Az eszmény diadala - Raffaello / Szépművészeti Múzeum

Rádió: 
Tárlatról tárlatra
Adás dátuma: 
2014, January 13
Tárlatról tárlatra / KONTAKT Rádió (87,6 MHz)
2014 január 13.
 
A műsor felépítése:
I. Kaleidoszkóp / kiállítási hírek
II. Bemutatjuk / Az eszmény diadala – Raffaelló, Szépművészeti Múzeum  
 
 
A műsor vendége:
Kárpáti Zoltán, művészettörténész
 
 
I. Kaleidoszkóp
Szeged, Somogyi Könyvtár / Petőfi-telepi fiókkönyvtár (Szántó Kovács János u. 28.)
Szeged szecessziós épületei – 2014. január 2. - 2014. január 31.  
Illés Tibor (1968-) fotókiállításán a teljes alakos épületfotók, oromdíszek, különleges ablakformák, mozaikképek, lépcsőházak és épületbelsők új részletekkel, nézőpontokkal gazdagitják a látogatót, a megszokott épületek, terek új arcát fedik fel. A húsz éve a szakmában dolgozó fotóművész a pillanat varázsát ragadja meg. a speciális technikai lehetőségeket kihasználva a korábban fotózhatatlannak tartott témákat örökiti meg, a szabad szemmel is csak ritkán megfigyelhető jelenségekre koncentrál. Témái szerteágazóak, a természeti és a városi környezet egyaránt szerepel közöttük, és a 3D-s panorámaképek irányába is kitekint.
 
Szeged, Somogyi Könyvtár (Dóm tér 1-4.)
Újrafeldolgozások a hímzés világában – 2013. november 26. - 2014. január 8.
Fetter Ferencné Király Zsiga-díjas (2003), Magyar Kézműves Remek-díjas Hímző Népi Iparművész tárlatán a himzés és szövés áll a középpontban. Kisgyermekkorától űzi ezt a tevékenységet, és másokat is nagy örömmel vezet be világába. Munkáit számos dijjal ismerték el, itthon és külföldön egyaránt szivesen fogadják kiálitásait. Mellette foglalkozik csipkeveréssel és más kézműves ágakkal, sőt otatói tevékenységébe is bevonta őket. 
 
Hódmezővásárhely-Kopáncs, Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ (Dr. Rapcsák András út 16-18.)
Tér-képzelet. Basa Anikó különleges alkotásai a Tornyai-múzeumban – 2013. december 6. - 2014. február 9.
Első pillanatban meghökkentő tárlat bontakozik ki Basa Anikó munkái nyomán. Damilokra erősített apró cérnacsomó-alakok és marionett bábuként lógó kártyaemberek uralják a teret. A fiatal festőművésznő a hagyományos műfajok határterületén alkot. Műfaji sokszinűségét, érzékenységét egy teljesen új területen próbálja ki, úgy, hogy a fotó, a film, a mozgás, a tárgyszerűség, a hagyományos festészet, a tér és a sík együttesen van jelen, és mégis szinte megfoglhatalanul. Érdekes módon a közös, összetartó motivum a kártyamotivum, mely szinte valamennyi alkotásában felfedezhető, és szinte szűrőként működik, ahogy Nagy Gábor fogalmazott. 
 
Budapest, Godot Galéria (Bartók Béla út 11-13.)
Zongoralábak. Várhelyi Tímea kiállítása 2014. január 8. - 2014. február 22.
Az Egerben rajz-vizuális kommunikáció szakon végzett művésznő rendszeres kiállitó, és több művésztábor szokásos résztvevője. Jellemzően rövidre zárt, oldott kompozíciójú, látványalapú, erdei tájakat ábrázol. Kerüli az emberi alakok megjelenítését, ám portréin a személyiséget mélységében adja vissza. Színei visszafogottak, egymásba fonódnak. Ezt a hatást lavírozással hozza létre. Kizárólag természetes anyagokat használ, a szén, kréta, olaj, pasztell jellemző rá. Ezúttal egy különleges ötlettel jelentkezett: a zongoraláb perspektívával. Vajon milyen a világ, ha közülük nézi valaki.
 
Budapest, Országos Mezőgazdasági Könyvtár / VárMező Galéria (Attila út 93.)
Nyitó tárlat – 2014. január 10. - 2014. január 30.
A könyvtár 2002-es felújítása óta állandó kiállító tevékenységéhez idén új formát talált, melyet egy földrajzi elhelyezkedéséből adódó szóösszetétellel juttat kifejezésre: Vérmező, Várhegy egy-egy tagját kombinálta össze. Ez egyúttal  mezőgazdasági kötődésére is utal, hiszen a művészeti témák mellett az agrárszakma rendezvényeinek is rendszeres helyszíne. A nyitásra 50 meghívott  művész alkotásaiból válogatott, melyekkel az elmúlt 12 év képzőművészi kiállításaira tekint vissza, és tiszteletét kívánja kifejezni a számára otthont adó Országos Mezőgazdasági Könyvtár anyaintézménynek.   
 
