Mesével-játékkal a néprajzról /Néprajzi Múzeum múzeumpedagógiai programja

Rádió: 
Tárlatról tárlatra
Adás dátuma: 
2011, November 21

Tárlatról tárlatra / KONTAKT Rádió (87,6 MHz)

2011 november 21.
 
A műsor felépítése:
I. Kaleidoszkóp / kiállítási hírek
II. Bemutatjuk / Mesével-játékkal a néprajzról Budapest, Néprajzi Múzeum
 
 
A műsor vendége:
Koltay Erika, „Mesével-játékkal a néprajzról” projekt vezetője 
 
 
I. Kaleidoszkóp
Szeged, Kass Galéria / Móra Ferenc Múzeum (Vár u. 7.) 
Arcok. Keresztes Dóra és Orosz István animációs és grafikai kiállítása – 2011. november 18. - 2012. február 29.
A grafikus házaspár közös kiállításán animációs filmjeinek titkaiba enged betekintést, de a mozgóképek és jelenetek mellett optikai játékokat rejtő grafikákkal is találkozunk. Különböző helyekről nézve más és más értelmet nyernek a képek. Egyes rézkarcokon például a tájkép Mozart, Dürer vagy Liszt arcvonásait veszi fel, máshol a hétköznapi élet mozzanatai koponyákat formáznak. Ezekkel a képekkel Orosz István elsősorban a felnőttek felé fordul. Keresztes Dóra munkái viszont gyermekorientáltak, így a tárlat valamennyi korosztály számára nyújt érdekességet. Címét a házaspár közös kisfilmjéről nyerte, melyet szintén meg lehet itt nézni.
 
Budapest, Szépművészeti Múzeum (Dózsa Gy. ú. 41)  
Esterházy Művészeti Díj nyerteseinek kiállítása – 2011. november 18. - 2011. december 4.
A 2009-ben létre hozott Díjat kétévente ítélik oda két vagy három, 40 évet még be nem töltött festő pályázónak. Az Esterházy család által létrehozott magánalapítványhoz idén 186-an nyújtottak be pályázatot, és a zsűri hármuk munkáit dijazta. Karácsonyi László Attila festészetével az élet sivársága ellen küzd képeivel, Király András az ellentétes elemekkel a vidék és mezőgazdaság helyzetét boncolgatja, míg Szabó Ábel művészetét esszenciális realizmusként jellemzi. 
 
Budapest, Széchenyi Könyvtár (Budavári Palota "F" épület) 
Vállalkozás, kultúra, polgárosodás. Heckenast Gusztáv emlékkiállítás – 2011. november 18. - 2012. március 30.
Az 1811. szeptember 2-án született Heckenast Gusztáv, a Landerer-Heckenast nyomda társtulajdonosának a személyén keresztül nem csak a magyar nyelvű könyv és sajtó kiadástörténetének egyik fejezete tárul a könyvtárba látogató elő, hanem, felvillan a korszak ipari, a kereskedelmi, műszaki gazdasági, politikai és közélete is, de szintén betekintést lehet nyerni a kultúra és a tudomány világába. A magyar könyvkiadás „aranyemberének” az örökségéhez kapcsolódó egykori nyomdagépét – szakember segítségével – ki is lehet próbálni.
 
Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum (Országzászló tér .) 
Amiért megőrülnek a nők 3. Korok, kalapok 1900-1950 – 2011. november 18. - 2012. február 26.
A kiállítást megnyitó Dr. Demeter Zsófia történész kutatásainak egyik izgalmas területe a divat és társadalom közti kapcsolatok feltárása. Ezen a tárlaton a történeti elemzések tárgyi emlékei maguk a kalapok és kiegészítőik (csipkegallérok, kesztyűk, legyezők), rajzok, fényképek és illusztrációk formájában jelennek meg. A címben levő sorszám a kiállítás három évvel ezelőtt indított sorozatban elfoglalt helyére utal: lábbelik és táskák előzték meg. Az úri dámáktól a középosztálybeli hölgyeken át a szegényebb háziasszonyokig viselt kalapok színes kavalkádjában a malomkerék nagyságútól egészen a svájci sapkáig olyan különlegességek is találhatók, mint például Honthy Hanna, Szeleczky Zita, Karády Katalin, Komlós Juci, Boncza Berta vagy Török Sophie kalapjai. Másik érdekesség, hogy Csendes-Erdei Kata restaurátor rendező számos, nem muzeális értékű - kalapot felpróbálásra is elhelyezett.
 
