Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Budapest

Rádió: 
Tárlatról tárlatra
Adás dátuma: 
2012, July 2

Tárlatról tárlatra / KONTAKT Rádió (87,6 MHz)

2012. július 2.
 
A műsor felépítése:
I. Kaleidoszkóp / kiállítási hírek
II. Bemutatjuk / Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Budapest
 
A műsor vendége:
Kiss Imre, múzeumigazgató
Sallz Noémi, irodalomtörténész, múzeológus
 
 
I. Kaleidoszkóp
Székesfehérvár, Fekete Sas Patikamúzeum (Fő u. 5.) 
Császárportrék IX. – 2012. június 29. - 2012. szeptember 23.
II. Constantius, II. Constantinus, I. Constans, Magnentius, Julianus és Jovianus császárok portréi láthatók szobrok, érmek és különböző tárgyak formájában, és a róluk szóló források idézetei olvashatók. A kiállitáson nem történeti tetteik, hanem emberi tulajdonságaik, mindennapjaik elevenednek meg, és gondolkodási módjukba lehet betekinteni, valamint a velük kapcsolatban elterjedt korabeli nézetekkel lehet ismerkedni.
 
Budapest, Hadtörténeti Múzeum (Kapisztrán tér 2-4.) 
Miles in armis. Katona a seregben. Képek a pannoniai római hadsereg mindennapjaiból – 2012. június 15. - 2012. szeptember 30.
A római kor tárgyi emlékei hadszervezetbe a pannóniai katonaság mindennapjaiba engednek betekintést, ugyanakkor átfogó képet ad Pannonia provincia hadtörténetéről. Zömében régészeti leletek, epigráfiai emlékek és későbbi időszakból származó rajzok, képek láthatók. Tekintve, hogy a barbár törzsek folxyamatosan veszélyeztették a pannoniai provinciákat fontos védőbástyái voltak a római birodalomnak. A katonaság befolyása olyan erős volt, hogy a 3. században még a császári cím sorsát is meghatározhatták. Több itteni katona szolgált a császári testőrségben is.
 
Kecskemét, Cifrapalota (Rákóczi út 1.) 
Amit az idő meghagyott. Különleges leletek az elmúlt évek ásatásaiból I. – 2012. június 23. - 2012. szeptember 16.
2011 folyamán Bács-Kiskun megye területén több ezer négyzetméteren folytak feltárások. Az eredmények sok új ismeretet nyújtanak, különösen az őskor időszakából. Több különleges lelet és leletegyüttes is előkerült, melyek helyi, vagy országos szinten is ritkaságnak számítanak. A bemutatásukra indított sorozat első tárlatán egy Kr. e. 3. évezredből származó kocsimodell és a több mint harminc edényből álló raktárleletet várja a látogatókat.
 
Kecskemét, Cifrapalota (Rákóczi út 1.) 
Kovács Miklós kékfestő mester munkáiból – 2012. június 14. - 2012. október 24. 
A gyűjtemény 19-20. századi, kékfestő mesterséghez köthető emlékei egészülnek ki a tárlaton a közelmúltban Kovács Miklós műhelyében használt tradicionális mintakészletet őrző formákkal, kézi és gépi nyomódúcokkal, méterárukkal és késztermékekkel. A tiszakécskei kékfestő mester (1928-) közel másfél évszázada folyamatosan működő, elismert kékfestő dinasztia tagja. Gyermekkora óta tevékenykedik a kékfestőműhelyben, forgott a rőfösüzlet, a piacok, vásárok világában, iparosok, kereskedők körében. A család szellemi örökséget most is ápolja, munkáiban megújítjulnak a hagyományok.
 
Kecskemét, Magyar Naiv Művészek Múzeuma (Gáspár A. u. 11.)
Guido Vedovato kiállítása – 2012. június 21. - 2012. augusztus 30.
Az olasz Alpokban élő Guido Vedovato karakteres, egyedi stílusú alkotásai színes, intenzív, élettel teli festmények. Rövid történeteket mesélnek el az olasz Alpok mindennapjaiból, és az éjszakák fantáziavilágából. Ilyenkor titokzatos állatok tűnnek elő, az élőlények, tárgyak megörökítése az egyiptomi művészet látásmódját idéző változáson megy keresztül, az arányok átalakulnak. Az 1970 óta festőművész műveivel a hagyományok ápolására, a velünk élő múlt tiszteletére hívja fel a figyelmet.
 
Budapest, Szépművészeti Múzeum (Dózsa Gy.u.41) 
Művészeti átalakulás Németalföldön Pieter Bruegel századában – 2012. június 14. - 2012. szeptember 16.
A 16. század viharos németalföldi időszaka a szellemi életben, és a művészetekben is komolx változásokat eredményezett: új, emberközpontú értékrend alakult ki. A Múzeum bőséges anyaga a teljesség kedvéért néhány fontosnak tartott, a bécsi Albertinában őrzött lappal (Jan Gossaert, Pieter Bruegel, Roelandt Savery, Bartholomeus Spranger, Lodewijk Toeput és Frederick Sustris) kiegészítve látható. Gazdag és változatos tájábrázolások láthatók például a "Budapesti vázlatkönyv mesterétől", és ritkaságszámba menő figurális lapok (pl. Michiel Coxcie Trionfi diadalmenet sorozata, Cornelis Engebrechtsz egy vázlatkönyből származó tanulmánylapja, Frans Floris korai, allegorikus, illetve mitológiai rajzai, vagy Egidius Sadeler vörös kréta tanulmánya a római Palatinus dombról).
 
Budapest, Szépművészeti Múzeum (Dózsa Gy. u. 41) 
Bene lava / Jó fürdőzést! Az évszak műtárgya a Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményében – 2012. június 12. - 2012. szeptember 12.
A kiállított olajos edények, fürdőtál, kaparók (strigilis), és kétezer éves fürdőszék az ókori fürdőkultúrát jellegzetes emlékeit mutatja be. .A núbiai vagy etióp ifjú fejének a formájában késyült edény feltehetően egy fekete fürdőszolgát ábrázol, visszataszító, agresszív vonásokkal, mivel a fürdőzsé során csupasz testet fokozott védelemben kívánták részesíten a mágikus eljárások és az ártó tekintet elhárítását szolgáló, félelmet keltő arccal.
 
Hódmezővásárhely, Kopáncs, Alföldi Galéria (Kossuth tér 8.)
Fekete kertek fehár árnya. A körülöttünk lévő világ apró csodái Balla András fotográfus szemével – 2012. május 20. - 2012. július 8.
Hazánk egyik legnevesebb fényképésze az experimentális fotográfiában elért eredményeiben eredeti szakmájához kapcsolódva, jellemzően kerteket, és bennük embereket, állatokat, tárgyakat örökít meg. Sokféle megoldási módot, témát választ, és igényes a megjelenítésben. Fényképeiben festészeti kérdésekre is reagál. Jelen tárlata egy összegző kiállítás, ahol a mikrovilágtól a macrovilágig számos természeti képe, sorozata tekinthető meg. Különösen a martélyi táj sokak előtt rejtett csodái alkotnak kiemlekedő sorozatot. Időtlenséget, művészi látásmódot és sok apró, különleges „felfedezést” sugároznak a felvételek.
 
Budapest, Kassák Múzeum (Fő tér 1.) 
Elmozdulás – Munkáskultúra és életmódreform a Madzsar iskolában. Életmód és társadalmi mozgalmak a modernitásban I. – 2012. június 23. - 2012. szeptember 30.
A modernitás kutatási programjba illeszkedő tárlat az avantgárd művészet és a munkáskultúra kapcsolatának újragondolására ösztönöz Madzsar Józsefné Jászi Alice (1877-1935) mozdulatművészeti és társadalmi szerepének a bemutatásával. Munkássága a korrajzzal párhuzamba állítva a kortársak gondolkodásmódjába éppúgy betekintést enged, mint a női torna történetének az alakulásába, ill. a hozzá kapcsolódó életmódreform változásaiba, a női emancipáció fejlődésébe. A női, a kismama, a gyermek és a munkahelyi torna kifejlesztése mellett ugyanis tanítványaival a korszak legjelentősebb művészegyéniségeivel (pl. Bortnyik Sándor, Molnár Farkas, Szelényi István, Kozma József) is együtt dolgozott, és 1922-től részt vettek a munkás kultúrotthonok rendezvényein, együtt dolgoztak a 100% körével, közreműködtek a Munkás Testedző Egyesület tevékenységében. Tornarendszerét A női testkultúra új útjai című könyvében 1926-ban fogalmazta meg. Kortárs reflexióként Katarina ŠEvić és a Tehnica Schweiz (László Gergely, Rákosi Péter) művészcsoport videóművét lehet megtekintetni.
 
Budapest, Iparművészeti Múzeum (Üllői út 33-37.) 
Test, mozdulat, tánc. Mozdulatművészet és fotográfia kapcsolata a két világháború között – 2012. június 28. - 2012. szeptember 29.
A két világháború közötti magyar mozdulatművészet egyúttal életmódmozgalomként filozófiai nézetet is képviselt. Kezdete Isadora Duncan magyarországi fellépéséhez köthető (1902). Mintegy 10 évvel később, két iskolais létrejött. Egyik vezetője Madzsar Alice, aki tornaként a magyar gyógytorna megalapozója volt, és Bess Mensendiecktől tanult, a másiké Dienes Valéria, aki Henri Bergson és Raymond Duncan tanítványa volt. Szoros kapcsolatban álltak a Nyolcak művészeivel, a Galilei Körrel és a Vasárnapi Körrel. A szólókra és a rövidebb lélegzetű, kevés szereplős művekre koncentráltak. 1920-tól két új iskola nyitotta ki kapuját, az Émile Jacques Dalcroze módszeréből kiinduló Szentpál Olga és Kállai Lili. Ekkoriban Dienes Valéria iskolája nagy kórusműveket mutatott be, Palasovszky Ödön és Madzsar Alice pedig a dadaista mozgásszínháztól (Rendkívüli Színpad, Cikk-Cakk estek) a nagyszabású, lélektani darabok felé fordult (Lényegretörő Színház), árny- és fényjátékokat, „emberdíszletet” is használtak darabjaiknál. A közreműködők és megihletett művészek révén egyránt kapcsolódtak az art decohoz. A történet a kiállításon elsősorban fényképek révén követhető.
 
Sepsiszentgyörgy, Székely Nemzeti Múzeum (str. Kós Károly 10. / Kós Károly u. 10.)  
Puskás Tivadar Emlékkiállítás – 2012. június 15. - 2012. július 15.
Ditrói Puskás Tivadar (1844-1893) székely földbirtokos családból származott, kitűnő vívó és daliás lovas volt, de mérnöki tanulmányokat folytatott itthon majd Bécsben és Londonban (1866), ahol nevelői állást vállalt. Hazatérve Erdélyben az angol vasúti társaság helyi képviseletének lett a tisztviselője, 1873-ban bécsi menetjegyirodát nyitott, két évvel később coloradóban vásárolt földet és arany után kutatott, 1877-1886 között Párizsban Th. A. Edison európai képviselője volt. 1878-ban Bostonban épített telefonközpontot, majd a párizsi és budapesti telefonközpontot (1879). Az ő találmánya a Telefonhírmondó, a világ első elektronmikus hír és műsorszolgáltató közege. 1893-ban Budapesten hozta létre. A szabadalmat követő évben, szívrohamban halt meg. Fontos szabadalma az irányított robbantási módszer (1890) is, mely a mai milliszekundumos robbantási eljárás előfutára.
 
