Népi Iparművészeti Múzeum

Rádió: 
Tárlatról tárlatra
Adás dátuma: 
2011, October 24

Tárlatról tárlatra / KONTAKT Rádió (87,6 MHz)

2011 október 24.
 
A műsor felépítése:
I. Kaleidoszkóp / kiállítási hírek
II. Bemutatjuk / Budapest, Magyar Népi Iparművészeti Múzeum
 
A műsor vendégei:
Szabó Zoltán, múzeumi osztály vezetője
Beszprémy Katalin tudományos munkatárs
 
 
I. Kaleidoszkóp
Szentendre, Ferenczy Múzeum / Népművészetek Háza (Rákóczi Ferenc u. 1.)  
Kisasszonytól Vízkeresztig. Őszi-téli néphagyományok Pest megyében – 2011. október 18. - 2011. december 31.
Az őszi-téli szokások bemutatásával folytatódik a Népművészetek Házának kiállítás-sorozata. Szentendre környékén, a Pilisben és a Budai hegyvidéken együtt élő négy nemzetiség ( magyar, német, szlovák, dalmát) közös lakóhelye, a természet- és gazdaságföldrajzi adottságai hasonló termelő tevékenységet és életmódot eredményeztek. Az ünnepi szokások is hatottak egymásra. Igy lehetséges az együttes bemutatása az őszi hónapok munkáit és munkaszokásait illetően is,melyeket archív fényképeken és jellegzetes tárgyak, mint például a libatömő pad, segítségével mutat be a tárlat. A kiállítás a vidék népszokásaira koncentrál: az őszi terményáldás, a Márton napi lampionos felvonulás, a Luca-alakoskodás, a szálláskeresés népi ájtatossága, a karácsonyt köszöntő/adománykérő szokásformák, és a betlehemezés különféle változatai.
 
Jászberény, Jász Múzeum (Táncsics Mihály u. 5.) 
Üzenet a múltból – 2011. június 16. - 2012. április 30.
A jászberényi Nagyboldogasszony templom kriptáiba 1782. július 28 óta temetkeznek város jeles polgárai, s a közéletben jelentős szerepet játszó személyek és családtagjaik. 2007 februárjában dr. Selmeczi László, dr. Szabó Géza, Pap Ildikó, Brenner Zsolt, dr. Bathó Edit és Bugyi Gábor közreműködésével a már jeltelen régi kriptafülkék tudományos igényű feltárása során talált koporsókból előkerült 18-19. századi leletanyagba nyernek betekintést a táralt látogatói. sokmindent elárulnak ezek a korabeli életmódról, az öltözködésről és a temetkezési szokásokról.
 
Salgótarján, Nógrádi Történeti Múzeum (Múzeum tér 2.)   
Gyermekvilág Nógrádban a XX. század elején – 2011. szeptember 12 - 2011. december 31.
A tárlat a 20. század első felének falusi gyermekéletek hétköznapjairól szól, feltárva a társadalomban betöltött helyüket, és szerepüket a közösség életében. Érdekes öltözetük alakulása születésüktől felnőtt korukig, mely nemzetiségi hovatartozásukat is elárulja. Vannak itt gyermekbútorok, munkaeszközök, iskolai eszközök, játékok és a vallási élet tárgyai, meg mindezekhez kapcsolódó szokásokat, hiedelmeket, egyéb kiegészítő anyagok.
 
Budapest, Pataky Művelődési Központ (Szent László tér 7-14.) 
Papírcsodák – 2011. október 14. - 2011. november 9.
Az Origami Világnap alkalmából nyílt tárlaton különleges hajtogatási technikák és sokféle figura látható színes papírokból elkészítve. A kapcsolódó origami foglalkozásokon pedig hazavihető papírcsodákat hajtogatnak a résztvevő gyerekek, felnőttek, vagy akár egész családok.
 
Pécs, Janus Pannonius Múzeum - Várostörténeti Múzeum / Természettudományi Múzeum (Szabadság u. 2.) 
"Ahány madár, annyi tojás" – 2011. október 7 - 2011. december 31.
A múzeum természettudományi gyűjteményének legféltettebb értékeit a madártojásokat mutatja be a változatos tollazatú  tojókkal és hímekkel együtt. A méretben, színekben és formában is változatos, dekoratív tojásokról sok információt elárulnak a feliratok, melyek szólnak a madarak sokféle szokásairól is, elsősorban a fészkelés és fészkek terén. A kakukktojás többféle értelemben is megtalálható.
 
Székesfehérvár, Városi Képtár / Deák-Gyűjtemény (Iskola u. 10.) 
Elvont táj. A természetábrázolás változása festészetünkben 1940 és 1968 között – 2011. október 14. - 2011. január 15.
A táj megjelenítésének sokfélesége a tárlat címében jelzett időszakban sem csak a természeti különbségek, hanem jelentős mértékben az alkotó iskolák (A női nyolcak, Európai Iskola, Vásárhelyi Iskola, Zuglói kör) látásmódjának a következménye.
A neves alkotók között szerepel például Barcsay Jenő, Gyarmathy Tihamér, Hincz Gyula, Kassák Lajos, Kokas Ignác, Martyn Ferenc, Ország Lili, Szántó Piroska, Tóth Menyhért.
 
