Van Gogh 3D-ben kiállítás / VAM Center, Budapest

Rádió: 
Tárlatról tárlatra
Adás dátuma: 
2013, December 16
Tárlatról tárlatra / KONTAKT Rádió (87,6 MHz)
2013. decmeber 16.
 
A műsor felépítése:
I. Kaleidoszkóp / kiállítási hírek
II. Bemutatjuk / Van Gogh álmai, VAM Design Center    
 
 
A műsor vendége:
Ötvös Edina projektmenedzser
 
 
I. Kaleidoszkóp
Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum (Károlyi Mihály u. 16.)
Betűről betűre – 2013. december 10. - 2014. február 23.
A Vermes Júlia Bázelban élő magyar műgyűjtő mintegy 800 darabos könyv- és képzőművészeti gyűjteményéből rendezett reprezentatív válogatás betűket ábrázoló könyves alkotásokat mutat be. Láthatók művészkönyvek, könyvobjektek, illusztrált ábécéskönyvek, gyerekkönyvek és plakátok olykor neves magyar vagy külföldi alkotóktól, klasszikus és kortárs grafikusok, illusztrátorok munkái. Valamennyi alapját a betű, mint kép alkotja, melyről Juhász Ferenc ezt írta: »a betű: a megvalósulás és a megmaradás, […] költészetünk atomi pont-anyaga«, de mint a példák mutatják, a vizuális művészet is kiindulhat belőle. Könyvkiadások és egyedi művek is találhatók a bemutatott művek között – némelyik kifejezetten a gyűjtőnek készült, vagy az ő inspirációjának köszönhető, mint Richter Kláranak a Weöres Sándor textil könyvsorozata, Jean Delvaux luxemburgi művésznek „A csend alfabétája” című műve, mely az emberek kommunikációképtelenségéről gondolkodtat el.
 
Budapest, Szépművészeti Múzeum (Dózsa Gy. u. 41)
Emberek, istenek, halottak. Egyiptomi kiállítás – 2013. december 12. - állandó
Az újrarendezett Egyiptomi kiállítás ezúttal témák szerinti rendben fogadja látogatóit. A kiállított mintegy 500 tárgy is megváltozott, számos korábban raktárban őrzött emlék látható most a tárlaton, viszont vannak olyan műtárgyak is, melyek most kerültek oda. A raktár azonban a korábbiaktól eltérően nem csak a kutatók számára elérhető, mivel új berendezése lehetővé teszi, hogy bizonyos alkalmakkor látványraktárként működjön. A tárlat külön érdekessége egy új szerzemény, Haunefer masztabájának egyik architrávja, melyet meglepetésként tartogatott a Múzeum a megnyitóra. A három terem az embert, az isteneket és a halottakat állítja a középpontba. A Múzeum történetében egyedi jelenség a kiállítás előtt felállított vitrin, mely a gyűjtemény elő-ázsiai anyagának a segítségével mutatja be az ékírást, magánygyűjtők darabjait is felhasználva. 
 
Csehimindszent, Mindszenty József Szülőháza
Mindszenti emlékkiállítás – 2013. december 12. - állandó emlékkiállítás
A Mindszenty József bíboros, hercegprímás szülőházában nyílt tárlat egyszerre mutatja be a nemzeti ellenállás egy kiemelkedő példáját, és az 1956-os forradalom és szabadságharc tragikus és véres valóságát. A bíboros személyes sorsa emlékeztet a múltra, de a jövőbe mutató reményt, józanságot, szeretetet és hitet is példázza – ezt fejezik ki szállóigévé vált "Állok Istenért, hazáért" szavai is. A kiállításon a korábban a Terror Háza Múzeumban bemutatott fotók, dokumentumok, személyes tárgyak és a börtönéveket felidéző elsötétített szoba nyert állandó kiállítási helyet.
 
Pécs, Vasvári Ház (Király utca 19.)  
Lantos Ferenc életműkiállítása – 2013. december 14. - állandó kiállítás
A Lantos Ferenc (1929-) Kossuth- és Munkácsy-díjas képzőművész tárlatán bemutatott 110 alkotást tanítványa, Pinczehelyi Sándor válogatta és rendezte. Kronológiai rendben mutatja be mestere művészeti pályáját, felvonultatva a nagyméretű olaj- és akrillképek, rajzok, kollázsok, sokszorosított grafikák 1960-as évektől napjainkig készült sorát. Az alkotásokon a magyar klasszikus avantgárd hagyományai élnek tovább. Lantos Ferenc alkotó tevékenységével párhuzamosan aktív tagja volt a művészeti közéletnek, és kiemelkedő művészetpedagógusi tevékenysége.
 
