Ramszesz történelmi arcképcsarnok: IV. Thotmesz fáraó

Rádió: 
Fáraók földjén
Adás dátuma: 
2010, Október 15

* az átírás transliterációs fonttal olvasandó, letölthető a linkeknél

 
Ramszesz történelmi arcképcsarnok / KONTAKT Rádió (87,6 MHz)
2010 október 15.
 
 
A műsor témája
- MEBT hírek: hétfőhöz egy hétre Tüske László előadása lesz az arab irodalomról
- IV. Thotmesz fáraó élete és uralkodása
  
IV. Thutmosziszról vázlatosan
Szülei: II. Amenhotep és Tiaa (*Hmt nTr n Imn, KV32)
Testvérek: Webensenu, Amenhotep, Amenemipet, Ahmose, Amenhotep, Aaheprure, Iaret
Főfeleségek: Noferet-iri és Iaret,
Mellékfeleségek: Mutemuia (szobrok: bárkán trónol, Memnón kolosszuson, III. Amenhotep halotti templomában), Merit-Ré, ?Henut-empet (?= I. Artatama mitanni király lánya)
Gyermekek: fiú – Amenemhet (TT64, múmia: CG 46037-9), (III.) Amenhotep, Aakhererure, Merihepes, ?Szi-Atum, lány – Tiaa (TT63 említi), Tentamun, ?Amenemipet, Petepibu / Pyihia / Pihy
Hercegek nevelője: Heqaresu ( TT 226)
trónralépés – „Álom sztélé” = „Nagy szfinx sztélé”
Legkésőbbi felirata: 8. év (sztélé Konosszón)
uralkodása Manethónnál 9 év, 8 hónap
vezírek: Felső-Egyiptom: Hepu (TT66), Alsó-Egyiptom: Ptahhotep és Ptahmesz
 
Titulatúra:  
születési név 
*_DHwtj - msj(w) /
DHwtj - msjw xaj - xaw
Thot szülötte, felragyogások felragyogása
Trónnév 
 *Mn - xprw - Ra
Ré alakjai maradandók
Hórusz név
*1. kA nxt, twt xaw
2. kA nxt,  mrj-Wast
3. kA nxt,  Sa-Jtm
1. erős bika, alakja felragyogó
2. Erős bika, Théba kedveltje
3. Erős bika, Atum fia
Két Úrnő név
*1. Dd-nsyt-mj-Jtm
2. sxm-xaw-m-tAw-nb(w)
1. örök királyságú, mint Atum
2. hatalmas ragyogású minden országban
Arany Hórusz név
*1. wsr-xpS  dr-pDtw 9

2. Dd-nsw - mj-[!r]Axtj
1.  hatalmas kardú, a 9 íj védettje.
2.  örök királyságú, mint Harahte
 
Események:
Harcok = beduinok elleni büntető hadjáratok – növekvő jólét
7/8. év: núbiai hadjárat (Urk. IV, 1545-)
Békeszerződés I. Artatama mitanni királlyal: határ Kadesch és Qatna között (zsákmány, fejedelmi gyermekek Thébába, ld. Nebamon sírja – TT90)
Látogatás Szidónba. erődemonstyráció Szír-palesztin területen
Házasság mitanni hercegnővel (EA29 amarna-levél, emlékskarabeusz)
„Aton-skarabeusz” (BM: EA 65800)
 
Építkezés:  
Karnak: - obeliszk-szentély a keleti oldalon az egymagában felállított obeliszkkel (ma: Laterán (Kr.u. 357 – V. Szixtus, 1588), M: 32 m – eredeti párja ma is Asszuánban / III. Thumoszisz korából),
- a 4. pülon előtt, I. Thotmesz 2 obeliszkje közé kioszk (Sabaka restaurálta), körbe kettős-pillérsoros udvar + 3. udvar domborművei (kövér marhák, áldozati edények, szobrok, stb.)
- alabástrom bárkakápolna
- keleti kápolna
- Montu-kerület: kapu
Halotti templom: teraszos, Ramesszeum mellett, alaprajza III. Thotmeszét követi
Jellemzően III.Thutmoszisz és II. Amenhotep építkezéseinek folytatása (Egyiptom: Szeraikus, Szerabit el-Khadim, Heliopolis (Ahmesz herceg az építész), Giza, Abuszir, Szakkara, Memphisz, Medinet el-Fajum, Hermopolisz, Assziut, Abüdosz, Dendera, Medamud, Armant, Tod, Elkab, Edfu, Elephantiné – Núbia: Konosszo, Farasz, Buhen, Amada, Amara / Tabo, Gebel Barkal)
  
Sír: KV43
Felfedező: H. Carter (1903 január 18), építőmester Amenhotep, Karnaki Amon 2. prófétája.
Festés: akna terme és előkamra: a halotti istenek fogadják a fáraót / sietős, színes festmények (előkamra: Hóremheb 8. évbeli restaurációja), 4 „mágikus fülke”
Sárga kalcit szarkofág + kb. 600 melléklet
 
Múmia: CG 61073
1898, Victor Loret, KV35 mellékkamrájában, díszítetlen későbbi koporsóban - M: 1,65 m, 25-35 év közötti életkor (röntgen: 1903, Grafton E. Smith és Wood Jones + 1967: Harris), füle átfúrva.
 
Szerkesztő: dr. Győry Hedvig
Műsorvezető: Kövi Franciska és Oláh Adrienn
Technikai munkatárs: Molnár Bernadett