Per-Ramses - Városfejlődési szakaszok

Megjelenés: 
2005, Január 28

sivatag.PNGTartalom

Per-Ramses -
Városfejlődési szakaszok

Kevély Flóra
Szépművészeti Múzeum

„Minden történelmi civilizáció egy-egy eleven városi maggal kezdődik, és poros, csontos temetőként, Nekropoliszként, a holtak városaként ér véget; tűz emésztette romokkal, összedőlt épületekkel, üresen kongó műhelyekkel, értelmét vesztett hulladékdombokkal…”– idézi Geddes gondolatait Lewis Mumford „Város a törté-nelemben” c. művében. Mumford könyvének kiadási ideje (1965) egybeesik az egyipto-lógia tudományán belül egy új igény létrejöttével. Az ismereteink már ebben az időben is döntően az ókori Egyiptom szak-rális életére szorítkoztak, mivel azok templomok falain olvasható feliratokból, templom- és sírképekből, valamint sírmellék-letekből származtak. Mondhatni a túlvilágról. Az 1970-es évektől azonban, amikortól a városok ill. városrészek feltárásai megindul-tak, a kutatók egy profánabb szférát kezdtek el feszegetni. Céljuk az volt, hogy az addig csak „holtként” ismert lakosok kulturális életéről, mindennapi szokásaikról, és magá-ról a társadalomról is teljesebb képet kapja-nak. Hiszen joggal merülhet fel a kérdés, mennyire lehet tudásunkat komplexnek, vagy akár pontosnak tekinteni az evilági térben zajló folyamatok ismerete nélkül. Tételezzük fel például, mi lenne, ha a jövőben egy kutató jelenlegi életünkre, társadalmunkra pusztán szent helyeink és temetőink alapján próbálna következtetni?