Budapest, Klauzál Gábor Művelődési Ház (Budafok, Nagytétényi út 31-33.)
 Az Autonómia Anatómiája – 2013. december 6. - 2014. január 6.
A Székelyföld önrendelkezéséről nyílt művészeti kiállítás anyaga Sepsiszentgyörgyből érkezett, és hét ország 31 művészének 50 alkotását mutatja be. A székelyek közösségi érzületét, értékeit, a fennmaradásért folytatott küzdelem gondolati síkjait mutatják be művészeti eszközeikkel. A tárlat ötletgazdája Tőkés László európai parlamenti képviselő és Ütő Gusztáv képzőművész, egyetemi tanár volt. Vándorkiállítás formájában számos magyar városban bemutatják.
 
Budapest, MNG (Budapest, Szent György tér 2.)
Rozsda Endre. Az idő ölelésében – 2013. november 19. - 2014. március 2.
Rozsda Endre (Mohács, 1913 - Párizs, 1999) retrospektív kiállításán mintegy száz festményt, valamint grafikákat és fényképeket mutatnak be időrendi sorrendben. A műveken keresztül tanúi lehetünk a naturalismustól a szürrealiszmusig és az absztraktig vezető művészeti pályának, és az egyéni szimbólumrendszert használó képi kifejezi mód épülésének. Életének számos mozzanatába is betekinthet a látogató, kezdve a fiatalkori, hazai sikerektől, a 1938 és 1943 közötti párizsi, az 1945 utáni hazai éveken át, amikor a progresszív magyar festők csoportosulásának, az Európai Iskolának volt tagja, majd könyveket illusztrált, és sok kortársához hasonlóan a Bábszínházban kapott állást. Végigkísérhetők későbbi párizsi évei, melyeket 1957 februárjában André Breton támogatásával rendezett kiállításával indított... A záró teremben pedig olyan művészek (Picassótól kezdve Massonon, Bellmeren és Csontváryn át egészen Max Ernstig) alkotásai is láthatók, akik leginkább meghatározták Rozsda látásmódját. A tárlat címe viszont Erik Orsenna egyik, Rozsda festményeinek szentelt írásából származik.
 
Budapest, MNG (Budapest, Szent György tér 2.)
Adományok és adományozók – 2013. december 4. - 2014. február 2.
A Magyar Nemzeti Galéria gyűjteménye 2013-ban két ajándékegyüttes révén Vaszary János nagyszámú és kiemelkedő kvalitású alkotásaival bővült. Mindkét gyűjtemény személyes ismeretség révén jött létre az 1930-as években, a Szilvay és Isseni Iszer család magától az alkotótól kapta a műveket. Az adományokban más kortárs művészektől vásárolt alkotások is találhatók. A tárlaton a gyűjtők és donátorok így Vaszary János, Frank Frigyes és Róna Klára alkotásaiban maguk is jelen vannak. A Vaszary művek öt csoportba rendezve láthatók: a 20-as évek csendéletei (Izzó színek fekete alapon), 1925-1927 (Párizsi éjszakák, a mulatók és kabarék világa), 1928-1930 (Itália napfényes tengerpartjai), 1930-as évek (Parkok, kertek, virágok) és a Golgota téma. A tájékozódást segítő bőséges feliratok lehetővé teszik a témacsoportok elemzését. Mellettük Vaszary János vázlatos életrajza és az adományképek gyűjteménytörténete is olvasható.
 
Budapest, Magyar Mezőgazdasági Múzeum (Városliget, Vajdahunyadvár)
Magyar Mezőgazdasági Múzeum – 2013. december 6. - 2013. december 20.
A tíz éves hagyományokat folytatva, a Múzeum körtermében idén is lehetővé teszi, hogy a helyi mesterek ízelítőt adjanak a rácalmási tökfesztivál hangulatából. Felvonulnak a sütő- és dísztökök, bőséges fajtaválasztékban, mellettük a tökfaragók ötletes alkotásaival, köztük a dísztökökből faragott mese jelenetekkel.
 
Budapest, Kiscelli Múzeum - Fővárosi Képtár (Kiscelli utca 108.)
A fekete szép – 2013. november 21. - 2014. január 26.
Az öt kiállító művész (Buczkó György, Haász István, Szüts Miklós, Vojnich Erzsébet és Záborszky Gábor) a kortárs magyar képzőművészet meghatározó alakja. Hazai és külföldi egyéni és csooport kiállításokon egyaránt lehet találkozni nevükkel, köz- és magángyűjteményekben alkotásaikkal. Rendhagyó módon, most azonos témájú, közös kiállítási témát valósítottak meg: a feketét. Mottójukat Babits Mihálytól (Fekete ország) kölcsönözték:
 „...a nap a színek piktora mind:
fekete bellül a földnek váza,
nem a fény festi a fekete színt
karcsú sugárecsetével nem:
fekete az anyag rejtett lelke, jaj,
fekete, fekete, fekete." 
 
