Állatorvos-történeti Múzeum, Budapest

Rádió: 
Tárlatról tárlatra
Adás dátuma: 
2012, September 10

Tárlatról tárlatra / KONTAKT Rádió (87,6 MHz)

2012. szeptember 10.
 
A műsor felépítése:
I. Kaleidoszkóp / kiállítási hírek
II. Bemutatjuk / Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum, Budapest
 
A műsor vendége:
Orbán Éva, Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum vezetője, könyvtáros
 
I. Kaleidoszkóp
Tiszafüred, Kiss Pál Múzeum (Tariczky sétány 6.) 
Görgey Artúr levele Taricky Endréhez – 2012. szeptember 4. - 2012. szeptember 30.
A Tiszafüred-Vidéki Régészeti Egylet alapítójához, Tariczky Endréhez (1818-1912) írt levél több szempontból is fontos dokumentum. Egyrészt tükrözi a Tiszafüred vidéke a népvándorlástól kezdve. Történelmi és hadászati szempontból, vonatkozással az ezredéves közelgő nagy nemzeti ünnepére c. munka (1892) fogadtatását, az ott vázolt hun és honfoglaló magyar hadászati rekonstrukció értékelését, másrészt a forradalom és szabadságharc tábornokának 1893. március 10-én Visegrádon kelt levele hibátlan és rendezett kézírásával, tiszta írásképével mutatja a 75 éves Görgey Artúr(1818-1916) szellemi frissességét és a korabeli világ iránti nyitottságát.
 
Százhalombatta, Mátrica Múzeum (Gesztenyés u. 1-3) 
Válogatás a Rendőrmúzeum gyűjteményéből – 2012. szeptember 10. - 2012. november 4.
A budapesti Rendőrmúzeum 14 tablóból álló vándorkiállítása bemutatja a hazai rendőrség talán leghíresebb nyomkövető kutyáját, Kántort, több, a rendőrséghez kötődő tárgyat és gépjárművet (pl. konstábler bot, Zrínyi sisak, Moszkvics 407 típusú veterán rendőrautó stb.), valamint néhány nevezetes bűnügyet, mint a Kiss Béla ügy, perecesi nikotinos gyilkosság, rendőrgyilkosság, Whisky-s ügy, Miskolci Bonny és Clyde ügy. A tablókat a Whisky-s ügy és a Miskolci Bonny és Clyde ügy nyomozása során lefoglalásra került eredeti bűnjelekből, 1890-1949. között készült archív fotókból és rendőregyenruhákból összeállított válogatás egészíti ki.
 
Szentendre, Ferenczi Múzeum (Fő tér 2-5.) 
Rómaiak a dunakanyarban. Régészeti vándorkiállítás – 2012. szeptember 5. - 2012. november 18.
A Kr. u. 1. század közepétől az 5. század közepéig fennálló Pannonia provinciában a római birodalom szerves részeként a kelta vagy illyr-pannon eredetű őslakos népekből és külföldi betelepülőkből álló lakosság élete ezen a vidéken jelentősen igazodott a katonaság igényeihez. A limesnek a ripa (vagyis folyómenti határszakaszán) több katonai tábor, erőd és őrtorony emlekedett a nagyobb városias települések (Szentendre / Ulcisia Castra, Esztergom /Solva) közelében, ill. távolabb falusias települések (pl. mai Visegrád, Dunabogdány területén), villagazdaságok jöttek létre, ahol a polgári lakosság mellett leszerelt katonák telepedtek le. A kiállított régészeti leletek ebbe a világba engednek betekintést. Rekonstrukciók, részletes leírások, rajzok, fotók segítik a tájékozódást.
 
