetünk.