Szinuhe irodalmi magazin: A Paraszt panaszai, 4. rész

Rádió: 
Fáraók földjén
Adás dátuma: 
2011, Szeptember 9

Szinuhe irodalmi magazin / KONTAKT Rádió (87,6 MHz)

2011 szeptember 9.
 
A műsor témája
MEBT hírek: meghívó szeptember 13-án az Egyiptomi Követség szervezésében komolyzenei koncertre a Syma csarnokba. Este 7 órakor kezdődik. Részletek a kezdőlap események rovatában olvashatók.
Adás témái: A paraszt panaszai: A paraszt 3. beszéde, Nílus, a mérleg szerepe az egyiptomiak életében, a maat fogalma, lista, a gonosz elöljáró körülírása, Halottak Könyve 125 – bűnök tagadása.
 
Tartalom röviden:  
Hunanup, a paraszt harmadszor járul Meru fia Renzi elé, hogy ítéljen ügyében, de most sem születik semmiféle döntés. A végén annyira elragadja az indulat, hogy a nagy házelöljáró az őrökkel elvereti. A paraszt még erre sem hagyja abba a szidását, ám ezzel már nem törődnek.  
 
 
Irodalomtörténeti kitekintés:  
A korábbiakhoz hasonlóan a beszéd megszólítással kezdődik, melyben a paraszt az ég urához, Réhez hasonlítja Merut, udvara közepette, akire mindenkinek szüksége van, éppúgy, mint a vízre, amit Hapiként áraszt ki, hogy felfrissüljenek a földek. Mint jó elöljárót, kötelességének az elesettekkel kapcsolatos teendőire hívja fel a figyelmet, vagyis megújító, éltető szerepében a szegények, védtelenek védelmezésére kéri, hogy az örökkévalóságot (nHH) elérje, ami azt jelenti, hogy igazhangúként az istenek közé léphetett. A maat fenntartásának alapvető jellegét egy korabeli szállóigével is kiemeli „az orr lehelete az igazság végzése”.
 
Itt sem felejtkezett meg a már megszokott költői képekről, bár egy új kép jelenik meg, ahol középponti szerepet a mérleg tölt be. Három kérdéssel vezeti be ezt a gondolatot. Először az akkoriban használt kétféle mérleg (jwsw és mxAt), és a mérés eredményét feljegyző Thot tevékenységének igazsághoz hű jellegére kérdez rá, majd ezt állítja példaként az elöljáró elé. Később annak egyes testrészeit is azonosítja a mérleg egyes részeivel, ezzel adva nyomatékot a mérlegszerep helyes döntést jelző szükségességére. Ezt a korábbi beszédéből ismert kormányosi szereppel hozza összhangba.
 
Ebben a környezetben a hazugság tagadása, a rossz tettektől óvás nem csak a világi rend megbomlását akadályozza, vagyis a valamennyi egyiptomi számára életük során alapvető körülményeket biztosító államrend fennmaradását jelenti, hanem a mérleg hasonlat folytán az adott személy örökös fennmaradását is, vagyis túlvilági boldogulását. Ily módon személyes sorsa összefonódik döntésének helyességével. Eközben is elhangzanak azonban olyan aforizmák, mint például „ne légy könnyelmű, súlyos vagy” vagy „nem nagy az a nagy, aki kapzsi”, melyek a bírói hivatal meghatározó szerepét és a hozzá kapcsolódó elvárásokat hangsúlyozzák.
 
A következő szerkezeti egység a vallási irodalomban szokásos litániai jelleggel készült, és a házelöljáró tulajdonságait sorolja fel, de ezúttal a paraszt ügyével kapcsolatos passzív tevékenységét negatív viselkedésként értékelve. Valamennyi mondat a mk Tw m … „olyan vagy, mint …” bevezetéssel kezdődik. A felsorolás első egysége még átmenetet képez: ugyan a mérleggel azonosítja, de utána felszólítások és tiltások következnek. A következő összehasonlítások (ruhamosó, révész, csűr főnöke, szakács) helytelenül űzött foglalkozásokat adnak meg. A ragadozó madár - életmódjával szintén rossz színben tűnik fel. Csak az utolsó összehasonlításnál nem mondja ki, mi kivetnivalót talál – a számadás (jp) említése azonban itt is a negatív felhangokat erősíti.
 
Eddigre a paraszt már annyira belejött az elöljáró szapulásába, hogy kifejezetten rosszakat kívánt neki, amit az megelégelve, a Kapu bejáratánál levő őrökkel megkorbácsoltatta. A paraszt azonban ez után is folytatta a – rosszkívánságok előtti formához visszatérve panaszát – ezekkel együtt összesen kilenc egységből áll a lista, amennyi panasz a munka teljességét is jelenti.
 
 
Szerkesztő: dr. Győry Hedvig
Műsorvezető: Varga Anna Mária
Technikai munkatárs: Molnár Bernadett