Szeged, Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár (Dóm tér 1-4) 
A bibliomán. 100 éve született Szántó Tibor (1912-2001) – 2012. szeptember 4 - 2012. október 3.  
szántó Tibor tipográfusi tevékenységének, széleskörű irodalmi tájékozottságának és magas szintű szakmai ismereteinek tanui az általa tervezett kiadványok, mint a Vizsolyi Biblia, az aranyfóliás Képes Krónika vagy a Májmúni Kódex faxsimile kiadása. A könyvtár dokumentumain keresztül Kossuth-díjas könyvművész életművének a bemutatását tűzte ki célul.
„Az igazak nevei az életkönyvében vannak felírva, ahogyan azt Szent Pál is mondja. A bűnösök nevét egy másik könyvben jegyezték fel, ezt a könyvet az ördög viszi a vállán, olvashatjuk Szent Ágoston legendájában.”
Az emberiség a halálnál erősebbnek gondolta a könyvet, amely maradandóságából ma sem veszített.
 
Budapest, Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ (Attila út 93.) 
Kérés-kiáltás (szöveg és kép). Lunger Katalin festményei – 2012. szeptember 6. - 2012. szeptember 16.
A tárlaton bibliai témájú festmények, J.W. Goethe versek illusztrációi látható az Országos Mezőgazdasági Könyvtár egyik munkatársának, Székely Sándornak a verseivel együtt, melyek szintén festmények ihletőivé váltak.
 
Budapest, Országos Idegennyelvű Könyvtár (Molnár u. 11.) 
Forró nyomon. Kortárs német nyelvű krimik kiállítása – 2012. szeptember 4. - 2012. szeptember 21.
Németország és Ausztria szépirodalmi színvonalú kortárs krimi írói közül 16 portréját és legfontosabb műveit ismerhetik meg a tárlat látogatói. A művek a társadalomkritikai és történelmi krimin át a politikai és pszichothrillerig, a legkülönbözőbb témákat dolgozzák fel, ahogy a stílusok is igen széleskörű választékot tükröznek.
 
Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum (Erzsébet sétány 1.) 
Születés. A gyermekvárás kultúrája – 2012. szeptember 8. - 2013. szeptember 8.
A téma kultúrtörténeti megközelítésében a várandóság, a szülés, a gyermekágy, a keresztelő, az élet a kisgyerekkel témaköröket dolgozza fel. A hagyományos népi kultúra emlékeit a múzeum többi gyűjteményének vonatkozó tárgyaival, valamint mai modern tárgyakkal, fényképekkel, szokásokkal, megérzésekkel, megélésekkel egészítették ki, elgondolkoztató kérdések egész sorával. Köztük felmerül a szülés mágikus megkönnyítése, az anya és az újszülött ellátása, betegségek és rendellenességek, de még a gyermekjátékok és a cserebere is.
 
Pécs, Janus Pannonius Múzeum (Felsőmalom u. 9.) 
„Örvendetes titkok”. Emlékek a vallási magánáhitat köréből – 2012. szeptember 14 - 2012. november 15.
A Várostörténeti Múzeum ezzel a kiállítással a Pécsi Püspökség Ars Sacra Fesztivál (VI. Szakrális Művészetek Hete) programjához kapcsolódik. Az elmúlt két évszázad hitéletének emlékeiből merít. A tárgyi emlékanyag leginkább imádságos könyvekre, szentképekre, búcsújáróhelyekről hozott emléktárgyakra, és a magánáhítat körébe tartozó különféle relikviákra épül. A kollekció a JPM Történeti- és Néprajzi Osztályának gyűjteményéből és Zengey Ágnes pécsi tanítónő hagyatékából van összeállítva.
 
 Szeged, Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár (Dóm tér 1-4) 
Guatavitától Narihualáig, utazások Dél-Amerikában, kiállítás Molnár Gábor fotóiból – 2012. szeptember 6 - 2012. szeptember 29.
Molnár Gábor 2011 tavaszán a Fundación Universitaria San Martín egyetem (Pasto, Dél-Kolumbia) meghívására előadássorozatot tartott. Ennek során bejárta Kolumbiát, Ecuadort és Perut, és számos felvételt készített az Andokban és a Csendes-óceán partján. A tárlaton ezekből a felvételekből látható itt egy válogatás.
 
