Matricak 2010 / KAS Galéria

Rádió: 
Tárlatról tárlatra
Adás dátuma: 
2012, October 22

Tárlatról tárlatra / KONTAKT Rádió (87,6 MHz)

2012. október 22.
 
A műsor felépítése:
I. Kaleidoszkóp / kiállítási hírek
II. Bemutatjuk /Matricák 2010, válogatás MET pályázat djnyertes műveiből
 
A műsor vendége:
Haász Ágnes képzőművész, MET elnöke
Bárai Sándor, képzőművész, Képírás folyóirat szerkesztője
 
 
I. Kaleidoszkóp
Tiszafüred, Kiss Pál Múzeum (Tariczky sétány 6.)
Bélyeges, címeres és monogramos téglák (5.) – 2012. október 2. - 2012. október 31.
Az öt Tiszaigarron előkerült falazótégla a 17. és a 18. században általános, domború jelkiképzésű, évszámmal és monogrammal ellátott téglák csoportjában tartozik. A mintát a fa téglaforma aljába vésett negatívot kitöltő agyag rajzolta ki. Az „MP" jelű darab azonban az ekkoriban szokásos mérettől eltérően 26x18x4 cm-es nagysága és szürkés-feketés égetése miatt feltehetően középkori eredetű, illetve gyártású, és a jel stilizáltsága alapján a széki Széky családra utalhat. Korban a 6-6,5 cm vastag „Hb" és „MB" jelű téglák követhetik, majd a „MB" jelű zárja a sort. A készítés helye és a téglaégetők tulsjdonosai egyelőre tisztázatlanok.
 
Miskolc, Színháztörténeti és Színészmúzeum / Teátrum Pincehely Galéria (Déryné utca 3.)
SECCO FALKA I. Kortárs művészek falfestményei – 2012. szeptember 20. - 2012. november 20.
A Dranka-kör idei, első művésztelepén (2012. július - augusztus) szabad időbeosztásban és tematikával, külön-külön, elhatárolt felületen figurális seccót festő felkért 16 alkotó tizenhat képe tekinthető meg (Drozsnyik István, Dunai Beáta, Homonna György, Láng Eszter, Lőrincz Róbert, Lukács Róbert, Máger Ágnes, Orosz Csaba, Pataki János, Pálfalusi Attila, Puskás Márta, Seres László, Urbán Tibor, Varsányi Emília, Veres Attila, Zombori József). Az archaikus formák mai feldolgozásával a közös kultúránk folyamatosságát tanusítják. A Körbe-görbe című mini képek fesztiválján kisméretű, egységes kör alakú, fekete korongra felvitt munkáik láthatók. Kiss Tanne István fotóművész kiállítása pedig dokumentálja az alkotások folyamatát, és felvételeivel megrajzolja az alkotók portréját.
 
Jászberény, Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria (Gyöngyösi út 7.)
Életkorok. Vuics István kiállítás – 2012. október 20. - 2012. november 15.
A tárlaton Vuics István (1912-) realizmus felé hajló alkotói korszakának az emberi kapcsolatokról és sorsokról valló festményei láthatók. Elevenen él bennük is visszavágyódása, csalódásainak lecsapódása. Jól tükrözik, hogy a természetbe, a folyópartra menekült, ahol megszállott horgászként töltötte ideje nagy részét. Ennek oka pedig, hogy kényszerűségből költözött ide Sugovicáról, mivel kulákká nyilvánították, és csak Jászberényben kaphatott állást. Életét pedagógusként élte le.
 
Simontornya, Vármúzeum (Vár tér 10.)
Arc - test - lélek. Felnyitott örökség: Bernát János grafikái és festményei – 2012. október 18. - 2013. március 3.
A jónevű, dombóvári műbútorasztalos családból származó Bernát János (1910-1964) képzőművészi pályafutása Európában Berlinhez, Firenzéhez és Rómához köthető, ahol 1931 és 1938 között tartózkodott. Itthon bútortervezést, majd díszítő festészetet tanult Haranghy Jenőtől és. Első önálló munkája az újdombóvári katolikus templom belsejének dekoratív megfestése volt. kollégáitól.
1941-ben szobrász-keramikus feleségével, Martha Miligannel (1912-2007) Toledoba, majd Mansfieldbe (Ohio állam) költözött. A Fine Arts Guild soportosulás megalapítója lett, majd súlyosbodó tüdőbetegsége miatt a californiai Duarte gyógyászati központnak (City of Hope) anatómiai illusztrátorként dolgozott. A tárlaton végleg hazaszármazott alkotásaiból látható egy válogatás.
 
