Ramszesz történelmi arcképcsarnok: Hóremheb fáraó

Rádió: 
Fáraók földjén
Adás dátuma: 
2011, Március 4

Ramszesz történelmi arcképcsarnok / KONTAKT Rádió (87,6 MHz)

2011 március 4.
 
A műsor témája
- MEBT hírek: mácius 5-én a Hungexpon MEBT konferenciá tartunk, témák: az egyiptomi helyzet a túrizmus és műemlékvédelem szempontjából, ill. a CIPEG állásfoglalása, előadók: Aly- el Hefny Nagykövet Úr, Galgóczi István, dr. Vanek Zsuzsanna és dr. Győry Hedvig
- Hóremheb tábornok és fáraó élete, tettei, emlékei
 
 
Hóremhebről vázlatosan
 
családja Hérakleopoliszi 
feleség: 1. Amenia, 2. Mutnodjmet, Amon énekesnője, talán Nofertiti húga, vsz. szülésbe halt bele 45 évesen – eltemetve Hóremheb szakkarai sírjában
fia: nincs, esetleg egy leány
uralkodási idő 59 év = az amarna korszakot is beleszámítják
utódja északi (?) vezírje: Paramessze tábornok, aki uralkodása végén társuralkodója 
 
Titulatúra:  
 
Trónnév (nsw bjtj)
*Dsr xprw-Ra stp-n-Ra
 
„Szentek Ré alakjai, Ré kiválaszottja”
születési név (sA ra)
*¡r-m-Hab mrj-Imn
„Hórusz az ünnepen, Amon szeretettje”
Hórusz név
*spd xrw
„tervekben/politikában hatékony”
Két Úrnő név
*wr bjAwt m Jptswt  
„a csodákban nagy Karnakban”
Arany Hórusz név
*hrw Hr-mAat, sxpr-tAwj
„aki elégedett a maattal, létrehozza a két országot”
 
Események:
koronázás előtt:
katonai karrier III. Amenhotep korától, fővezér Ehnaton idején
Tutanhamontól arany-nyakláncot kap
núbiai küldetésben a király szóvivője
néhány cím: trónörökös, herceg, a király irnoka, a hadsereg főparancsnoka, legyezőhordozó a király jobbján, királyi kiküldött, épitésvezető, egyetlen barát, "aki ura lábánál van a csatatéren az ázsiaiak leverése napján”, palota főelöljáró
hettita hadjárat – vsz. Tutanhamun halála idején Kades visszafoglalása, erre a hettiták bűntető hadjárata és Amqinál Arnuwanda győzelme
 
koronázás után:
– restaurációs sztélé uzurpálása: hagyományos vallás visszaállítása, Amon-Ré papság restaurálása, előző korszak damnatio memoriaevel sújtása
– koronázási szobra (Torino): a hérakleopoliszi Hórusz az Opet fesztiválon Amon elé vezeti, aki királlyá koronázza (felkészülése – ld. torinói sztélé), előkelő katonatiszteket papi funkcióra nevez ki
– decrétuma: túlkapások és korrupció megrendszabályozása törvényekkel (Karnak, 10. pülon előtt (1882/Maspero) = Abüdoszi sztélé)
– Amarna lebontása, talatátok elhordása
– 8. év: IV. Thutmoszisz sírjának kirablása, majd restaurálása (Maja)
– Tutanhamon sírjának visszazárása (?Maja)
– hadsereg 3 egységbe alakítása
– szíriai hadjárat (10. pülon reliefje): kadesi Aitakama támogatása, majd talán Nuhassében Tette mellett – hettita szövegek alapján egy békeszerződés is elképzelhető
– punti expedició (Karnak, 9-10. pülon között kép és felirat)
– núbiai hadjárat (Szilszile, sziklaszentély)
– Szakkara: két Apisz bika temetése egy sír két termében
– 59. év: Mesz családjának pere kezdődik (II. Ramszesz korában ér véget, sikerrel)
 
Építkezés:  
 
Karnaki Gempaaton templom lebontása – hüposztülcsarnok, 2., 3., 9. és 10. pülon építése – 2: töltőanyag Ehnaton Aton templomai, főként a Benben-ház, Tutanhamun-Ay temploma, 9-10: Aton templom talatátjaival, 8 zászlófülke alapítási felirattal, közöttük II. Amenhotep szed ünnepi templomának felépítése 
– kikötő építése 
– É karnaki Amon-Ré templom (III. Amenhotep) bejárata: koronázási felirat részlet
– 5 obeliszk töredék, több szobra, szfinx-allé, Tutanhamon emlékeit következetesen uzurpálja (szobrok, restaurációs sztélé, stb.)
Deir el-Bahari: Hatsepszut templom restaurálása
Luxor: Amon-Ré templom bővítése: 2x7 papiruszfejes oszlopsor befejezése  
Medinet Habu: uzurpálja Ay millió évek templomát
Kom el-Hetan: III. Amenhotep millió évek templomának restaurálása (aranylemezzel bevont sztélé)
Abu Hoda: sziklatemplom Amonnak és Thotnak – Anukisz szoptatja, Hórusz és Széth koronázza
Ny-Szilszile: sziklatemplom + Délen gránitszentély (oszlopok)
Memphisz: Ptah körzetben pülon + ünnepi udvar és templom építése 
Tell el-Dabaa/Avarisz: Széth szentély
Szakkara: Ninetjer sírja felett tégla építmény
Héliopolisz: Ré-szentély
Djebel Barkal: Amon templom bővítése

 

 
Sír:  
Szakkara, hivatalnoki korából, 19. század: relief kivágások, leletek széthordása, feltárás = 1977: feleségeit temették el itt – két ÓB masztabára épült rá,
1. udvar aknájában II. Ramszesz Bintanat lányának 2 usébtijével + szívskarabeusza, szfinxes gyűrű.
 
KV57: királyi sírja, egyenes tengely, befejezetlen (építését többször megszakították, majd újra kezdték), festett magas domborművek, kékes háttér, színes hieroglifák az aknás kamra falán , 1. pilléres teremben  sírkamrában egyik oldalkamrájában (Kapuk könyve 2, 3, 4, 5, 6. óra)
– közelében Ramesszida sírok, pl. Tia hercegnő, ti. a 19. dinasztia alapítójának tekintették. Vsz. átmeneti rejtekként szolgált a királymúmiák számára
– felfedezés: 1908 február / Edward R. Ayrton: vörös gránit szarkofág 6 mágikus, mélyedésbe helyezett fafigurán,  alabástrom kanopuszedény töredékek, csontok és koponya ...
– restaurálás 1934 és 1994-, fotódokumentáció (1923, 1971)
 
 
Múmia: nincs meg
cédrus koporsó (CG 61020 /JdE 26214 Kairo) – lelőhely: DB320, benne II. Ramszesz múmiája volt.
 

 
Szerkesztő: dr. Győry Hedvig
Műsorvezető: Kövi Franciska és Oláh Adrienn
Technikai munkatárs: Molnár Bernadett