Dunaújváros, Intercisa Múzeum (Városháza tér 4.) 
Az Intercisa Múzeum adonyi ásatásai 2008-2010 között – 2012. június 8. - 2012.november 4.
A korábban a római kori város (Vetus Salina) részének gondolt, de a felszíni leletek alapján bronzkorinak meghatározott földvár Adonytól dél-délkeletre, a Duna egykori árterülete felett húzódó dombsor szélén helyezkedik el. Védelmét a bevágódó mély és széles vízmosásos völgyek természetes módon biztosították, csupán a déli oldalon erősítették meg mesterséges mélyítéssel.
 
Dombóvári Helytörténeti Múzeum (Szabadság u. 16.) 
Magyar órák a 20. századból. Krauss Péter óragyűjteménye – 2012.06.16. - 2012.09.01.
A gyermekkori hobbiját nyugdíjasként felelevenítő gyógypedagógus tanár az utóbbi években kifejezetten magyar eredetű órákat gyűjt. Változatos tárházát nyújtják az Óragyár, a Danuvia és a MOM (Magyar Optikai Művek) gyártmányai, melyek közül 400-nál is több megtalálható már nála – jelenleg javításukkal foglalkozik, régi órások szerszámainak vásárlásával és hagyományos módszerekkel. Az együttes bemutatása magyar ipartörténet egy értékes fejezetébe enged betekintést.
 
Balassagyarmat, Palóc Múzeum (Palóc liget 1.) 
Minden bajban védelmező. Orosz fémikonok a 18-20. századból – 2012. június 16. - 2012. szeptember 23.
A 18-20. századi orosz fémikonokból rendezett tárlaton a keresztény művészet különleges alkotásai láthatók. Nem annyira esztétikai érték, sokkal inkább az általuk kisugárzott erő jelentette igazi értéküket. A személyes vallásosság hordozói. Az ábrázolt személy, jelenet megjelenítésén keresztül az ortodox orosz emberek lelki világára világítanak rá.  
 
Pécs Várostörténeti Múzeum (Felsőmalom utca 9.) 
Trón és oltár. Jezsuita díszletképek és látványtervek – 2012. június 6. - 2012. augusztus 25.
Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet szcenikai gyűjteményének 106 jezsuita díszlettervét lehet látni a tárlaton. Rajtuik keresztül képet alkothatunk a barokk képzőművészetről és a jezsuita kollégiumok oktatásban és színjátrszásban betöltött szerepéről. a bemutatott színpadtervek, dekorációk világviszonylatban is különleges értéket képviselnek művészeti, művelődéstörténeti és színháztörténeti szempontból egyaránt.
 
Budapest, BTM Bujdapest Galéria (Lajos u. 158.) 
A test mint tájkép. Jorge Marín szobrászművész kiállítása – 2012. június 16. - 2012. július 18..
Jorge Marín sokszínű alkotói világa ábrázolásmódban és technikában is megnyilvánul. Gondolatai azonban a szellem megjelenítése körül forognak, ennek testbe zárt ábrázolását kísérli meg minél többféle módon. Szobrai, melyek lehetnek maszkok, szárnyas lények, és a mértani, geometriai formák alakjait öltik magukra, az utóbbi 6-7 évben bronzból készülnek. A Mexikói Nemzeti Autonóm Egyetemen végzett szobrász restaurátori és a muzeológiai tanulmányokat is folytatott. Jelen tárlata egy nemzetközi kiállítássorozat részét alkotja.
 
Budapest, OszK (Budavári Palota, F épület) 
Hajózási térképek gróf Széchenyi Ferenc könyvtáralapító térképgyűjteményéből – 2012. június 16. - 2012. december 22.
Az OSzK térképgyűjteményének alapját képező gróf Széchényi Ferenc több ezer darabos együtteséből válogatott anyag az ún. hungarica térképeken és atlaszokon kívül 15-18. századi európai kartográfiatörténet gazdag tárházának számos kincsét is elénk tárja, a hajózáshoz kötődő példányokkal. A több, mint 300 hajózási térkép földrajzi, és készítői-kiadói szempontból is változatos, mégis tükrözi a holland műhelyek túlsúlyát, de francia, angol, spanyol, dán alkotások is képviseltetik magukat. Az európai tengerek és tengerpartok térképein túl Amerika, Afrika és Ázsia vizeire isw elvezetnek.
 
