Nomád Nemzedék / Hagyományok Háza, Budapest

Rádió: 
Tárlatról tárlatra
Adás dátuma: 
2013, July 1
Tárlatról tárlatra / KONTAKT Rádió (87,6 MHz)
2013. július 1.
 
A műsor felépítése:
I. Kaleidoszkóp / kiállítási hírek
II. Bemutatjuk / Nomád Nemzedék, Hagyományok Háza - Budapest 
 
A műsor vendégei:
Szabó Zoltán, Népi Iparművészeti Osztály osztályvezető, néprajzkutató
 
 
I. Kaleidoszkóp
Budapest, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum / Kultea (Korona tér 1.)
Hortus conclusus / Elzárt kert – 2013. június 26. - 2013. július 28.
Wegroszta Gyula képzőművészeti alkotásai a kézműves ősök alkotta tárgyak és eszközök újrafogalmazásai, melyek a népi szakrális és profán világból merítenek ihletet. Jellemzően keretbe vagy dobozba zárja munkáit, bár néha maga a keret adja a kiindulópontot. ezek kiemelt szerepe adja a kiállítás címét is, ill. a benne megalkotott síkplasztikákat és kollázsok tematikája, melyek létrehozásához sokféle anyagot felhasznál.
 
Budapest, Kogart Ház (Andrássy út 112.)
Analóg. 21 magyar fotográfus a 20. századból – 2013. május 9. - 2013. július 7.
A Körmendi - Csák 20. századi Fotográfiai Gyűjteményből válogatott, 21 magyar fotográfus mintegy 150 művét kiállító tárlat a 20. század második fele magyar fotóművészetének különböző irányzatú (dokumentarista, avantgárd, stb.) művészfotóit mutatja be. Tanulmányozhó benne a művészek pályája, a bemutatott műtárgyak háttere, és maga az alkotói folyamat is.
Balla Demeter, Bánkuti András, Benkő Imre, Féner Tamás, Friedmann Endre, Gulyás Miklós, Hajdú József, Haris László, Hemző Károly, Horváth M. Judit, Horváth Péter, Jokesz Antal, Kerekes Gábor, Korniss Péter, Stalter György, Szebeni András, Szilágyi Lenke, Tímár Péter, Török László, Urbán Tamás, Vékás Magdolna
 
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum (Múzeum krt. 14-16.)
Amrita Sher-Gil. Tablókiállítás a Magyar Nemzeti Múzeum kerítésén – 2013. június 21. - 2013. július 30.
Az ötven óriási méretű tablón az indiai modern festészet megújítójaként számon tartott, indiai-magyar festőművésznő (magyar keresztnevén Dalma) életét mutatják be, és alkalmat ad a keleti és nyugati kultúra és hagyományok keveredésének, vagy a „multikulturális" identitás kérdésének a felvetésére. Egyúttal bepillantást enged festészetébe, annak fogadtatásába és utóéletébe. Amrita (1913-1941), aki itthon, Indiában és Franciaországban egyaránt otthon érezte magát, már húsz évesen Fiatal lányok című képével a párizsi Grand Salon aranyérmét nyerte el, majd Indiában gyakorolt nagy hatást a kortárs művészet fejlődésére. A felvételeket többnyire apja, az indiai fotótörténet egyik jelentős alakja, Umrao Singh és nagybátyja, a neves indológus Baktay Ervin (1890–1963) készítette. Az anyag a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum, és az örökösök gyűjteményéből történt válogatás alapján lett összeállítva.

Budapest, Ludwig Múzeum (Művészetek Palotája, Komor Marcell u. 1.)
Pieter Hugo: This Must Be The Place. Válogatott munkák 2003-2012 – 2013. május 24. - 2013. augusztus 11.
Pieter Hugo (1976-) gazdag és változatos fotóművészeti munkásságából a poszt-koloniális Afrika mindennapjai jelennek meg, a komplex gazdasági-társadalmi viszonyaival, melynek kialakulásában a helyi és globális elemek egyaránt alapvető fontosságúak. Sorozatain a közvetlen párbeszéd jelei, ugyanakkor pillanatnyi nyugalom és időtlenség uralkodik. A festészetből átvett műfajok, mint a tájkép, portré, csoportportré és csendélet a 21. század eleji Afrika univerzális képét nyújtja a Hiéna és egyéb emberek (2005-2007), Tartós Hiba (2009-2010), Nollywood (2008-2009), A népirtás nyomai (2004), A megfosztottak (2005), Messina / Musina (2006), Félrenézve (2003-2006), Van hely a pokolban nekem és barátaimnak (2011) és Atyafiság c. sorozata (2011)  sorozataival.  
 
