Herendi porcelánművészeti kiállítás

Rádió: 
Tárlatról tárlatra
Adás dátuma: 
2013, October 28
Tárlatról tárlatra / KONTAKT Rádió (87,6 MHz)
2013. október 28.
 
A műsor felépítése:
I. Kaleidoszkóp / kiállítási hírek
II. Bemutatjuk / Porcelánművészeti Múzeum, Herend
 
 
A műsor vendége:
dr. Körös Endre, a Herendi Porcelánművészeti Múzeum kuratóriumának az elnöke
 
 
I. Kaleidoszkóp
Budapest, Budapesti Történeti Múzeum (Szent György tér 2.)
Fegyverek, ékszerek, kerámiák. Válogatás 750 év emlékeiből, a Várkert Bazárból – 2013. október 17. - 2013. november 10.
A Várkert Bazár kivitelezési munkálataihoz kapcsolódóan az idei és tavalyi év során sok és sok szempontból egyedülálló emléket tártak fel. A mintegy 750 évet átölelő leletanyag között találhatók középkori és török korból származó kőépületek maradványai és hozzájuk kapcsolódó további telepjelenségek, gödrök, kövezett járófelületek és csatornák is, számos, a területükről előkerült eszközzel. A legszebb és legkülönlegesebb tárgyak között bemutatásra kerülnek törökkori fegyverek, középkori és törökkori kerámiák, ékszerek és különböző használati tárgyak.
 
Szeged, Móra Ferenc Múzeum (Roosevelt tér 1-3.)
A testet öltött fogadalom. A dóm építése fotókon – 2013. október 12 – 2013. december 15.
Az 1879-estavaszi nagy árvíz idején a város házainak 95% elpusztult. A város elöljárói ekkor ünnepélyes fogadalmat tettek arra, hogy Szűz Mária tiszteletére hatalmas templomot építenek. Schulek Frigyes elkészítette a „Magyarok Nagyasszonya” terveit, de forráshiány miatt csak 1913-ban kezdtek az építéséhez, Foerk Ernő tervei alapján. Ekkor derült az is ki, hogy a helyén egykor állt Szent Demeter templomot egy 12-13. századi toronnyal építették egybe. (Ez a Dömötör torony ma is a dóm előtt áll.) Az alapkövet 1914. június 21-én helyezték el, és pergamenre írva a templom alapokmányát is elhelyezték benne. Az 1. világháborúig elkészült részt a márványsávba vésett Szózat sorai jelzik: „Az nem lehet, hogy annyi szív hiába onta vért 1914-18.” A folytatás csak 1923-ban következett, a felszentélés pedig 1930 október 24-én történt. Ezeknek az eseményeknek az emlékei, a templom tervrajzai, költségvetés tervezetei és a kivitelezés dokumentumai láthatók a tárlaton.
 
Budapest, Pesterzsébeti Múzeum (Baross u. 53.)
Pesterzsébetiek a nagyvilágban a XX. század első felében – 2013. október 16. - 2014. március 30.
A Múzeumok Őszi Fesztiválja alkalmából nyílt tárlaton Pesterzsébet múltját és jelenét különböző szempontok ütköztetésével kívánják bemutatni, a magyar és a nemzetközi képzőművészet jelentős alakjait, korszakait is felidézve. A helytörténeti és képzőművészeti gyűjtemény anyagából így kortárs helyi, regionális és külföldi művészek munkáit egyaránt láthatják a látogatók. Most tablók, dokumentumok és fényképek felhasználásával az 1. világháborús hadifoglyok útjai és a nevezetes polgárok elsősorban amerikai utazásai állnak a középpontban, de  például Nagy Győry István (1866-1963) szentföldi útjáról (1927) is megemlékeznek. Ő kezdetben az akkor még Erzsébetfalva főjegyzője volt, majd nyugdíjazásáig Pesterzsébet helyettes polgármestere.
 
Nagykáta, Nagykátai Tájház (Jászberényi út 92.)
Iskolatörténeti kiállítás a Nagykátai Tájházban – 2013. október 19. - 2014. május 15.
A tárlaton Turák Julianna Borbála hagyatéka látható, melyben fényképek, dokumentumok és óravázlatok mutatják be a 20. sz. 2. felének oktatási tevékenységének egy szeletét. Szerzetesi nevén Ervira, szétszóratásban élő szalvátor nővér („Isteni Üdvözítő Nővérek” kongregáció tagja – alapítás: Róma, 1888. december 8.) volt, akiknek fő tevékenysége a leánynevelés, óvodák, árvaházak, szociális otthonok fenntartása, kórházi és otthoni betegápolási feladatokat ellátása.
 