Budapest, Gaál Imre Galéria (Kossuth Lajos utca 39.)
Polgár Rózsa Kossuth- és Munkácsy-díjas kárpitművész kiállítása – 2013. november 6. - 2014. január 12.
Polgár Rózsa (1936-) szövött kárpit és gobelin művész, aki itthon és külföldön egyaránt élt, alkotott, és állított ki. Díjakat is több országban kapott.  A tárlaton életműve legjelentősebb alkotásai tekinthetők meg, melyek személyes sorsot és egyetemes érvényű üzeneteket egyaránt hordoznak. Néhány korszakalkotó, modern műve: Katonatakaró (1980), Himnusz (1996), Szabadság (1999), Triptichon (2000), Oltárkép (2004).
 
Budapest, Országos Széchényi Könyvtár (Budavári Palota, F épület)
A tekintet érintése. Mészáros Géza festőművész retrospektív kiállítása – 2013. november 25. - 2014. január 31.
Mészáros Géza (1944-) olajtemperával festett táblaképek, nagyméretű kézzel szövött falikárpitok, rostreliefek, mintázott cellulózlapokra pigment festékkel, korunddal és aranyfüsttel festett objektumok, grafikák alkotója. A legkülönbözőbb alapanyagokon dolgozik, jellemzően a zöld ezer árnyalatával, továbbá az okker, vérvörös, bíbor, rozsda, azúrkék, türkiz és fénylő, sugárzó arany árad szét  művein. A figurálistól haladt a nonfigurativ képalkotás felé, mégis természetelvű festői programot követ. Alkotásainak többsége egy működő papírgyárban készült, technikájuk meg sem valósítható klasszikus műtermi környezetben.
 
Budapest, Vasarely Múzeum (Szentlélek tér 6.)
Openclosed Space / Párhuzamos kiállítás – 2013. december 5. - 2014. február 9.
Bálványos Levente (1966) és Franz Riedl (1976) munkáit mutatjuk be a Vasarely Múzeum soron következő Párhuzamos kiállításán. A képzőművészek rendszeresen részt vesznek a Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület (Open Structures Art Society, OSAS) tárlatain, így nevük nem ismeretelen a hazai közönség számára.
 
Debrecen, MODEM (Baltazár Dezső tér 1.)
Az új spektákulum. Kortárs kínai képzőművészet – 2013. december 15. - 2014. március 30.
A kínai avangardot bemutató tárlaton 19, az utóbbi évtizedben sztárrá vált kínai művész pályafutásába lehet betekinteni, és rajtuk keresztül a távol-keleti világ ellentmondásos, de megragadó világába. A szecsuáni Művészeti Akadémián dolgozó Jü Ko (Yu Ke) állította össze eredetileg a velencei Biennáléra. A kiállítás fő egységeit a Rizspapír – popkultúra káprázat / Kína képzőművészeti életének központi szerepe a művészeti világban / Csungking (Chongqing) alkotják, melyhez a „Nyugati utazás“ avagy két tonnányi műalkotás útja a tengeren egység kapcsolódik, ugyanis nagyon kalandosra sikerült a műalkotások Európába érkezése. Csungking szerepének kiemelését az is indokolja, hogy a tárlat a Szecsuáni Művészeti Akadémia csungkingi galériája, a Tank Lofttal kötött együttműködési szerződés eredményeként jött létre. A középnyugat-kínai régió harminckét millió lakosú városában egyébként 2010 óta önálló magyar főkonzulátus működik, és a tartomány jelenlegi főkonzulja, Hajba Tamás, a kiállítás védnöke.
 
 
 
Előzetes:
Győr, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum / Esterházy-palota (Király u. 17.)
A titkos gyűjtemény. Remekművek Aba-Nováktól Vaszary-ig – 2013. december 19. - 2014. március 31.
Kövesi István egykori újlipótvárosi mészáros harminc éven át lappangó gyűjteményének darabjai láthatók a kiállításon.  Majd 130 festményről van szó, melyek zöme eddig múzeumban még soha nem volt látható, pedig olyan neves magyar festők művei is vannak közöttük, mint Rippl-Rónai József, Vaszary János, Mednyánszky László, Csók István, Aba-Novák Vilmos, Bortnyik és Perlmutter. A művek zöme a szocializmus évtizedei alatt jött létre, így vált a rejtőzködő magángyűjtemény részévé.
 
 
 
II. Bemutatjuk
Van Gogh Álmai 3D-ben – 2013. május 31. - 2013. december 22.
 
 
A tárlatok helyszíne:
Budapest, VAM Design Center (Király u. 26.)
 
  
 
Ha kíváncsi vagy a részletekre itt meghallgathatod!
 
Zenei betétek:
A kiállítás aláfestő zenéi
Szerkesztő-műsorvezető: dr. Győry Hedvig
Zenei szerkesztő: Király Hedvig
Technikai munkatárs: Padi Géza
 A műsor a KKDSZ támogatásával készült.