Dunaújváros, E-Műteremgaléria (Kultúr köz) Tel: 06-25/410-264
     Jubileumi kiállítás a Festészet Napján 2011 október 14 -től
A rendhagyó összművészeti rendezvényen a festészet napjához kapcsolódva, Móder Rezső képzőművész a tizenöt éves Zenélő szoborparkját ünneplik a művész óvárosi házában. Az ez alkalomból nyíló új kiállítás azért is különleges, mivel a ház összes szobájában, a konyhát is beleértve festmények láthatók.
 
Balatonfüred, Kisfaludy Galéria (Kisfaludy utca 1.) 
Jóna János kiállítás – 2011 október 7 - 2011. november 10.
Az autodidakta Jóna János (Balatonarács, 1945. szeptember 5.–) festményeivel a balatoni tájat jeleníti meg. Jellemző témája a partok megelevenítése, és kedveli a szőlőhegyeket is. Kivitelezési módjában a realizmus és az elvont ábrázolás váltakozik.
 
Békéscsaba, Munkácsy Emlékház (Gyulai út 5.) 
Gaál József Munkácsy-díjas festőművész kiállítása – 2011. október 18. - 2011. november 23
A tahitótfelun született Gaál József (1960-) sokszorosító grafikus főiskolás kora óta állít ki szépirodalmi és műkritikai tevékenysége mellett. Jellegzetesen eltorzult, nyers szinekkel festett groteszk képei feszültséggel teltek, mitikus atmoszféráját árasztanak. Az itt bemutatott művek egy békéscsabai magángyűjteménybe tartoznak. 
 
Baja, Türr István Múzeum / Nagy István Képtár (Deák Ferenc u. 1) 
Mesterek, iskolák, tanítványok – 2011. október 20 - december 31.
A 65 éves Rudnay-kör három korszakos alkotójának, a 90 éves B. Mikli Ferencnek, a 80 éves Szurcsik Jánosnak és a 70 éves Bálint Attilánka a közös kiállítása.
 
Budapest, Dunapalota (Zrínyi u. 5.) 
Susanna Nagy festőművész-szobrász-grafikus kiállítása 2011. október 3 - október 25.
Nagy Zsuzsanna, a Párizsban élő és alkotó magyar képzőművész tanulmányait itthon, Olaszországban és Franciaországban végezte. A Maison des Artistes tagjaként változatos festményeket, grafikákat, szobrokat, és más plasztikai alkotásokat, meg objekteket készít. Egyfajta neopop festői világában ösztönös ritmus- és színérzékenységgel szívesen alkot ciklusokban. Művei gyakran monumentális hatásúak. A művész képi metamorfózisait a szív ábrázolásából vezeti le, az élet és halál kérdését vizsgálja. A tárlaton látható a ’Tánc ritmusa, és a Mikro-makrokozmos sorozat is. Változatos, sokszínű anyagot válogatott, sokrétű tematikával.
 
Mosonmagyaróvár, Hansági Múzeum / Cselley-Ház (Fő út 19.)  
Magamba mélyedve. Nády Mária költő kiállítása – 2011. szeptember 30. - 2011.október 30. 
A tárlat érdekessége, hogy Nády Mária nemcsak a költői opuszt tárja elénk, hanem a rajzolást is. Versei magukban hordozzák képeit, s képei tükrözik verseit. Installálva illusztrálják művészi gondolatvilágát.
 
Mosonmagyaróvár, Hansági Múzeum (Szent Isván király út 1.) 
A vadászat története az őskortól napjainkig Mosonmagyaróváron és környékén – 2011. szeptember 17. - 2012. március 1.
A tárlat a Hansági Múzeum gyűjteményének a segítségével különböző történelmi korok vadászati lehetőségeit, szokásait villantja fel, bemutatva a vadászat fejlődésének egy-egy állomását. Látható mamut agyar, barlangi oroszlán koponya, és megjelenik a honfoglaló magyarság csodaszarvas története is. A középkori anyag az óvári uradalom birtokosa, Mária királynéra összpontosít, aki a korszak leghíresebb solymásznője volt. Az újkori egységben állatpreparátumok sora tekinthető meg, és a korszak jellegzetes fegyverei, melyeket kézbe is lehet venni. A modern időszakból a fegyvereken kívül számtalan állathívó síp látható, de díjnyertes agancsok, arany érmes agyar, és vadász öltözetek is szemléltetik a mai szokásokat.
 