Budapest, Vasarely Múzeum (Szentlélek tér 6.) 
Carla Accardi: Hangtalanul – 2013. június 6. - 2013. július 28.
Az olasz absztrakt művészet nagyjai közé tartozó Carla Accardi (1924-) művészete a szín-jel szisztematikus kutatására és változásaira összpontosul. Szicíliából indult, majd 1946-ban Rómába letelepedve férjével (Sanfilippo) együtt a “Forma” csoport tagjaként alkotott az infromel mozgalomhoz csatlakozva. A feminista aktivizmus és Carla Lonzi kritikussal és teoretikussal folytatott együttműködése hatására kezdetben a fekete háttéren fehér jelekkel készített műveket a sugárzó, fluoreszkáló színek váltották fel. A 60-as években PVC fólia segítségével térbeli formákat hozott létre, a következő évtizedben valóságosan lakható, átjárható struktúrák kialakítására törekedett, míg a 80-as években durva vásznakat alkalmazott a színek átszűréséhez. A jel abszolút értékének kibontakoztatáshoz a 90-es években tért át, és most is a színek újabb mozgása jellemzi alkotásait.
 
Tiszafüred, Kiss Pál Múzeum (Tariczky sétány 6.)
Nagyidai Neischel Lajos festményei – 2013.02.28. - 2013.06.28.
Nagyidai Neischel Lajos festőművész, grafikus (1901-) kezdetben magánúton végezte művészeti tanulmányait - egy éven át Münchenben ösztöndíjas is volt, majd az Iparművészeti Iskola esti grafikai tagozatára iratkozott be. Közben könyvelő, vámvizsgáló, majd műszaki rajzolóként kereste kenyerét. A II. világháború után sokat betegeskedett. Tiszafüreden, Ózdon, Répáshután végül Miskolcon talált munkát, és alkotta meg életművének javát. Mint életművének bemutatása is tükrözi, részben a kompozíció, a dekorativitás és a formák uralma, másrészt a vonalak, a kontúrok, a kontrasztok révén is hangsúlyosabb torzítás jellemzi képeit, mégis a harmónia utáni vágy megteremtésére irányuló törekvést sugallják.
 
Budapest, Széchenyi Könyvtár (Budavári Palota "F" épület) 
A Genezistől Dantéig. Teremtés, Pokol, Purgatórium, Paradicsom. Antonio Bandirali fotóművész kiállítása – 2013. június 14. - 2013. szeptember 3.
Bandirali felkereste azokat a helyszíneket, amelyeket az olasz Mester művében említ, és rajtuk keresztül az évszázadokkal ezelőtti transzcendens valóság megtapasztalására törekedett. A tájfotográfiák mellett absztrakt kompozíciókat is alkotott, a lélek utazásának színek és fény által megformált, sajátos világát. Hasonlóan fogalmazza meg képileg a Teremtés könyvének az inspirációját. A fotóművészeti tárlaton a bibliai Teremtés könyve ihlette fotó-és videóinstallációk mellett az Isteni színjáték régi kiadásai és Babits Mihály Dante-fordításának eredeti kézirata is látható.
 
Esztergom, Duna Múzeum (Kölcsey u. 2.) 
„Látva tanulni törekedtem a belefáradásig”. Einzinger Ferenc festőművész és művésztársainak alkotásai Esztergomban 1920-1940 között – 2013. június 7 - 2013. július 2.
Einzinger Ferenc festőművész (1879-1950) a festő, tervező, irodalmár, színjátszó és esztergomi lokálpatrióta a ’20-as ’30-as években meghatározó szerepet játszottak a város kulturális életében. első rajzait Ipolysági Takarékpénztár alkalmazottjaként készítette, majd Vaszary, Csók és Rippl Rónai kiállításainak a hatása alatt alkotott. Később hivatali élete mellett tett utazásai - München, Párizs és London művészi világa gyakorolt rá maradandó hatást. Közben rendszeresen részt vett az esztergomi művészeti egyesület és társaság életében, foglalkozott helytörténettel és restaurálással, de készített díszleteket is, írt az újságba, tervezett épületeket, faragott bútorokat és szobrokat, és Babits Mihály kedves barátjaként annak villáját is festményekkel díszítette.
 