Budapest, Projekt Galéria (Kossuth Lajos utca 14-16.)
Rögtön jövök! Adaptív város – 2013. december 10. - 2014. április 30.
Budapest Főváros Önkormányzata és a Kortárs Építészeti Központ a Projekt Galéria nyitókiállításával az üres ingatlanok problémáira és lehetőségeire kívánja felhívni a figyelmet. Bevezetőt nyújt a köztes használat logikájába, ideiglenes hasznosítási lehetőségeket mutat be, és alapvető kérdéseket vet fel, melyeket szervezeti, gazdasági, jogi és építészeti szempontok szerint példákkal és esettanulmányokkal illusztrál. A nyitva tartása alatt folyymatosan bővül a workshopok és előadások anyagaival.
 
Székesfehérvár, Fekete Sas Patikamúzeum (Fő u. 5.)
Ünnepek a római korban – 2014.01.10. - 2014.02.23.
A látogatók a római kor legjelentősebb ünnepeivel ismerkedhetnek meg, mint az Agónia, Lupecalia, Parentalia, Feralia, Caristia, Matronalia, Anna Perenna, Tubilustrium, Megalesia, Cerealia, Parilia, Floralia, Lemuria, Vestalia, Matralia, Ludi Apollinares, Diana ünnepe, Ludi Romani, Bona Dea ünnepe, Saturnalia és a Császárkultusz ünnepe. Annak idején az élet minden megnyilvánulását valamely istenség irányítása alatt képzelték el, aki ártó vagy segítő szándékkal közvetlenül avatkozott bele a földi történésekbe, ítélte meg az emberek tetteit. Ez a szoros kapcsolat tette viszont azt is lehetővé, hogy az emberek is befolyásolják az istenek döntéseit. Ezt az ünnepeken bemutatott áldozatokkal, ajándékokkal tették – így kivánták elnyerni az istenek jóindulatát.
 
Budapest, Országos Mezőgazdasági Könyvtár / Ujhelyi terem (Attila út 93.)  
Négyen, képben – 2014. január 7. - 2014. január 30.
A Budai Rajziskola négy szabadiskolai festő szakos növendékének, Bakonyi Éva, Réti Tamás, Tessényi Rita és Váradi Judit festményeiből látható válogatás.
 
Tatabánya, Tatabányai Múzeum / Bányászati és Ipari Skanzen (Szent Borbála tér 1.)
Papp Albert – 2013. november 15. - 2014. február 2.
Retrospektív kiállítás a Papp Albert (1938-) életmű teljes anyagából válogatva, aki a város művészeti és pedagógiai életében egyaránt kiemelkedő szerepet vállalt. A város Príma-díjas festőművészére (2012) a konstruktivista megközelítésű falusi életképek és tájábrázolások a jellemzőek. Akvarelljeiről, rajzairól és grafikáiról a természet és az ember, valamint a népies és az urbánus elemek összhangja köszön vissza. Az alföldi piktúrával rokon világa az őszinte embertiszteletről, egy humánus világ megőrzéséről, életünk új minőségének megteremtéséről szól.
 
 
 
Előzetes:
Szeged, Somogyi- Könyvtár (Dóm tér 1-4.)
Képek dala – 2014. január 22. - 2014. február 22.
Cseh Tamás (1943-2009) grafikáiból és személyes tárgyaiból, valamint a könyvtár dokumentumaiból összeállított tárlat a legendává lett énekmondó életét és munkásságát egyéni vallomások, barátok visszaemlékezései, levelek, fényképek, fennmaradt eszközök és főként saját alkotásainak a tükrében mutatja be. Grafikai munkássága a hatvanas években készült művek másolataival lesz jelen, amikor még festőnek készült, és a Képzőművészeti főiskolára is járt. Az emlékek bemutatásához a Cseh Tamás Archívum (OSzK) is hozzájárult.
 
 
II. Bemutatjuk
Az eszmény diadala. Reneszánsz rajzok és metszetek a Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből – 2013. december 18. - 2014. március 30.
 
 
A tárlatok helyszíne:
Budapest, Szépművészeti Múzeum (Dózsa Gy. u. 41)
 
 
Ha kíváncsi vagy a részletekre hét végén meghallgathatod!
 
 
Zenei betétek:
Reneszánsz tánckar, Nagyigmánd
Marco Fabrito Caroso, Cascarda, Alta Regina, Il Canario
Szerkesztő-műsorvezető: dr. Győry Hedvig
Zenei szerkesztő: Király Hedvig
Technikai munkatárs: Padi Géza
 
A műsor a KKDSZ támogatásával készült.