Székesfehérvár, Szent István Múzeum (Fő u. 6.) 
A művészet fénye. Czigány Ákos fotóművész kiállítása – 2012. szeptember 8. - 2012. október 23.
A 2010-ben Lucien Hervé és Rodolf Hervé-díjas fotóművész, Czigány Ákos (1972-) felvétein az emberi környezet és a fény képezika vézérfonalat. Ez a 2007 óta készülő Galéria olyan hazai és nemzetközi művészeti múzeumok és galériák mennyezeti világítási eszközeit, felülvilágító szerkezetét, fényviszonyait és a felülről érkező fényt ábrázolja, mint a párizsi Pompidou Központ, Frankfurt nagy múzeumai, Torinó, Prága, és a bécsi Museumsquartier, vagy  Budapest, Szeged, Debrecen, Székesfehérvár kiállítóhelyei. A képek jól mutatják a kortárs múzeumi térlakítás hatását az absztrakt geometrikus megközelítésben.
 
Budapest, Szépművészeti Múzeum (Dózsa Gy. u. 41) 
Nathan Lerner: fotó szem – 2012. szeptember 6. - 2012. november 11.
Nathan Leerner a Kepes György mentori vezetése mellett elsajátított "új látás" nyelvén fogalmazta meg képei. Valójában kísérletek dokumentumai, melyek az ún. az ún.Fénydoboz létrejöttéhez vezettek: A fekete papírból hajtogatott doboz oldalaiba apró, pontszerű lyukakat fúrt, melyek segítségével meg tudta határozni a fény útját. Absztrakt fotói ezeket a fénysávokat örökítik meg a szem motívum váraltlan felbukkansaival Stílusát maga „naturális szürrealistaként" határozza meg. Technikai szempontból több fotó egybenagyításával, vagy a filmnegatív manipulálásával montázsokat állított öszze. A műveket a művész özvegye, a chicagói zongoraművész Kiyoko Lerner adományozta a Szépművészeti Múzeum 2010-ben megalakult Fotó- és Médiagyűjteményének.
 
 
 
Előzetes:
Miskolc, Móra Ferenc Könyvtár (Klapka György u. 2)  
Feledi Ágnes könyvtárso minikönyv-gyűjteménye – 2012. szeptember 12.- 2012. november 14.
A miskolci Városi Könyvtár fiókkönyvtárában rendezett tárlaton számos egészen kisméretű – nagyítóval olvasható – könyvet lehet látni.
 
Szeged, Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár (Dóm tér 1-4) 
Foglaljon helyet! Válogatás a Szegedi Nemzeti Színház 2012/2013-as évadját bemutató fotókból – 2012. szeptember 13. - 2012. október 3.
A új évadban bemutatásra kerülő 14 zenés alkotás (három opera, egy musical, egy operett, két balett és két gyermekdarab)  és hét drámai produkciót ismertető anyag tekinthető meg – kettő elsősorban a gyermekeknek szól. Nemzetközi klasszikus alkotások és kortárs magyar szerzők munkái együttesen kerülnek bemutatársa. A színház felkérésére írta Pozsgai Zsolt szegedi bűnügyi történetet humoros formában feldolgozó “tanya-westernjét”, a Pipás Pistát - ősbemutatója januárban lesz. 
Ízelítő a darabok címei közül: La Mancha lovagja, Mária főhadnagy, Rigoletto, André Chénier, Egerek és emberek, Bánk bán.   
 
Hét végén sok kulturális és kiállítási program várja az érdeklődőket:
Kulturális Örökség Napja , Kulturhazak.hu program, Templomok Éjszakája és Kerekedj fel! Örökségkommunikációs Program keretében.
 
