Három kései mese, BTM Budapest Galéria

Rádió: 
Tárlatról tárlatra
Adás dátuma: 
2012, May 7

Tárlatról tárlatra / KONTAKT Rádió (87,6 MHz)

2012. május 7.
 
A műsor felépítése:
I. Kaleidoszkóp / kiállítási hírek
II. Bemutatjuk /Három kései mese, BTM Budapest Galéria
 
A műsor vendége:
Zsigmond Attila, BTM Budapest Galéria igazgatója
Dr. Dobos Sándor, fotóművész
 
 
I. Kaleidoszkóp
 
Budapest, Óbudai Múzeum (Zichy kastély, Fő tér 1.) 
„Óbudára nézve nagy változás állott be…” Harrer Pál és a városegyesítés kora – 2012. május 3. - 2013. január 31.        
Óbuda első polgármestere, Harrer Pál hivatali pályafutása 1850-ben kezdődött. Rajta keresztül végigkísérhető az 1950-tőlközigazgatásilag Budához csatolt, majd 1873-tól Budapesthez tartozó Óbuda kezdetben falusias élete, majd a városiasodás folyamata. A Gázgyár, a Dohánygyár, a Hajógyár, a Szeszgyár épülése, az egészségügy, az oktatás és a közlekedés fejlődése, a színházi élet alakulása, az első érettségi vizsga tételei … A dokumentumok, tárgyak, különböző források mellett a tárlatot interaktiv tér teszi még szemléletesebbé, élvezetesebbé.
 
Szeged, Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár (Dóm tér 1-4.) 
Szeged ellopott pillanatai egy sajtófotós szemével – 2012. május 3. - 2012. május 31.
Kuklis István, a Szeged Café fotóriporterének munkáiból rendezett kiállításon a sajtófotó műfajának jellemzője, a spontaneitás az elsődleges. A témák sokaságához a szegedi események nyújtják az összekötő kapcsot.  
 
Szeged, Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár (Dóm tér 1-4.) 
Könyveink új ruhája – 2012. május 3. - 2012. május 31.
„A kötés úgy tartozik a könyvhöz, mint ruha az emberhez.” a Somogyi-könyvtár Goethe ezen gondolata jegyében mutatja be könyvkötészeti műhelyének munkáját, a kézi könyvkötés sokszínű rejtelmeit, a munka eszközeit és anyagait. Kiderül, hogyan lesz könyv egy újságból vagy folyóiratból, lapjaira hullott regényből, miként születik újjá egy 19 századi térkép, a szakadt, gyűrött színházi plakát, az elöregedett, csonttá keményedett pergamen vagy bőrkötésű könyv.
 
Szeged, Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár (Dóm tér 1-4.) 
A női lélek ismerője: 150 éve született Eugene Marcel Prevost – 2012. május 3. - 2012. május 31.
Az Eugene Marcel Prevost (1862–1941) francia regényíró és novellista munkásságát bemutató tárlaton az az életrajzi áttekintést a művek megismertetésével együtt tárják a látogatók elé. A korai műveiben a „nagyvilági élet” felszínes konfliktusait megjelenítő, korában a nő és a női lélek felszabadító „lovagjaként” emlegetett szerző „A félszüzek” című könnyed, frivol hangvételű regényével új embertípust teremtett meg, a "felszabadult" nők karakterét, akik ki akarnak törni a hagyományos női szerepkörből. Későbbi „falusi” regényeiben viszont kifejezetten gyöngéd és nemes hangot ütött meg.  
 
Szeged, Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár (Dóm tér 1-4.) 
Dobbantódeszka. Fiatal művészek kiállítása – 2012. május 3. - 2012. május 31.
A kiállítás-sorozat keretében az SZTE Tehetségpont ifjú képzőművészei mutatkoznak be. Egy-egy héten át négy alkotó munkáit láthatja a közönség. Az első Szakács Nóra fotóművész, az SZTE Természettudományi Karának matematikus hallgatója. Kiállításának címe: A szenvedés misztériuma.
 
Budapest, Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ (Attila u. 93.) 
Géczy Olga, Lolitától Carmenig – 2012. május 4. - 2012. június 6.
A hosszú és sikerekben gazdag zenei pálya után Géczy Olga az utóbbi 10 évben festőművészeti tevékenységében is különlegeset alkot. Realisztikus, szürrealista és figuratív műveiben a szépet keresi. Jelen kiállításának témáját a női szépség képezi, melyet csaknem 20 portré, 10 nagyméretű akt és számos további olajfestményen keresztül mutat be. Ezek témái között szerepel a nők Bibliában betöltött szerepe, és virágfestmények – ezúttal nőkkel együtt.
 
Budapest, Ernst Múzeum (Nagymező u. 8.)  
Kelemen Károly: Átfestett ikonok – 2012. május 3. - 2012, július 1.  
Az Aranypaletta, majd Munkácsy-díjas festőművész több mint 30 évi munkásságát mintegy száz radírrajzot, átdolgozott digitális fotót, festményt, installációt, festményszobrot felölelő tárlatának jellemző vonása az átértelmezés. Che Guevara, Picasso, Cézanne, Warhol, David Bowie, Fassbinder és mások világa új színekben tűnik fel műveiben, játékosan kérdezve rá a hagyományokra, az alkotások által kifejezett mondanivalóra. A különböző színű termekben a különböző viszonyrendszerek jelennek meg. A vezérfonalat Teddy mackó jelenti.
 