Túrkeve, Finta Múzeum / Vadász Pál Kiállítóterem (Kossuth u. 6.)
A kibernetika hőskora, avagy volt élet a PC előtt! – 2013. október 25. - 2013. december 31.
A tárlat az informatika és a robotika forrásvidékére, a számítógépmamutok, az elektroncsövek és a jelfogók világába kalauzol el a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum és a Finta Múzeum több éves együttműködésének a gyümölcseként.
Az áram nélkül is jól működő számológéptől az első magyar számítógéppel nyomtatott, karakterekből álló „aktképig" terjed a különlegességek sora. Számolóeszközök, számológépek, a lyukkártyás technika eszközei és az első magyar kibernetikusok tárgyai és dokumentumai tekinthetőek meg. A tablók pedig úttörő magyar tudósokról tudósítanak, mint Kalmár László (1905-1976), Kovács Mihály (1916-2006), Kozma László (1902-1983) és Kovács Győző (1933-2012).
 
Budapest, Nagytétényi Kastély (Kastélypark u. 9 – 11.)
Precízió és luxus. Órakiállítás – 2013. szeptember 20. – állandó kiállítás
A kamara-kiállításon a 17-19. századi óraművesség remekei láthatók Radvánszky Ferenc órarestaurátor-óramérnök gyűjteményből. Még ma is működő kar-, zseb-, álló- és falióra különlegességek. Minden darabja hiteles, többségében regisztrált és egyedi darab, melyek bámulatos mérnöki tervezéssel párosultak és csodálatos kézműves kivitelezéssel. Tükrözik az eleganciát, életstílust, presztízst és a főúri szalonok világát. Esztétikailag és ipartörténetileg is olyan értéket jelentenek, melyek egy része hazai közgyűjteményben sem lelhető fel.
 
Budapest, Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény (Ráday u. 18.)
Mediterrán gondolatok. Kovács Ferenc kiállítása – 2013. október 18. - 2013. november 9.
A Siklósi Képzőművészek Szimpóziumának és a Siklósi Szalonnak az alapítója, Kovács Ferenc (1946-) a szülőföld, a délaranyai tájak után most messzi vidékek élményeit tolmácsolja. Művészetében az optimizmust tükröző tájképi festészet, a mitológia, a keresztre feszíttetés és az aktok vízióján keresztül a test és a lélek egymásra-utaltságának kérdésére keresi a választ.
 
Szekszárd, Agóra Művészetek Háza (Szent István tér 28.)
Kovács Ferenc retrospektív kiállítása – 2013. szeptember 21. - 2013. október 31.
A bonyhádi festőművész és művésztanár, Kovács Ferenc (1936-) 75. egyéni tárlata visszatekintés a több mint 50 éves képzőművészeti munkásságára. Festményein a természet szépségeire rácsodálkozva jeleníti meg a kiváltott érzéseket. A természet lelkét kívánja megfesteni a színek árnyalatai, harmóniája, a formák és arányok ritmusa által.
 
Szeged, Móra Ferenc Múzeum (Roosevelt tér 1-3.)
Alakmás / Balogh Sándor szobrászművész kiállítása – 2013. október 3. - 2013. december 31.
A szinte közel 100 nőalakot tartalmazó tárlaton márványból, homokkőből, mészkőből és bronzból készült szobrok, valamint érmek láthatók. A művész alkotásaiban Éroszt kelti életre, a természetes szépség és a művészi erotika összefonódásával. A női szépség és kedvese ihletésére a nőiség legkülönbözőbb aspektusait mintázta meg a különböző testtartások, mozdulatok visszaadásával.
 
Budapest, Kassák Múzeum (Fő tér 1.)
Design tett. Társadalomformáló design Kassák Lajos munkásságában – 2013. október 12. - 2014. február 19.
A válogatás a kritikai dizájn elméletek felől közelíti meg Kassák munkásságát. Arra keresi a választ, hogy a grafikai és tipográfiai megoldások hogyan képesek a társadalomra vonatkozó kritikai álláspontokat és elképzeléseket közvetíteni, milyen módon mozdítják elő a változásokat a tervezés mechanizmusával és logikájával. Ide tartozik a történeti avantgárd, melyben a művészet kérdéseit politikai célokkal kapcsolták össze, megkérdőjelezték a művészet esztétikai értelmezésének kizárólagosságát. A kiállitás az állandó tárlathoz kapcsolódik, mely Kassák Lajos életművét a folyóirat szerkesztői tevékenységén és közéleti szerepvállalásán keresztül mutatja be.  
 
Budapest, Iparművészeti Múzeum (Üllői út 33-37.)
Maestri. Az olasz design mesterei – 2013. szeptember 27. – 2013. november 24.
A világ egyik legfontosabb designmúzeuma, a milánói Triennale Design Museum gyűjteményének mintegy 100 válogatott darabja között látható például a Gio Ponti által tervezett Superleggera szék, Achillle és Pier Giacomo Castiglioni Arco lámpája és Ettore Sottsass Valentine írógépe. A tárlat a 21 maestro munkásságát öt-öt emblematikus alkotással, kronológiai sorrendben mutatja be. Munkáik olyan újszerű gondolkodásmódot tükröznek, mely más tervezők által továbbfejlesztve a társadalom folyamatos fejlődésének elősegítőjévé vált. Rajtuk keresztül az olasz design történetének utóbbi ötven éve is kirajzolódik, és a konkrét tárgyak és az azokat létrehozó eszmék, gondolatok mentén haladva az egyes alkotók és alkotások közötti sajátos viszonyrendszer is megismerhetővé válik, és ezzel az a fordulat, mely a 20. századi design alkotók megjelölésével identitást kívánt adni a leghétköznapibb tárgyaknak is.
 
