Thotmesz művészeti műhely: halászati jelenet Ipui sírjában

Rádió: 
Fáraók földjén
Adás dátuma: 
2011, Március 18

Thotmesz művészeti műhelye / KONTAKT Rádió (87,6 MHz)

2011  március 18.
 
 
A műsor témája
- MEBT hírek: Egyiptom aktuális helyzetéről lesz beszélgetés a politikai, társadalmi és gazdasági változások szempontjából Rózsa Erzsébettel, Tüske Lászlóval és Toma Pállal.
- Ipui sírja: halászat jelenete (TT217), horgászat, víziló vadászat, halfajták, köztük a lates niloticus, papság és a halevési tilalom, III. Amenhotep halotti temploma,
 
Ipui sirja Deir el-Medinében (TT217)
Ipui II. Ramszesz fáraó korában szobrászként tevékenykedett Deir el Medineben, népes családja körében. Feleségét Duaemmeresznek hívták, és két lányukról tudunk (Iamemhab, Werer). A sírfeliratok alapján 7 fiúk neve ismert, akik közül egyik biztosan folytatta apja mesterségét. A hegyoldalba épített sír falain nemcsak őket, és apját, Piait meg anyját, Noferethaut örökítette még meg, hanem macskájára is gondolt, akit Taimmetnek neveztek. 
 
Halotti együttese a város szélén épült, éppúgy, mint társaié. A föld fölötti rész egy udvarral kezdődött, melybe a templomokhoz hasonló, pülonszerű kapun keresztül lehetett bejutni. Ennek túlsó végén helyezkedett el a halotti kápolna, mely fölött valamikor kis piramis állt, fülkébe helyezett sztélével. A földalatti részbe egy meredek, lépcsős aknán keresztül lehetett lejutni. Előcsarnok és sírkamra alkotta. Ez utóbbi boltíves mennyezetét s falait színes falfestmények díszítik.
 
Halászat és halfeldolgozás   
Az ókori egyiptomiak egyik alapvető élelem forrásának számított a Nílus halakban gazdag élővilága, melyet a legkorábbi időktől kiaknáztak. Nem csoda, hogy igen sokféle technikát fejlesztettek ki a halak befogására, kezdve a halak kézzel történő elkapásától a különféle szerszámok használatáig. A halászati technikák megválasztását a körülmények nagyban befolyásolták, de a halfajták is meghatározók voltak benne. Jellemző eszköznek számított a horog, szigony, háló és varsa, melyeket az ábrázolások alapján legkésőbb a Középbirodalom korától a horgászbot is kiegészített. Csalinak például kenyeret és datolyát használtak.
 
A halászat jelenetét az óbirodalmi masztabák falán éppúgy megörökítették, mint az újbirodalmi földalatti sziklasírokban, vagy a még későbbi sírépítményekben. Szoborkompozíciók témájául is szolgált, hiszen a túlvilági életben is fontosnak tartották, hogy az örök életet nyert halottak bőségesen el legyenek látva hallal. Egy ilyen szolgaszobor csoport szemléletesen mutatja például, hogy a hálós halászatban szívesen vetették ki a bárkákból a hálót párosával. Fennmaradtak ténylegesen használt eszközök is. Így tudjuk például, hogy a horgok mérete az 1 cm-től akár 18 cm-ig is terjedhetett, a kiszemelt halfajtának megfelelően.
 
A különböző technikával dolgozó halászok megnevezése is eltérő volt, ahogy a halakra is más és más szót használtak. Az ichthyologusok az ábrázolások alapján igen sok halfajtát felismernek. Sajnos az ismert halnevek, bár szintén bőséges választékról tanúskodnak, gyakran azonosítatlanul maradnak, mivel a meghatározás gyakran ütközik nehézségekbe. A kifogott halakat kosárba tették, úgy vitték a partra, ahol gondoskodtak konzerválásáról is – kiszárítva vagy sózva tették el, miután kibelezték. Több falfestményen látni, amint ezt a műveletet végezték.
 
A mindennapi élet szükségleteinek biztosításán túl a halászat az előkelők egyik kedvenc időtöltése is volt. A szigonyával a tilapia halat elejtő sport ugyanis gyakran megjelenik a sírokban, mint a tulajdonosok egyik kedvenc túlvilági tevékenysége. A „halászat és madarászat örömei” néven ismert történetből tudjuk, hogy ezt a férfiak rendszerint közösen űzték. Élvezték egymás társaságát, a természet adta kikapcsolódást, és összemérték ügyességüket, rátermettségüket. A sírokban történő ábrázolásánál azonban jellemzően feleségükkel, sőt gyakran gyermekeik kíséretében látni őket. A jelenetnek itt szimbolikus értelme is volt, ugyanis a halott újjáéledését segítette.
 
 
 
 
Szerkesztő: dr. Győry Hedvig
Műsorvezető: Varga Annamária
Technikai munkatárs: Molnár Bernadett