Budapest, Magyar Természettudományi Múzeum (Ludovika tér 2-6.) 
Nagy Ágnes szobrászművész kiállítása – 2012. május 2. - 2012. július 2.
Nagy Ágnes állatszobrainak különlegessége, hogy azok mind a szobrászati problémák, mind az állatok karaktervonásainak mély megértéséről tanúskodnak. Egyszerre jó szobrok és jó állatábrázolások, melyek ugyanakkor nem nélkülözik a humort sem. A művek a szobrászat és az állatvilág egyidejű szeretetéről és megértéséről vallanak.
 
Nyíregyháza, Sóstói Múzeumfalu (Tölgyes utca 1.) 
Halászati eszközök, a hal kultúrtörténete a népéletben – 2012. május 1. - 2012. október 31.
A Szabolcsi Halászati Kft és a Múzeum közös rendezésében megnyílt tárlat két belső helyiségében az egyéni halászatra vonatkozó fényképek és eszközök tekinthetők meg, mint a horgok, vagy mondjuk a teszem–veszem háló, melyet a háló zsebkendőszerű összekötésével alakítottak ki. Ezt ugyanis egy hosszú botra kötve, mint egy horgászbotot a magasabb partszakaszon a vízbe lógatták, majd amikor mozgást észleltek, kivették, ismét beraktak… innen a neve is. Az udvaron a nagyüzemi halászat módszereivel lehet ismerkedni, ill. a nagyobb méretű halászati eszközökkel, minta a ladik, varsa, háló, tapogató.  
 
Bonyhád, Völgységi Múzeum (Szabadság tér 2.) 
Mint oldott kéve. Felvidéki magyarok a Völgységben – 2012. május 3. - 2012. augusztus 31.
A csehszlovák-magyar lakosságcsere következtében 1947 és 1948 között mintegy huszonháromezer család érkezett Magyarországra, ebből hatszáznyolcvan család, közel háromezer fő Bonyhád környékére. Huszonkét településén az akkori Csehszlovákia harminchárom községének magyar lakói telepedtek le. Nem volt könnyű a beilleszkedés - a családi, rokoni és baráti kapcsolatok megszakadtak, közösség bomlottak fel … A tárlaton ezeknek a változásoknak az emberek életére tett hatását személyes visszaemlékezésekre alapozva mutatják be.
 
Győr, Városi Művészeti Múzeum / Radnai-gyűjtemény (Király u. 17.) 
Elillanó mesevilág. Diák Mónika Viktória önálló kiállítása – 2012. május 4. - 2012. június 30.  
A képgrafikai tanulmányait Sydneyben elvégző Diák Mónika Viktória különleges alkotásai egy elképzelt mesevilágot mutatnak be, melyeket tavalyi hazalátogatása során rajzolt. Ihletforrásai a magyar népdalok, és a gyermekkorában anyjától hallott népmesék voltak. Felnőttként ezeket értelmezte újra. A szerepek felcserélődtek, nem ritkán éppen ellentétes fényben tűnnek fel. Az újraértelmezett rajzokban többek között a tömeghisztéria, a félreismert számkivetettek, az elkényeztetett arisztokrácia és a halványan felsejlő erotika témái jelentkeznek.

Budapest, Kassák Múzeum (Fő tér 1. Zichy-kastély)  
Kontaktzóna. Juraj Meliš és a szlovák-magyar kapcsolatok – 2012. május 5. - 2012. június 10.
Juraj Meliš a közelmúlt szlovákiai művészetének egyik legeredetibb alakja fontos szerepet vállalt Kassák Lajos művészetének és szellemi hagyatékának szlovákiai életre keltésében és értelmezésében. Ennek eredményeként fedezte fel magának a pályáját a hetvenes-nyolcvanas években kezdő fiatal szlovák művészgeneráció Kassák életművét.
A tárlat Meliš és Kassák tevékenységén keresztül a magyar és a szlovák művészet gazdag kapcsolatrendszerét mutatja be a huszadik század húszas éveitől máig.

Budapest, Millenáris (Kis Rókus u. 16-20.) 
Ez van! Rajz OKTV Kiállítás – 2012. május 3. - 2012. május 20.
A Millenáris által meghirdetett versenyre érkezett festmények, grafikák, fotóriportok, plakáttervek és különféle különös formatervezői alkotásokból készített válogatás a váratlan események, jelenségek művészi lecsapódását mutatják be középiskolás alkotók munkáin keresztül. Szabadkézzel, sokszorosító technikával és számítógéppel készült alkotások egyaránt láthatók. Tervek, vázlatok mutatják meg a fiatalok teremtő gondolkodását, kreatív ötleteit. A képző- és iparművészeti művek mellett a készítésükkel kapcsolatos napló is olvasható.
 
 
 
Előzetes:
Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület (Ipolytarnóc külterület hrsz 039)
Fotókiállítás Nehézy László madaras képeiből – 2012. május 12 - 2012. június 10.
Az Ősfenyő Belépő Látogatóközpontban megrendezésre kerülő tárlaton a nemzeti park madárvilágába lehet betekinteni Nehézy László felvételei segitségével, és egyúttal megnézni a 2007 nyarán felfedezett 16 darab, 7 millió évesnek becsült mocsári ciprusféle, és tengerparti mammutfenyőkhöztartozóbükkábrányi ősfenyők maradványait
 
 
II. Bemutatjuk
Három kései mese. Dobos Sándor fotókiállítása
 
 
A tárlatok helyszíne:
Budapest, BTM Budapest Galéria   
 
 
 
Ha kíváncsi vagy a részletekre, hét végén meghallgathatod!
 
 


 
Zenei betétek:
Beethoven, Örömóda, részlet
JS Bach Oboe Concerto in D minor részlet
 
Szerkesztő-műsorvezető: dr. Győry Hedvig
Zenei szerkesztő: Király Hedvig
A műsor a KKDSZ támogatásával készült.