Thotmesz műhely: Ehnaton, a 3 gyermekes családapa sztéléje

Rádió: 
Fáraók földjén
Adás dátuma: 
2010, Április 16
  Thotmesz művészeti műhelye / KONTAKT Rádió (87,6 MHz)
2010 április 16.
 
 
A műsor témája
- Ehnaton sztéléje Nofertitivel és három gyermekével, Tutanhamon, a királyi család élete, Marfan szindróma, trónutódlás kérdése, Teje királynő, névadás, szülés és a segítők díjazása, olaj/zsír, gyermekek élete és tanulása, Bész, tisztaság/higiéné, ruházat, Aton isten és a kultuszgyakorlat, ifjúságtincs, Maketaton, női írás-olvasás, játék, úszás, bilharzia / sisztoszomiázis.
 
 
Ehnaton és családja egy amarnai sztélén
 A karcsú oszlopos szentélyformával keretelt sztélé egy családi jelenetet ábrázol, melyben a központi helyet a felül látható napkorong, Aton tölt be. Az isten sugarakban kinyúló kezeivel az anh (anx),élet” jelét tartja a család felé. A fáraó a baloldalon ül egyszerű, fából készített széken, ölében egyik gyermekét tartva, vele szemben felesége azonos jellegű, ám az egyesítés jelével díszített széken trónol. Neki is ölében egy kislány látható, és vállán még egy gyermekét kifaragták. A fáraó mögött kettős állványra helyezve négy pár girlanddal díszített borosedény áll.
 
A házaspár egészen közvetlen módon, a való életre jellemző mozdulatokkal lett megörökítve, a korai amarna korban szokásos, fizikai jelenségeket kicsit eltúlozva is bemutató stílusban. Mindkettőjük öltözetét redőzött vászon alkotja, fejükön pedig számos ureusszal díszes koronát viselnek. Ehnaton fején a kettőskorona van, Nofertiti sajátos formájú, hengeres koronáját hordja. Mindkettőjük fejdísze szalagokkal lett díszítve. Nyakuk természetellenesen megnyúlt, lábukon szandált viseltek.
 
Lábukat párnán nyugtatva, a párnás ülőkén kényelmesen elhelyezkedve ülnek. Szemük egymás felé néz, bár a fáraó éppen középső leányát, Meritatont készül megcsókolni, akit gyöngéden emelt ajkához. A kislány bal karjával anyja felé nyúl. A legidősebb gyermek, Maketaton anyja ölében ül, és jobb karjával apjára mutat, baljával anyja kezét fogja, akinek jól láthatóan éppen mond valamit. Fejét is visszafordítja felé. A kicsi lány, Anhesenpaaton is szeretné felhívni magára a figyelmet, ezért is matat jobb kezével anyja állánál.
 
A kislányok kora különböző, mint a frizuráikból is kiderül, de valamennyien ruhátlanul jelennek meg, ami a gyermekábrázolások gyakran megszokott sémája. Ebben az esetben azonban kultikus jelentősége is lehet, hiszen az egész tábla vallási célzattal készült, hiába került elő a város egyik előkelő házában. Minden jel arra mutat, hogy több – pontosabban ismert lelőhelyű darabhoz hasonlóan – egy házi szentélyben állították fel, hogy előtte elmondva az imákat, az isten és közvetítői előtt is leróhassák tiszteletüket.
 
A keretet alkotó kápolna szemöldökfáját ég formában alakították ki. Alatta, a Napkorong mellett kétoldalt Aton isten kartusba írt nevei és jelzői sorakoznak. Nofertiti feje felett Ehnaton kartusai is megtalálhatók, az „1. év” megjelöléssel. Az Ehnaton fej mögött hiányos a sztélé, de az így is jól látszik, hogy ide is feliratos oszlopokat véstek, és minthogy két oszlop „aki élettel megáldott” kifejezéssel ér véget, titulatúrára lehet gyanakodni. A lejjebb látható feliratoszlopok a királylányok neveit adják meg, anyjuk kartusba írt nevének kiemelésével.
 
 A mészkőből készített sztélét jelenleg Berlinben őrzik. Az egykori festés nyomai ma már csak nyomokban fedezhetők fel rajta. Hátoldalát sima, egyenesre faragták, feltehetően egy fal előtt állt, melyet vagy az udvaron illetve a kertben bizonnyal a templomokhoz hasonlóan felül nyitott szentélyben állítottak fel, vagy a ház központi helyiségében található házi oltár mellett helyezték el.
 
 
Amarna kori kultusz-sztélék
 A fenti sztélé tipikus példája a Tell el Amarnában talált kultusz-sztéléknek, melyeket a királyi család és Aton tiszteletére állítottak, hiszen valamennyi alattvaló csak Ehnaton vagy Nofertiti közvetítésével fordulhatott a sugaraival mindent betöltő Aton istenhez. Ezeket a sztéléket jellemző módon a város legkülönbözőbb rendű és rangú hivatalnokai állították fel saját lakóhelyükön, kifejezve vele nem csak Aton, a Napkorong iránti tiszteletüket, hanem ragaszkodásukat is a királyi párhoz.
 
Hiszen Aton fia, maga a fáraó tanította meg őket az isten tiszteletére, éppúgy, mint a művészeket és mestereket az új stílus követelményeire, melyet követve készültek el a királyi pár szobrai is. Tekintve, hogy a város lakói nem fordulhattak lépten-nyomon személyesen a királyhoz ügyes bajos dolgaik közvetítése érdekében, az őt, ill. feleségét ábrázoló domborművek és szobrok vették át ezt a szerepet. Ily módon a házakban oltárokra vagy szentélyekbe felállítva könnyen megközelíthetőek lévén akár napjában többször is lehetett hozzájuk fordulni.
 
 
Szerkesztő: dr. Győry Hedvig
Műsorvezető: Varga Annamária
Technikai munkatárs: Kalász István