Thotmesz művészeti műhelye: A Nappal Könyve IX. Ramszesz fáraó sírjában (KV6)

Rádió: 
Fáraók földjén
Adás dátuma: 
2012, Április 6

Thotmesz művészeti műhelye / KONTAKT Rádió (87,6 MHz)
2012 március 9.

 
A műsor témája
Kellemes Húsvéti ünnepeket kívánunk!  
mai téma: a Nappal Könyve, IX. Ramszesz kora, thébai viszonyok, az első óra képei, Ré újjászületése, Nut, mandzset bárka, szárnyas skarabeusz, magzat Nut méhében, napbárka utasai, VI. Ramszesz és II. Oszorkon fáraók sírjai, kriptográfia, az órák nevei, és istenei.  
 
 
IX. Ramszesz sírja Thébában (KV6)
A sír bejárata VI. Ramszesz fáraó sírjával átellenes oldalon nyílik, a Királyok Völgyének a mélyén. 86 m hosszú. Szerkezetét tekintve a Ramesszida kori királysírok jellegzetes, egyenes tengelyét követi, melyre két oldalt mellékkamrák sorát fűzték. Ezúttal csak az első folyosóról nyílik 2-2 kamra, a továbbiak feltehetően még nem készültek el, amikor a fáraó meghalt. A lépcsős lejáró után három hosszú folyosót vágtak a sziklába, majd egy négyzet formájú helyiség következett, ahol a mély aknát szokták kialakítani, ám ezúttal ez elmaradt, ahogy a helyiség díszítése is hiányzik.
 
A következő 4 pilléres kamra már a sírkamra előhelyiségeként szolgált, mely tulajdonképpen egy következő folyosórész első fele. Bár IX. Ramszesz több mint 18 évig uralkodott, ez a szerkezet világosan mutatja, hogy sírjának építését nem tudta befejezni – lényegében csak első fele készült el, ezt kellett halálát követően gyorsan átalakítani, és a temetéshez előkészíteni. Az utolsó folyosó kiszélesítése, és gyors kifestése, ill. az előző helyiségek díszítése rohammunkában készült, minden bizonnyal korábban már kialakított tervek alapján.
 
Az ekkor hagyományosnak számító túlvilágkönyvek, mint a Halottak Könyve, az Amduat, a Kapuk Könyve, a Barlangok Könyve, a Naplitánia, a Szájmegnyitási szertartás képei mellé az elődei között csak VI. Ramszesz fáraó örök nyughelyén megjelenített Nappal és Éjszaka Könyve került, az ott található egyik beosztásának megfelelően, a sírkamra mennyezetére.
 
A könyv többi ábrázolásához hasonlóan fekete alapon, sárga színnel ábrázolták a jeleneteket. Minden bizonnyal ugyanúgy dolgoztak, mint VI. Ramszesz sírjában, ahol sárgával történt az előrajzolás, és az arc részleteit feketével javították. Itt a sietős munka miatt feliratok nem kerültek a mennyezetre, és a hely szűke miatt a teljes könyv legfontosabbnak tartott jeleneteit emelték ki – az első és utolsó óra rövidített, elnagyolt változata látható. Ezért is választották világosan el az órákat, holott ennek a könyvnek éppen az egyik jellegzetessége, hogy azok összefolynak.
 
 
A Nappal  Könyve
IX. Ramszesz fáraó sírkamrájában a mennyezet keleti felére, az Éjszaka Könyvének háttal került ennek a túlvilági vezetőként alkalmazott iratnak a rajza. A földi élet számára is irányadó, a Ré napisten nappali útját bemutató képsorban a túlvilági vezetőktől eltérően a képsorok folyamatosan haladnak – az óraszövegek jelzik csak az idő múlását. Az egyes órák eseményeinél azonban a jelenetekben voltak átfedések.  
 
A képi szerkesztésben leginkább négyes egység tűnik fel, mely azonban a szövegek tartalmában is kimutatható. Az első fázist a napfelkelte, a naphajó elindulása képezi, melyet Apophisz elpusztítása követ – háromszor ismételve meg, a három órának megfelelően. Ezt a diadalmas ujjongás, a győzelmi felvonulás követi, majd a Naplemente zárja, amikor Nut istennő elnyeli a Napot, hogy reggelre ismét megszülhesse.
 
A halottak a jeleneteken számos helyen megjelenhetnek, szöveges és képi formában egyaránt, hiszen megigazulva maguk is a Napisten kísérőivé váltak, az ő bárkáján tették meg állandó útjukat, illetve velük találkozott Ré hajózása közben, amikor a Sásmezőkön dolgoztak, vagy üdvözölték őt. Részt vehettek az istenfelvonuláson, de húzhatták is bárkáját. Igaz, ez sokáig a fáraók kiváltságának számított, mivel a 25. dinasztia koráig magánszemélyek emlékei között nem fordul elő. Utána viszont a Ptolemaiosz korig számos koporsón megtalálható egy-egy jelenete. Ekkor tehát már ők is részeseivé válhattak a napistennel azonosulva az élet örök körforgásának.
 
A feliratok egyik része az óraszövegeket foglalja magában, melyben az egyes órák jelentőségét, történéseit emelik ki, megadják nevüket, és végül óraistenekhez rendelik őket. Ezek forrásai az órarituálék. A kiegészítő, kísérőszövegek esetében ill. a hozzájuk kapcsolódó képekben viszont több helyről is merítettek a könyv szerkesztői. Fontos szerepet töltött be közöttük a Halottak Könyve és az Amduat. A 12. óra vége mintha az Amduat és a Barlangok Könyve közti átmeneti fázist tükrözné. Az égi istenek lényei az asztronómiai és égkönyvek ismerete nélkül elképzelhetetlenek.
 
IX. Ramszesz sírjában az események színhelyét képező Nut istennő négykézláb állva, az Éjszaka Könyvének Nut istennőjének tükörképét képezi. A hasa alatt ábrázolt, belsejében zajló események ugyan eltérőek, a két ábrázolás közti kapcsolat azonban tartalmilag is nyilvánvaló. II. Oszorkon fáraó sírkamrájában még a két könyv szövege is egybefolyik, amennyiben az Éjszaka 12. órájának a szövege félbeszakad, és a Nappal Könyvének az 1. órájában folytatódik. A Nappal Könyve mégis tőle függetlenül alakult ki, csak létrejötte után egyeztették össze őket, majd a Késői Korban ismét szétváltak.
 
 
 
Szerkesztő és műsorvezető:
dr. Győry Hedvig
Zene: al Tantura