Budapest, Ludwig Múzeum (Komor Marcell u. 1.) 
Bakos. Rita Ackermann egyéni kiállítása – 2011. november 17. - 2012. február 12.
A közel 20 éve New Yorkba költözött Bakos Rita művészeit tanulmányait befejezve Rita Ackermann néven hamar ismert figurája lett a kilencvenes évek New York-i underground művészeti közegének („enfant terrible atmoszféra”: Sonic Youth, Chloë Sevigny, a Bernadette Corporation, Richard Kern, Harmony Korine stb.), és követve őket, jellemző módon ötvözte a divat, a zene és a legkülönfélébb képzőművészeti műfajok kifejezésmódját, nyelvét és eszközrendszerét. Az itt bemutatott művek az utóbbi három év szintén de/rekonstruktivista szellemű termései, köztük a Chinati Artisti in Residence program folyamán született képek és a „Fire by Day” sorozat, melyeket a korábbi alkotásokból kiválasztott referencia munkák egészítenek ki. A tárlatot filmvetítések, zenei, irodalmi, divattörténeti mementók kísérik.
 
Budapest, Kortárs Művészeti Intézet (Vasmű út 12. )   
Nehéz Ipar. A rendszerváltás vizuális nyomai – 2011. november 4. - 2011. december 9.
A kiállítás korabeli dokumentumok bemutatásával (meghívók, plakátok, fotók, kritikák) szeretné megjeleníteni és értelmezni az 1989-es Kék Acél kiállítást, és felidézni azt a politikai és kulturális helyzetet, mely a nyolcvanas évek második felében, a rendszerváltás és a posztszocialista vizuális kultúra korában létrejött. Kifejezésre juttatja ugyanakkor a rekonstrukció és az interpretáció nehézségeit is. Kultúrtörténeti szempontból pedig a konkrét műalkotásokon keresztül a korszak magyarországi szellemi és tárgyi kultúrájának egy jelentős képzőművészeti szegmensét mutatja be.
 
Budapest, Mai Manó Ház / Magyar Fotográfia Háza (Nagymező u. 20.) 
                Csenddé lett. Jung Zseni kiállítása – 2011. november 17. - 2011. december 18.
A látogatók a többnyire barnított, gyakran lágyított aktfelvételeiről híres fotóművész (Berezány, 1940. március 25.–) sokoldalú munkásságának lehetnek tanúi a tárlaton. A portréfényképészként kezdő fiatal szakmunkás felvételeitől a szabadúszóként dolgozó alkalmazott fotós munkáiig a fényképek széles skálája látható. Megtalálhatók a reklám-, műszaki, épület- és illusztrációs képek, a hanglemezborítók, naptárak, plakátok, vagy prospektusok, de feltűnnek a lírai érzéseket kifejező csendéletek, aktok és tájképek is. Művészete általános jellemzője a részletek fontossága, és későbbi korszakában a kézi színezés, a borongós hangulat.
 
Szentendre, Ferenczy Múzeum (Fő tér 2-5.) 
Nem múlt el nyomtalanul. Honfoglalás kori leletek Pest megyében – 2011. október 14. - 2011.november 27.
A tárlat a terület honfoglaláskori leletanyagát mutatja be, lényegében a betelepedéstől az államalapítás koráig. Településásatások és temetők régi és legújabb anyagai együttesen láthatók, a kiállított tárgyak korabeli szerepének érzékeltetésével. Kiemelt jelentőségű a Dabas és Bugyi térségében előkerült tarsolylemez és a Bugyi-Felsőványon talált különleges szerkezetű öv, de láthatók más viseleti elemeket, ékszereket, néhány használati tárgy, fegyver, lószerszám és kerámiaedény is, valamint egy feltárt sír "in situ" bemutatására is sor került. Az alaposabb tájékozódást poszterek, dokumentumfilm és fotóösszeállítás is segíti.
 
Gödöllői Városi Múzeum (Szabadság tér 5.) 
Új szerzemények a Gödöllői Városi Múzeumban 2007-2011 – 2011. október 15. - 2012. február 12.
A négy évi gyűjtőmunka eredményei igen szerteágazóak. A reprezentatív válogatás tartalmaz sok érdekes, a polgári és paraszti világhoz is köthető tárgyat, számos hazai és a külföldi cserkészeti emléktárgyat, és a cserkészethez kapcsolódó családi relikviákat, könyveket, fotókat, iratokat, egyenruhákat, jelvényeket és dísztárgyakat, a gödöllői művésztelep anyagából Diósy Antal művészeti hagyatékát és további festményeket és  a szövőműhelyben készült székkárpitokat, és grafikákat is, melyek jobbára adomány formájában kerültek a gyűjteménybe, a múzeum értékmegőrző szerepe révén.
 
Budapesti Történeti Múzeum (Szent György tér 2.) 
Lustrum. Száz éves az Eötvös Collegium Ménesi úti palotája – 2011. október 26. - 2012. március 31.
Az Eötvös József Collegium (Bp, Ménesi út) Alpár Ignác tervei szerint kivitelezett épülete építészeti értéke mellett kiemelkedően fontos a magyar felsőoktatási elitképzés, tudós- és tanárképzés szempontjából. A tárlaton éppen ezért megismerhető az Eötvös család és politikai szerepvállalása, családi dokumentumaik, autográf kézirataik, Alpár Ignác és irodájának tervei és korabeli fotói, valamint a Kollégiumban lakók élete és tevékenysége az elmúlt évszázadban. Meghatározó személyiségek voltak például Bartoniek Géza, Gombocz Zoltán, Szabó Miklós, Keresztury Dezső, Teleki Pál és Borzsák István, ill. az itt is lakó Bartoniek Anna festőművész. A kiállítás a jelennel zárul.
 