Dunaújváros, Intercisa Múzeum (Városháza tér 4.)
Az Intercisa Múzeum adonyi ásatásai 2008-2010 között – 2012. június 8. - 2012. november 4.
Az Adony-Iskolaudvarról és plébániakertből előkerült kb. 4000 éves bronzkori urnasírok és 1723-ban megkezdett templom körüli temető a megelőző feltárás során 150 objektumot szolgáltattak. Az őskori edénydepo talán a halotti torra szolgált, a kerámiaurnákban a halottak hamvait helyezték el. A templom köré temetkezés I. (Szent) László és Könyves Kálmán törvényei által előírt szokást követte, melyet Mária Terézia 1775-ös rendelete hatálytalanított: közegészségügyi okok miatt a temetőket a falvak, városok szélén kellett elhelyezni. A városszéli (Adony-Nagy páskum) megelőző feltárás során kis, korai avar temető 21 sírja került a felszínre. Az alacsony létszám alapján arra lehet következtetni, hogy még nomád életmódot folytató közösség volt. Erre utal a felnőttek csaknem felénél tapasztalt lovas temetkezés is.
 
Szombathely, Szombathelyi Képtár (Rákóczi F. utca 12.)
Kapcsolatok. Vajdahunyad-i és Déva-i képzőművészek kiállítása – 2012. október 19. - 2012. december 22.
Szombathely és testvérvárosa, Vajdahunyad élénk kulturális kapcsolatainak egyik megnyilvánulása a két város művészeinek kölcsönös bemutatkozása. A DOCC művészcsoport vajdahunyadi szereplése után most Balázs Tibor, Titus Blaj, Torino Bocanicin, Catalin Dragomir, Fazekas Tibor vajdahunyadi és dévai képzőművészek művei tekinthetők itt meg.
 
Szentendre, Ferenczy Múzeum / Szentendrei Képtár (Fő tér 2-5.)
Rómaiak a Dunakanyarban. Régészeti vándorkiállítás – 2012. szeptember 5. - 2012. november 18.
Pannonia a Kr. u. 1. század közepén vált a Római Birodalom részévé. Gyorsan kiépült a közigazgatási rendszer, kialakult a pénzforgalom, az egységes latin nyelvhasználat ... egyszóval meghonosodott a római élet. A Danuvius / Duna mentén azonban hangsúlyos szerepet kapott a határvédelem. A kvádok és szarmaták ellen mintegy féltucatnyi katonai tábor, erőd és számos őrtorony épült városias (Szentendre / Ulcisia Castra, Esztergom / Solva), távolabb falusias településekkel (a mai Visegrád, Dunabogdány területén) és villagazdaságokkal. Végül az 5. században a hunok mégis elfoglalták. A mindennapok, a vallási gyakorlat vagy akár az épített környezet részleteibe az itt előkerült régészeti leletek, rekonstrukciók, részletes leírások, rajzok és fotók segítségével lehet betekinteni.
 
Budapest, Memento Park (Balatoni út - Szabadkai utca sarok)
Nagy idők kis tanúi. Hubauer Sándor Emlékkiállítás a Szoborpark előtt – 2012. szeptember 15. - 2013. december 31.
Az Örkény István (1912-) Magyar Pantheon című egypercese ihlette kamarakiállításon a Petőfi Irodalmi Múzeum által készített tablókon a jellegzetes Örkény-idézetek mellett korabeli plakátmásolatok és életképek idézik fel a 60-as, 70-es évek egyperceseinek időszakát. Semmi sem lehet groteszkebb a valóságnál, hirdeti Örkény szellemében. Ehhez kapcsolódik a helyszín is: névadója A Tanú, az Örkény-egypercesek hőseihez is hasonló kisember, a győzést nem ismerő, ám konokul ellenálló túlélő.
 
Győr, Városi Művészeti Múzeum / Váczy Péter Gyűjtemény (Nefelejcs köz 3.)
Sz. Jéger Teréz festőművész önálló kiállítása – 2012. szeptember 21. - 2012. október 31.
Sz. Jéger Teréz festőművész az érzések széles skáláját vonultatja fel festményein: a szép szeretete, a remény, a gyász, a megnyugvás fejeződik ki csendéletein, portréin. Előszeretettel játszik a perspektívával, alakítja mozgalmassá az élő és élettelen elemeket az anamorfózis használatával.
Csornán élő, festészettel foglalkozó alkotó rajztanár Sz. Jéger Teréz a II. Téli Art Tárlat díjazott művészeként mutatkozik be.
 
Baja, Türr Isván Múzeum (Deák Ferenc u. 1)
Mesterség mozaikok. Isten áldja a tisztes ipart! – 2012. október 11. -2012. november
A török hódoltság megszűnte, a felszabadító háborúk, a Rákóczi-szabadságharc után felgyorsult gazdasági fellendülés eredményeként a város a környék gabonakereskedelmének központjaként 31 céhnek adott működési engedélyt. fontos piacként az 1700-as évek végén kis Pestnek nevezték. NMevezetességei közé tartozott a Grassalkovich kastély is. Az 1800-as évek közepétől a kisipar, az oktatás és a kultúra terén töltött be meghatározó szerepet a térségben. A tárlaton ezeket a korszakokat idézik fel a kiállított tárgyak és dokumentumok, mint az 1900-as felhívás, melyben a hazai ipar prioritását szorgalmazzák a külföldi importtal szemben.
 