 
 
Előzetes:
Győr, Borsos Miklós Múzeum /Városi Művészeti Múzeum (Apor Vilmos püspök tere 2.) 
Házaló. Építészet kicsiben – 2012.július 6.. - 2012. október.28.
A 19. századi városok születésénél elengedhetetlen épülettípusok archív fotók és régi, eredeti tervrajzok segítségével felelevenített lakóházai, pályaudvara, laktanya- és templomépületei képzeletbeli sétára hívja a hajdani Győr városát megismerni vágyó látogatókat. A mai is környezetünkben fellelhető építészeti példák jobb megismerését szintén fotók és makettek segítik.
 
 
 
II. Bemutatjuk
„Nekem soha nem volt otthonom…” Krúdy Gyula budapesti életének színterei – 2011 december 6. - 2012 december 31.
A kiállítás Krúdy hajdani szegényes, óbudai lakásának két szobájában várja a látogatókat, ott, ahol az író élete utolsó három évét töltötte, s ahol meghalt. Egyikben az albérleteket, olcsóbb vagy jobb szállodákat, átmenetinek bizonyult polgári otthonokat lehet áttekinteni a fővárosba költözésétől (1896) 1933. Másikban a törzsvendégként látogatott, és műveiben is megörökített vendéglátóhelyeket.
 
A búkergető. Haranghy Jenő művészete a vendéglátásban – 2012. április 27. - 2012. augusztus 5.
Haranghy Jenő életművéből a vendéglátás- és idegenforgalmi - elsősorban debreceni, budapesti, parádi szállodákat díszítő műveiből látható válogatás. Négy pannót (Csokonai Vitéz Mihály Búkergető című versének illusztrációja a Bunda Sörözőből, és három másik a budapesti Britannia Szállóból) a Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai Kollégiumának a támogatásával idén restauráltak:.
 
 
A tárlatok helyszíne:
Budapest, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum (Korona tér 1. ) 
Az eredetileg Vendéglátóipari Múzeumként indult gyűjtemény azóata a kereskedelmi emlékek gyűjtésével jelentősen bővítette tevékenységi körét. a gyűjtés, tudományos feldogozás és bemutatást tekinti legfőbb feladatainak, melyek megoldásához a modern tehnika adta lehetőségeket is igénybe veszi. Működésében azonban legalább ilyen fontos szerepet tölt be a múlt emlékeinek mai gyakorlati életbe ágyazása, a tapasztalatokból leszűrt infromációk továbbadása.
A kereskedelemtörténeti tárgyi gyűjtemény (cégérek, cégtáblák, üzletberendezések és felszerelések, munkaeszközök és mérlegek, a kereskedelmi adminisztráció tárgyi eszközei, áruminták, árudobozok és üvegek, emlék- és reklámtárgyak) mellett számos dokumentumot is őriznek példáula számlázi módok történetére vonatkozóan. A vendéglátástörténeti tárgyi gyűjteményben pedig az éttermi és cukrászati termelés és értékesítés berendezési, felszerelési tárgyai, munkaeszközei, a tálaló, evő- és ivóeszközök valódi szakmatörténeti kincsek is rejtőznek.
 
 
 
Ha kíváncsi vagy a részletekre itt meghallgathatod!
 
 


 
Zenei betétek:
Szinbád
J. Strauss, Polka, op. 332.
 
Szerkesztő-műsorvezető: dr. Győry Hedvig
Zenei szerkesztő: Király Hedvig
Technikai munkatárs: Padi Géza  
 
 A műsor a KKDSZ támogatásával készült.