Szinuhe irodalmi magazin: A Paraszt panaszai, 1. rész

Rádió: 
Fáraók földjén
Adás dátuma: 
2011, Június 17

Szinuhe magazin / KONTAKT Rádió (87,6 MHz)

2010 június 17.
 
A műsor témája
- Egyiptológiai hírek: előadások a thébai magyar ásatásokról az ELTEn (Bács Tamás, Fábián Zoltán és Schreiber Gábor), „Múmiák testközelben” kiállítás a Szépművészeti Múzeumban, arab művészeti kiállítás a bécsi Kunsthistorisches Museumban
- A paraszt panaszai: Első Átmeneti Kor, Akhtoész fáraó, Wadi Natrun, Neni-niszut / Hérakleopolis, Per-Fefi, a Nílus áradása, a szív, utazásra elvitt istenszobor, a Hallgatás Ura, szöveghagyomány, szónoki beszéd.
 
Tartalom röviden:  
A Wadi Natrun egyik parasztja terményeivel felkerekedett, hogy azok elcserélésével elláthassa családját. Út közben azonban Dzsehutinekht elvette tőle rakományát, sőt még teherhordó szamarát is. Hiába könyörgött, sírt a paraszt, nem kapta vissza tőle. Verést kapott helyette. Ekkor a székhelyre, a nagy házelöljáróhoz, Renzi, Meru fiához ment, akinek legkedvesebb kísérőjének elő is adta panaszát. Renzi elmondta hivatalnokainak is az ügyet, akik azt tanácsolták neki, hogy adasson kárpótlást a parasztnak, ne csináljon nagy ügyet a panaszból. A nagy házelöljáró azonban hallgatott, senkinek nem adott választ.
 
Irodalomtörténeti kitekintés:  
Az irodalmi műveknek több kora is lehet, attól függően, hogy milyen szempontból vizsgáljuk őket. Jelen esetben a mű ismeretéhez három berlini papirusz szolgál alapul, melyeket a berlini Egyiptomi Múzeumban őriznek (3023, 3025, 10499). A papiruszok külső megjelenése és a rajtuk látható hierátikus írás formázása, vonalvezetése alapján a Középbirodalom idején másolták őket. A források tehát erre az időre tehetők.
 
A következő kérdés a szöveg megfogalmazásának az ideje, hiszen ez nem feltétlenül esik egybe a fennmaradt forrásokkal. Itt a mű nyelvezete árulkodik. Pascal Vernus megvizsgálta például az igeidők használatát, és az alany + Hr + főnévi igenév és az alany + sDm=f formák használata alapján arra az eredményre jutott, hogy a 12. dinasztia idején, de még Khaheperrészeneb és Amenemhat intelmeinek a megfogalmazása előtt készült el végleges formája. Oleg Berlev számára a „nagy házelöljáró” (jmj-rA pr wr) tisztség volt árulkodó: I. Szeszosztrisz fáraó 9. uralkodási évéből származik az első biztosan keltezhető megjelenése, és a dinasztia végéig kiírták teljes alakját. Az idős ember determinativum pedig, amit itt mindig mögé rajzoltak, csak III. Amenemhat fáraó uralkodási idején tűnt fel.
 
Végül kérdés, mikor játszódik a történet. A szövegben Nebkauré (Nb-kAw-Ra) fáraó neve szerepel, aki feltehetően a 10. dinasztia VI. Kheti (Xtj) nevű uralkodójával azonos. Görögös változata az Akhtoész. Vele kapcsolatban Manethón szerint a történelmi emlékezet azt jegyezte meg, hogy Hérakleopoliszban uralkodott, és igen kegyetlen volt. Halálát a Nílusban lelte, krokodil falta fel.
 
 
Szerkesztő műsorvezető: dr. Győry Hedvig
Technikai munkatárs: Molnár Bernadett