 
Előzetes:
Budapest, BTM Budapest Galéria (Lajos utca 158.)
                Fotóhónap 2012. Faust II. Realitás és fikció a kortárs fotográfiában – 2012. október 25. - 2012. december 2.
A realitás és fikció szerepét, arányát és megmutatkozási lehetőségét felvillantó fotókból rendezett tárlaton széles választéka látható a különböző technikai és tartalmi megoldásoknak. Egyaránt szép számmal képviseltetik magukat trükkök, épített és képzelt világok. A cím a teremtés aktusának fotografiával értelmezhető módjára utal, és arra az időre, amikor ezt a teremtés átélése és megismétléseként élték át. A hagyományoknak megfelelően a magyar műveken kívül egy külföldi régió, a Baltikum is képviselteti magát.
 
 
 
II. Bemutatjuk
Matricák 2010 (KAS Galéria) - 2012. október - 2012. november
Az idei Matrica pályázat nyitókiállításaként a MET a két évvel ezelőtti pályázat nyertes, 20 x 20 cm-es sík és térbe helyezhető elektrográf alkotásaiból rendezett kiállítást. Kötött (Hommage a Széchenyi) és szabad kategóriát hirdettek meg. Az újszerű, kiemelt művek között vannak grafikai lapok, és szokatlan anyaghasználatú művek, mint Nagy Gábor György reliefszerű munkái és a lengyel művésznő flexire nyomtatott grafikái.
Az elektrográfia fénymásoló, telefax illetve számítógép segítségével létrehozott alkotások gyűjtőneve, mely a ’70-es ’80-as években a műszerek tömegesedésével jött létre. Aletóriaként, vagyis az elektromos, leképező berendezések nem rendeltetésszerű működtetésével alkotott, újító, kísérletező művek. Alapul az elektronikus fény szolgál. Mivel még kísérleti stádiumban van, rendszerezése, feldolgozása nem kristályosodott ki. A grafikától vált le. Bohár András például faxszal az írás és betű képét manipulálta, Szombathy Bálint egymásra másolt grafikai lapok képtávíróval továbbított képeiből állította össze Telefotó kollekcióját. A műfaj felöleli a formai, installációs megjelenéseket is, mint kisplasztika, film vetítés, nyomat. Ezeket az alkotásokat a művészeti tudás, a koncepció, és a gyakorlat emeli a mindennapok munkáiból ki. Ma leginkább számítógépen, grafikai programokkal alkotnak.
 
A tárlat rendezője:
Budapest, Magyar Elektrográfiai Társaság (MET, Bp. Adony u. 8.)
A MET a műfajjal párhuzamosan jött létre, és alkot. A Matrica sorozat következő három részében az idei pályázat kiemelt alkotásait mutatja be: novemberben a Próféta Galériában, decemberben az MTA Jakobinus termében a Várban, és 2013 februárban az Art9 Galériában. Együttes megtekintésükkel áll majd igazán össze a kép. Idén is volt szabad kategória, és kötött: N. S. emlékére. Azért esett rá a választás, mivel 100 éve született, és kinetikus, mozgó, elektronikusan működtetett szobrokat alkotott, munkássága meghatározó ennek a műfajnak a kialakulásában.
A Matrica név Bohár András alapító tag, filozófus és képző művész ötlete alapján jött létre, akiről a Szigetváron alapított Magyar Elektrográfiai Múzeumot elnevezték. (Csak Spanyolországban van másik.) A művészek felajánlásából létrehozott archívum is itt nyert elhelyezést. Helyet ad időszakos kiállításoknak, melyeket a MET felkérésre máshol is rendez. Az alkotásokat egyfajta képi dokumentációként őrzi. Ez sem egyszerű, hiszen Tóth Gábor Megsemmisülő képek c. sorozata például fény-hő érzékelő. Digitális archiválással mentik őket, bár ez sem tökéletes megoldás, hiszen ez már reprodukció, ill. a technika változásával aktualizálni kell. Bárki alkothat így, de a mesterségbeli tudást el kell sajátítsa. Ennek része a számítógépes programok magas szintű használata, hiszen így lehet igazán hiteles műveket létrehozni.
Bár kezdetben sok ellenzője volt a műfajnak, sokan nem értékelték, mára már bebizonyosodott hogy igenis van létjogosultsága, mivel világunkról egy másfajta képi világot teremt meg. Egyre több művészt érdekli, és egyre többen alkotnak így.
 
 
 
Ha kíváncsi vagy a részletekre itt meghallgathatod!
 
 
Zenei betétek:
Holdviola, Kertemben egy madár
 
Szerkesztő-műsorvezető: dr. Győry Hedvig
Zenei szerkesztő: Király Hedvig
Technikai munkatárs: Padi Géza
 
A műsor a KKDSZ támogatásával készült.