Büntetőperek az ókori Egyiptomban

Megjelenés: 
2006, October 31
Büntetőperek az ókori Egyiptomban

Dr. Varga Edith
Szépművészeti Múzeum
 
   „… aki táplálta és fellázította a csapatokat ellene, és aki támogatta, az támasztott rémü-letet. Vacsora után történt, amikor leszállt a sötétség. Visszavonultam, hogy ágyamra feküd-jek, mert fáradt voltam. Éppen csak elaludtam. Így történt, hogy a kardokat, melyeknek csak parancsomra kellett volna felemelkedniük, kivonták ellenem. Ha éber lettem volna, fegyver-rel a kézben, visszafordíthattam volna az áruló-kat. De éjjel nincsenek ott a bátrak, nincs ember, aki egyedül képes harcolni. Nem voltam felkészülve erre, nem is álmodtam hasonlóról, szívem nem hitte el embereim gyávaságát.”