Kaposvár, Plaza (Berzsenyi D. u 1-3.)
Nemlétező Tárgyak Tárlata – 2013. október 22. – 2013. november 12.
A magyar verbális kultúra nem létező, kitalált szófordulatait 3 kreatív alkotó vizualizálta: testet öltött például a lópikula, Radai rosseb, fészkes fene, fába szorult féreg, halvány lila dunszt, halál fia és sárga irigység a Magyar Operettszínház díszlettervezője Túri Erzsébet, a zenész, bábos színész Buzás Mihály és a színész és  játékmester Zugmann Zoltán művei által. A tárlatot először 1995-ben rendezték meg, az akkori huszonöt alkotás mára negyven felett jár. Egy részüket a látogatók ötletei ihletik, például egy nagykanizsai javaslat hatására készült a lópikula és a haspók. Sőt, már diákmunka is látható az „itt van a kutya elásva”. Ez iskolai feladatként készült, egyik korábbi kiállitás eredményeként. A folyamatosan gyarapodó vándorkiállítás következő színhelye Miskolc lesz (november 14. - december 4).
 
Budapest, Szépművészeti Múzeum (Dózsa Gy. u. 41.)
Caravaggiótól Canalettóig – 2013. október 25. - 2014. február 16.
A 17. és a 18. századi itáliai festészet uralkodó stílusáramlatait, műfajait, technikáit és témáit a korszak kiemelkedő művészegyéniségeinek alkotásain keresztül mutatja be a tárlat több mint 100 mester 140 remekművével. A kiállitás Caravaggio 9 festményével indul, és Canaletto négy velencei látképével zárul. Közben időrendben haladva, 8 egységre osztva mutatja be a kora barokktól a rokokóig és a klasszicizmus kialakulásáig ivelő időszak művészetét. A különböző iskolák és stilusok közös jellemzője a valóság ábrázolása utáni igény, a reálisan ábrázolt világ, mely egészen kiemelkedő alkotásokon figyelhető most meg. A Múzeum Régi Képtárának 34 főműve mellett 11 ország 67 gyűjteményéből érkeztek a remekművek, hogy egy világviszonylatban is különleges összeállitással várják a látogatókat.
 
 
Előzetes:
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria (Szent György tér 2.)
A nyolcadik templom – 2013. október 30. - 2014. február 2.
Bálint Endre (1914-1986) életmű-kiállítása az avantgárd egyik legjelentősebb hazai alakját mutatja be. Sokféle művészi kifejezési formát alkalmazott – festmény, objekt, fotómontázs, kollázs, monotypia, vers és önéletrajz fejezi ki gondolatait, érzéseit és tolmácsolja üzenetét. A tárlaton csaknem háromszáz műve tekinthető meg, melyet magyar (Vajda Lajos, Czóbel Béla) és külföldi kortársainak (Braque, Chagall, Picasso, Max Ernst) alkotásai, dokumentumok, fotók, filmek, alkotói korszakai miliőjének (párizsi padlásszobája, a híres Rottenbiller utca 1.) megidézése tesz még teljesebbé. A kiállításhoz egy új, átfogó kutatásokon alapuló monográfia kötet készül, eddig soha nem publikált dokumentumok, fotók, életrajzi adatok, emlékezések sorával, hiszen ezek Bálint művészetének megértéséhez rendkívül fontosak.
 
 
 
II. Bemutatjuk
Herendi porcelánművészeti kiállítás – 1964 - állandó kiállítás / Porcelánium Látogatóközpont 1999 - állandó technikai bemutatótár 


Öt évtized a természet szolgálatában – 2013. október 1. - 2013. október 31.
A Bakonyi Természettudományi Múzeuma, Zircgyűjteményeinek bemutatása.


A tárlatok helyszíne:
Herend, Herendi Porcelánművészeti Múzeum Alapítvány (Kossuth Lajos utca 140.) 
 
 
 
Ha kíváncsi vagy a részletekre itt meghallgathatod!
  
Zenei betétek:
Haydn, Reiterquartet, opus 74, no 3, part IV.
Liszt, Magyar rapszódia - részlet
Szerkesztő-műsorvezető: dr. Győry Hedvig
Zenei szerkesztő: Király Hedvig
Technikai munkatárs: Padi Géza
A műsor a KKDSZ támogatásával készült.