Szeged, Somogyi Károly Könyvtár (Dóm tér 1-4.) 
75 éve hozták Szegedre a Szent jobbot – 2013. június 12. - 2013. június 29.
A kamaratárlat 1938. június 26-27. szegedi eseményeit eleveníti fel a korabeli sajtó segítségével. Szent István jubileumi évében ugyanis, mely a 34. Eucharisztikus Világkongresszussal esett egybe, augusztus 20-át nemzeti ünneppé nyilvánították. Ez alkalomból a Szent Jobb bejárta az egész országot. Az Aranyvonat egy éjszakára hozta a városba 19 óra 17 perckor, ésk fogadására a zászlókkal, szőnyegekkel és pálmákkal díszített Nagyállomás peronján Szent Gellértnek a Fogadalmi templomban őrzött ereklyéjét is elhelyezték, hogy „900 év után itt történjen meg Szent István és Szent Gellért vértanú püspök találkozása.” Sziromeső, díszmenet, harangzúgás, misék, hódolat és beszédek … sora elevenedik fel a tárlaton.

Pécs, Várostörténeti Múzeum (Felsőmalom utca 9.) 
Azok a 40-es évek … – 2013. május 23. - 2013. június 21.
A tárlat különleges tárgyak, személyes emlékek, fotók, hangfelvételek segítségével a pécsiek, baranyaiak '40-es évek beli hétköznapjaiba enged betekintést. Látható például a 100 millió B.-pengő, amely máig a világtörténelem legnagyobb címletű kibocsátott bankjegye, Pécs 1945-ös százpengős szükségpénz tervezete alsó szegélyén jól olvashatóan Gebauer Ernő grafikusművész kézírásával, egy berliner kendő, amelynek viselőjét annak idején a horlovkai munkatáborba hurcolták, és számos további tárgy meg tabló. .
 
Tiszafüred, Kiss Pál Múzeum (Tariczky sétány 6.) 
Mamutcsontok a múzeum gyűjteményéből – 2013. június 4. - 2013. június 29.
A Múzeum természettudományi gyűjteményében mintegy 30 mamutcsontot található az 1890-es évekből, melyek a tiszai vasúti híd építésekor kerültek elő. A gyapjas mamutok (Mammuthus Primigenius) hosszú, sűrű sötét-fekete bundás növényevő emlősök voltak, Ázsia, Európa és Észak-Amerika tundra-tajga erdő peremvidékein vagy hideg löszpusztáinak közelében éltek a pleisztocéntől a korai holocén időszakig (1,6 millió évvel - 9.000/10.000 évvel ezelőtt). A kiállított csontok egy felnőtt baloldali medencecsontjának maradványai (70, 40 és 20 cm).
 
 
 
Előzetes:
Debrecen, MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ (Baltazár Dezsõ tér 1.)
Still. Fotográfia a múzeumban – 2013. július 7. - 2013. október 6.
A kiállítás több mint 40, nemzetközileg is elismert, többségében európai művész alkotásait mutatja be. A tárlatra Berlintől Bécsen át Budapestig több múzeumból, galériából és gyűjteményből érkeznek óriási méretű fotografikus táblaképek és videómunkák, bizonyítva, hogy a digitális technológia fokozatos térnyerésével a fotográfia múzeumi státusza mára alapvetően megváltozott.
 
 
 
II. Bemutatjuk
XXX. Országos Faragópályázat és Kiállítás id. Kapoli Antal emlékére – 2013. június 7. - 2014. január 18.
 
 
Gyöngyökből gyökereztél – 2013. június 6. - 2013. augusztus 9.

 
Martin György, a néptánckutató fotó- és dokumentumkiállítás – 2013. április 25. - 2013. november 30.
 
 
Nomád Nemzedék – 2013. június 14. – 2013. augusztus 3. 

 
 
A tárlatok helyszíne:
Budapest, Magyar Népi Iparművészeti Múzeum (Szilágyi Dezső tér)

 
 
 
Ha kíváncsi vagy a részletekre itt meghallgathatod!
 
  
Zenei betétek:
Bartók Béla, Este a székelyeknél
Holdviola, A fényes nap lenyugodott
Szerkesztő-műsorvezető: dr. Győry Hedvig
Zenei szerkesztő: Király Hedvig
Technikai munkatárs: Víg Péter
 A műsor a KKDSZ támogatásával készült.