Szinuhe Irodalmi Magazin: Uni önéletrajza

Rádió: 
Fáraók földjén
Adás dátuma: 
2018, Február 16
Szinuhe irodalmi magazin / KONTAKT Rádió (87,6 MHz)
2018. február 16.
 
 
A műsor témája      
Uni önéletrajza, bemutatja: Jágerszki Erzsébet, a Vámbéry Ármin Keleti Szabadegyetem hallgatója 
 
 
Uni sírja
A 6. dinasztia idején élő Uni sorsa szorosan kapcsolódott az udvar, és I. Pepi meg Merenré fáraó életéhez, mégsem tartotta magát udvaroncnak, hiszen Memphisz helyett egy szívéhez közelebb álló területet, Abüdoszt választotta túlvilági lakhelyéül. Az uralkodók mérhetetlen bizalmát élvezve, Abüdosz kiemelkedő helyén, szokatlanul nagy méretű masztaba-sírt épített, melyet udvartartása embereinek a sírjai vettek körül, ahogya fáraók piramisai körül udvaroncaik sírjai épültek meg. Maga a sírfelszerelés is különlegesen sok nagy értékű tárgyat tartalmazott, amennyire a már 1860-ban kirabolva, és tűztől részben megfeketedve talált sír újra végzett feltárásán a 2000-es években megállapították (Janet Richards és Peter Lacovara). Az építmény Uni önéletrajzában olvasottakkal egyezően, itt a korszak talán legtekintélyesebb sírja lehetett.

abydos-uni1.pngabydos-uni2.pngabydos-uni3.png

enteriőr Uni sírjáról 1999-ben, az ásatás közben / A sírkamra / A sír egyik fala az égésnyomokkal (forrás)

 

Önéletrajz
Az önéletrajzi felirat a bejárat mellett olvasható, 51 függőleges oszlopba rendezve, folyamatosan vésett hieroglifákkal, egy nagy méretű mészkősztélén. 
Az akkoriban szokásos egyik formát követi az óbirodalmi eseményeket elbeszélő önéletrajz. Uni időrendi sorrendben mondja el munkáit, a dícséreteket, és rangjait meg címeit. Szövegében még nincs jele a Középbirodalom idején meghonosodott Oziriszhez szóló kívánságoknak („abüdoszi formula”), hanem az általánosan megszokott szerkezetet követi: az áldozatok felsorolása után időrendben haladva egyre magasabb tisztségek és címek követik egymást, míg elérnek a sztélé beépítésének az idejéhez. A tettek felsorolását egy rövid formulával zárja, melyben összegzi tetteinek eredményét: minden úgy történt, ahogy a fáraó ka-lelke megparancsolta, és emellett atyjának szeretettje, anyjának dícsértje, testvérei kedveltje volt, tehát családjával is törődött. Az ekkor elért legmagasabb rangja: hatia és valódi felső-egyiptomi kormányzó tisztsége mellett az örök életet kiérdemelt halottak jelzőit adja meg, vagyis megdicsőült és a túlvilági élethez minden szükséges dologgal ellátott lélekként képzeli el halál utáni létét. Csak itt kerül sor Ozirisz isten említésére, mivel mindezt Ozirisz előtt történtként írja le. Az isten említése pedig arra mutat, hogy bár még a pre-oziriánus korszakban vagyunk, az Ozirisz tisztelet – legalábbis itt – már érvényesült.
A későbbi magas tisztségeket egy utólagosan elkészített álajtó feliratán örökítették meg, melyből az is kiderül, hogy a vezíri rangig emelkedett Uni karrierje. És bár a nagy feliratban nem említette, de itt azt is elárulja, hogy apja maga is betöltötte ezt a legmagasabb méltóságot.

Szerkesztő-műsorvezető: dr. Győry Hedvig