Pécs, Várostörténeti Múzeum (Felsőmalom utca 9.)
Kedves Kisnagysád! - Válogatás a múzeumi képes levelezőlap gyűjteményből – 2011. szeptember 30. - 2011. december 23.
A múzeum több ezer darabos gyűjteményéből ezúttal kétszáznál is több, a 19-20. század fordulóján, illetve a két világháború közti időszakban készült képeslap látható. A válogatásban különleges technikák, képeslaptípusok, és olyan témák jelennek meg, mint a nő, a párkapcsolat, a családi ünnepekre továbbított üdvözlőlapok, a Baranya megyéből küldött helytörténeti értékű lapok s a Baranyába küldött (üdülő- és kúrahelyek, magyarországi, európai települések) képes levelezőlapjai. Az üzenetek pedig a korszak gondolatait, mentalitását és életmódját közvetítik.
 
Győr, Városi Művészeti Múzeum / Radnai-gyűjtemény (Király u. 17.) 
Aequilibrium. Péreli Zsuzsa textílművész kiállítása – 2011. november 12. - 2012. január 8.
Az egyedi kárpitjairól ismert gobelines művésznő életművét bemutató tárlat közel 1000 négyzetméteren, vidéken az eddigi legnagyobb területen mutatja be. A múlt és jelen, a hit és az emlékezés kapcsán a falikárpitokon kívül akvarellek, papírplasztikák és papírkollázsok és dekollázsok is láthatók. Festői látásmódján keresztül, szüntelen kísérletező kedvvel, hónapokon át tartó munkával újabb és újabb technikákat kidolgozva alkot. A bemutatott nagyszabású válogatása hazai köz-és magángyűjteményekben őrzött szakrális témájú alkotásokra koncentrál.
 
Temesvár, Szépművészeti Múzeum (Timişoara, P-ţa Unirii nr. 1
állandó kiállitások
A Barokk Palotának is nevezett épületben, ahol 1752-től az osztrák birodalmi kamara területi kirendeltsége is működött, most a Szépművészeti Múzeum kapott helyet. A múzeum alapítója (1872) Ormós Zsigmond, Temes vármegye egykori főispánja volt, aki olasz, flamand, holland, német, osztrák, magyar és román remekműveket adományozott az akkor még történeti, régészeti és más jellegű anyagokat is tartalmazó intézménynek, mely kezdetben a mai Román Tudományos Akadémia temesvári könyvtárában honolt, ahonnan többszöri költözés után került ide, a hajdani vármegyeházába. A Szépművészeti Múzeum 2006 január 1.től működik önállóan. Gyűjteménye a 19-20. századi alkotók, Baba-terem, Bánsági alkotók és műveik, Kortárs művészeti gyűjtemény, Iparművészet, Ikon gyűjtemény és Európai gyűjtemény kiállításokon tekinthető meg.
 
 
Előzetes:
Budapest, E-Galéria / Erdély Művészetéért Alapítvány (Falk Miksa utca 8.) 
Petrás Mária Szervátiusz Jenő-díjas keramikusművész adventi kiállítása – 2011. november 22. - 2011. december 31.
A tárlaton adventi válogatásával a néprajzkutató művésznő kapaszkodót szeretne nyújtani az embereknek kerámia alkotásaival. Felkívánja hívni a figyelmet az ünnep hagyományos szerepére, melyet komoly készülődés előzött meg, és mely örömet hozott a hagyományos paraszti életbe. „Névtelen szentek között nőttem fel, akik a sereg gyermekükkel körülvéve énekeltek, szőttek, fontak, gyönyörűen hímeztek, varázslatossá tették azt a nehéz világot. Böjttel és imádsággal, Mária erejével elmesszítették a testi-lelki bajokat. Az ő képüket szeretném példaként a világ elé tárni.” – írja.
 
 
 
II. Bemutatjuk
TÁMOP program: Mesével-játékkal a néprajzról.
A projektvezető Koltay Erika múzeumpedagógus és néprajzkutató
 
 
A tárlatok helyszíne:
Budapest, Néprajzi Múzeum (Kossuth Lajos tér 12.) 
 

 

Zenei betétek:
 
Széki táncok
Szerkesztő-műsorvezető: dr. Győry Hedvig
Zenei szerkesztő: Király Hedvig
Technikai munkatárs: Padi Géza
 
A műsor a KKDSZ támogatásával készült.
 
 
 
Ha kíváncsi vagy a részletekre itt meghallgathatod!