 
 
II. Bemutatjuk
Mit adott a magyar állatorvos-tudomány a világnak? – 2011. június 24. - 2012. szeptember
A tárlaton áttekinthetést nyújtanak arról, hogy melyek a magyar állatorvostudomány nemzetközileg is nagyra becsült eredményei. Az első „országos főállatorvos” Zlamál Vilmos volt (1838), aki a keleti marhavész továbbterjedésére dolgozott ki hatékony módszert. További nemzetközileg is nagyra becsült eredmények például a Marek-Wellmann-Urbányi képlet, Kóssa-reakció, Berrár-féle myopiás folt, Azary-féle légőtubus és plessziméter, Plósz által módosított szülészeti fogó, és szike, Hetzel-féle ujjkés, Hetzel-féle majd Verbőczy féle, végül Berrár-féle emaszkulator, Bölcsházy-féle extraktor, Karpfer-féle coelotom, Deseő-féle készülék, Berrár-féle szájterpesztő. Lehoczki féle elektromos fogreszelő, Magyary-Kossa Gyula gázkamra-szabadalma, nem beszélve Jármai víruskutatásairól, Hutÿra Ferenc (1860.1934) gümőkór, takonykór, keleti marhavész, lépfene, sertésorbánc, tetanusz vizsgálatáiról, vagy a sertés-brucellózis kórokozójának az azonosításáról, és Marek József (1868-1952) munkásságáról: több emésztő- és légzőszervi megbetegedés, neurológiai elváltozás, anyagcserezavarra visszavezethető állatbetegség – sertéspestis, Marek-betegség, májmételykór, kergekór, angolkór stb. – élettani hátterének feltárása, diagnosztikájának és klinikai gyógymódjának kidolgozása.
 
Állatorvoslás és egyetemtörténet – Állandó kiállítás
A tárlat első kilenc vitrinje a hazai állatgyógyászat és a patkolókovács mesterségét mutatja be. A 17. századtól a 20. század első harmadáig használt fa, vas és bőr eszközök, majd speciális műszerek az ismeretek fejlődését is jól szemléltetik.  
A következő egység az egyetemet, és az állatorvosképzés változását mutatja be, kezdve az 1787-ben szervezett Állatgyógyászati Tanszékkel a Pesti Egyetem Orvosi Karán, egészen az 1962-ben létrehozott önálló Állatorvostudományi Egyetemig. A harmadik egységet ifj. Vastagh György szobrászművész 19-20. század fordulóján készült alkotásai képezik, melyek demonstrációs célokra készült művészi állatszobrok.
 
 
A tárlatok helyszíne:
Budapest, Állatorvos-történeti Múzeum (István utca 2.) 
Az állatorvos történeti emlékek rendszerezett tárát első ízben Daday András professzor állította össze 1937-ben. Ez a gyűjtemény a világháború során azonban szétszóródott. A jelenlegi Állatorvos-történeti Gyűjtemény az 1980-ban alapított Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtárához tartozik. Kiállítása 1984 szeptemberében nyílt meg az Állatorvos-tudományi Kar modern, H épületében, és a szaklevéltárral, fotótárral is közös egységet alkot. A kutatókat mindenütt szívesen fogadják. Nemzetközi összehasonlításban is jelentős értékek találhatók a könyvtár Magyary-Kossa szakmatörténeti könyvgyűjteményben, és értékes dokumentumok hazai állatorvoslás megismeréséhez. .
 
 
Ha kíváncsi vagy a részletekre itt meghallgathatod!
 

 
Zenei betétek:
Figedi Fichter Sándor, Magyar lovassági induló
Liszt Ferenc, E-dúr prelúdium
Szerkesztő-műsorvezető: dr. Győry Hedvig
Zenei szerkesztő: Orbán Éva
Technikai munkatárs: Orbán Éva
 A műsor a KKDSZ támogatásával készült.