Szinuhe irodalmi magazin: Wenamon, 3. rész

Rádió: 
Fáraók földjén
Adás dátuma: 
2011, Április 22

Szinuhe magazin / KONTAKT Rádió (87,6 MHz)

2011 április 22.
 
A műsor témája
- MEBT hírek: május 5-én Fülöp Márton egyiptomi-görög kapcsolatokról tart előadást.
- Wenamon utazása, 3. rész. Egyiptom gazdasági helyzete, Amon szobra, cédrushajók, könyvelés – üzleti könyvek, adók, hadizsákmány és ajándék, tárgyalás Bübloszban, Alexandria és a Khargeh oázis táncai.
 
Tartalom röviden:  
Wenamon a bübloszi fejedelem előtt – a fejedelem elmondja, hogyan zajlottak korábban ezek a beszerzések, és most milyenre változott a két ország kapcsolata. A tárgyalás során Wenamon megvédi küldetését és Amon fensőbbségét, és megállapodnak a szállítmány ellenértékében, amit Szmendészék el is küldtek, ill. megbeszélték a szállítás további részleteit.
 
Irodalomtörténeti kitekintés:  
A tárgyalás során mindkét fél hivatkozott az előzményekre. Érdekes módon azonban, Bübloszban a konkrét nevek hiányoznak. Dórban tudjuk, hogy Bedernek nevezték a fejedelmet, Cipruson később Heteb királynő menti meg Wenamon életét. Itt azonban nem említik a nevét, sőt a korábbi fejedelmek neve sem hangzik el, és a fejedelem azokat az egyiptomi királyokat sem nevezi meg, akikkel üzletet kötöttek korábban.
 
Az adott személyeket funkciójuknak megfelelően írják körül. A körülírás (perifrázis) egyik formája, amikor a személyek valamilyen fontos jellemzőjét mondják helyette. Ez a „név helyett” kiírt szó használata az antonomazia. Egyik formája, amikor ismert történelmi vagy mitológiai tulajdonságot adnak meg helyette, mint például a helységet, ahol uralkodik. A másik lehetőség az állandó jelző vagy értelmező név helyett történő alkalmazása. Ez utóbbi nem szerepel, az előbbi viszont történetünk a bübloszi eseményeinek leírására jellemző.
 
Ez a rész kiemelkedik abból a szempontból is, hogy több beszédet olvashatunk, melyek a maguk igaza érdekében érvelnek. A fejedelem az üzleti könyvek alapján bizonyítható konkrét számadatokra épít, Wenamon beszéde viszont Amon isten erejét fejti ki. Ami a meglepő, hogy ezt a dicséretet a fejedelem megelőzi, amikor azt ecseteli, hogy Amon a tengereken is úrrá tud lenni – Széth isten segítségével. Ezt toldja meg tulajdonképpen Wenamon amikor az élet és egészség urának is nevezi, és a fejedelmet Amon szolgájaként írja le.
 
 
Szerkesztő: dr. Győry Hedvig
Műsorvezető: Varga Anna Mária
Technikai munkatárs: Molnár Bernadett