Cézanne és a múlt. Konferencia

Cézanne és a múlt. Hagyomány és alkotóerő

Nemzetközi tudományos konferencia
a Szépművészeti Múzeumban
2013. január 28
Barokk csarnok
 
 
A Cézanne és a múlt. Hagyomány és alkotóerő című időszaki kiállítás alkalmából szervezett konferencia olyan témákra, kérdésekre helyezi a hangsúlyt, amelyek a tárlat keretében csak érintőlegesen vagy egyáltalán nem kerülhettek bemutatásra (Cézanne és az ókor, Cézanne és Courbet, stb.). A meghívott előadók – mind nemzetközileg elismert szakértők – új megvilágításból, különleges megközelítésből gondolják tovább Cézanne és a múlt problematikájának kérdését.
 
A konferencia moderátora Dr. Richard Shiff, az austini University of Texas professzora, a Cézanne és a múlt. Hagyomány és alkotóerő kiállítás katalógusának egyik szerzője (tanulmánya Szenzáció, Cézanne címmel jelent meg). Shiff professzor 1984-ban kiadott Cézanne and the End of Impressionism. A Study of the Theory, Technique, and Critical Evaluation of Modern Art című könyve nagy hatással volt a Cézanne-kutatásra.
 
Faya Causey, a washingtoni National Gallery of Art tudományos programjainak vezetője az ókori művészet (elsősorban a görög és római szobrászat) Cézanne-ra tett hatását fogja vizsgálni. Elismert ókorkutatóként számos tudományos cikk szerzője, a modern és az antik művészet kapcsolatát többek közt Jasper Johns: Ancient Aspects című tanulmányában tanulmányozta.
 
Matthew Simms, a Long Beach California State University munkatársa Cézanne, Drawing and the Past címmel tart előadást. Simms szakterülete a 19. századi francia művészet, számos cikket publikált Cézanne-ról. Első könyve (Cézanne’s Watercolors: Between Drawing and Painting, Yale, 2008) Cézanne akvarelljeiről nyújt mélyreható elemzést.
 
Mary Tompkins Lewis, a Hartford Trinity College (Connecticut) professzora „Cézanne és a Louvre” címmel írt tanulmányt a Cézanne és a múlt katalógusához. A konferencia keretében Cézanne az úgynevezett „Ecorché–szobor” után készült másolatait elemzi majd. A francia művész nem kevesebb, mint húsz kópiát (rajzok, akvarellek, festmények) készített a régebben Michelangelónak tulajdonított mű alapján.
 
André Dombrowski, a philadelphiai University of Pennsylvania professzor-asszisztense Cézanne, Wagner and the Origin of Art címmel tart előadást. Dombrowski doktori disszertációját Cézanne korai festészetéről írta, emellett számos tudományos cikket szentelt a francia mesternek. Cézanne, Murder and Modern Life című könyvét 2012-ben jelentette meg a University of California Press.
 
Jean-Claude Lebensztejn Párizsban élő művészettörténész és kritikus Paul Cézanne Budapesten is bemutatott Női akt (Léda II) című festményének keletkezésének körülményeit, valamint a mű vizuális forrásait mutatja be. Az előadás adalékot nyújt Lebensztejn Cézanne úgynevezett „Léda-sorozatát” ismertető cikkéhez, amely a művészről készült tanulmányait összegyűjtő kötetben jelent meg (Etudes cézanniennes, 2006).
 
Denis Coutagne Cézanne és Courbet kapcsolatát fogja ismertetni. Coutagne az Aix-en-Provence-i musée Granet volt igazgatójaként, illetve a Paul Cézanne társaság elnökeként több kiállítást szentelt a művésznek. 2006-ban az Aixben és Washingtonban bemutatott Cézanne in Provence kiállítás társkurátora volt, 2011-ben a Cézanne és Párizs kiállítást rendezte (musée du Luxembourg, Párizs).
 
Dr. Rényi András előadása zárja majd a konferenciát, aki Cézanne Caravaggio Sírbatétele után készült másolatait fogja vizsgálni. Rényi András az ELTE Művészettörténeti Intézetének igazgatója, Caravaggio remekművét A holtpont igézete. Adalékok Caravaggio testfelfogásához és „naturalizmusának” képi szintaxisához című cikkében elemezte (Enigma, 2001, 30 sz).
 
A konferencia nyilvános és ingyenes. Az előadások nyelve angol és francia (a francia előadásokhoz a múzeum szinkrontolmácsolást biztosít). A Cézanne és a múlt.
 
Forrás: Szépművészeti Múzeum honlapja