Százhalombatta, „Mátrica” Múzeum (Gesztenyés u. 1-3.) 
„A Forradalom plakátok tükrében” – 2011. október 20 - 2011. november 20.
1956-ra emlékezve az 1956-1989 időszak megemlékezéseihez kapcsolódó plakátokat bemutató tárlaton különleges plakátok, alkalmi nyomtatványok, és kézi készítésű, utcai munkák sora válik láthatóvá, melyeket sokszor csak egyetlen példányban készítettek el Magyarországon, Amerikában vagy Európa különböző országaiban – és esetenként csupán fényképről ismeretes. Vizuális eszközökkel megfogalmazott kritikájuk a forradalom emlékének a fenntartására, eseményeinek a bemutatására, eredményeinek a hirdetésére vállalkoztak vagy harcra, ellenállásra, kitartásra buzdítottak. Sümegi György művészettörténész és Takács Péter műgyűjtő gyűjteményének felhasználásával valósult meg.
 
Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Központi Könyvtár, Átrium (Reviczky u. 1.) 
Szétlőtt városok, 1956 – 2011. október 20 - 2011. november 5.
Poznan és Budapesten zajló események képi dokumentációja, a teljesség igénye nélkül, inkább a fontos és érdekes események, jelenetekre koncentrálva mutatja be az 1956-ban történteket. A fényképeket részletes magyarázatok kísérik, melyek a képeken látható jelenet leírásán túl a háttér-információkat is megadják. Mivel a Budapest Főváros Önkormányzata és a Lengyel Köztársaság Nagykövetsége támogatásával került megrendezésre, a szöveg magyaron kívül lengyelül és angolul is olvasható.
 
Kecskemét, Magyar Fotográfiai Múzeum (Katona József tér 12.) 
Robert Capa: A Normandiai partraszállás fényképei – 2011. szeptember 17. - 2011. novdember 20.
A jól ismert haditudósító 1944. június 5. és augusztus 9. között készült felvételei a szövetséges erők 1944-ben a normandiai Omaha Beach-en megindított partraszállását, és az azt követő eseményeket dokumentálja. Capa a USS Chase zászlóshajó fedélzetén érkezett a partraszálló erők parancsnoki karával együtt a D-day hajnalán a "Könnyű Piros" (Easy-Red beach) partra." A nagyítások 1984-ben készültek az ABC Press felkérésére, és a Múzeum tulajdonát képezik.
 
Keszthely, Balatoni Múzeum (Múzeum u. 2.) 
Örökéletű farmer – 2011. szeptember 3. - 2011. december 13.
A társadalom valamennyi rétege által viselt elnyűhetetlen farmer, eredeti nevén blue jeans, Levi Strauss ötlete nyomán indult világot meghódító útjára. Első hazai gyűjteménye a pápai Kékfestő Múzeumban jött létre a Néprajzi Múzeum 5 évvel ezelőtt indított MaDok-programjának köszönhetően. A még mindig alakulófélben levő gyűjtemény több mint 300 darabból áll. A tárlaton a farmer történetét és a készítés technológiáját, a hazai farmergyártók régi termékeit, a Mustangot, a Levi's-t, a Thomast, és a legendás Trappert, valamint korabeli reklámokat, plakátokat is bemutatnak. Láthatók táskák, cipők, öltözet-kiegészítők, a 80-as évekből való feliratos farmerkabátok és tolltartók is, egykori tulajdonosaik felirataival. A kisérő kisfilm a mai, lézeres mintaégetés technológiájára is kitér.
 
Mezőtúr, Városi Galéria (Múzeum tér 1)  T: 06-56/350-075.
Tűzzománcművészek Magyar Társasága – 2011. október 23. - 2011. november 19.

Az 1997-ben Kecskeméten alapított Társaság tagjainak legújabb alkotása láthatók a mezőtúri régi zsinagóga klasszicista épületében helyet kapott Városi Galériában. 

 
 
Előzetes:
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria (Dísz tér 17., Budavári Palota B-C-D. épület) 
Rippl-Rónai József. Grafikák gyűjtők kezéből – 2011. október 26 - 2012. április 29.
A 150 évvel ezelőtt született Rippl-Rónai József (1861-1927) rajzművészetét bemutató tárlat az ajándékba kapott grafikákat mutatja be. Az ajándékozók pedig Rippl-Rónain kívül három legnagyobb gyűjtőjét jelentik:  Petrovics Elek, a Szépművészeti Múzeum egykori igazgatója, Meller Simon, a Grafikai Osztály kortárs vezetője, és Majovszky Pál műgyűjtő. A tárlat ennek ellenére teljes grafikai munkásságát bemutatja az 1890-es párizsi művektől Rippl-Rónai 1914-es franciaországi internálásáig. Népszerű szecessziós művek, érzékeny ceruzarajzok, iparművészeti tervek, színes litográfiák, plakátok és az 1910-es évek elején készült erőteljes tusrajzok is megtalálhatók, így kaposvári életének szereplői, jelenetei is feltűnnek.
 
Szeged, Somogyi-Könyvtár (Dóm tér 1-4) 
80 éves Szakonyi Károly író – 2011. október 26 - november 5.
A kamara-kiállítás a 80 esztendős író életéről és műveiről szól. A Kossuth-díjas novella- és drámaíró, dramaturg életét, műveit mutatja be, színpadi és prózaírói munkásságát egyaránt könyvekkel végigkísérve.
 
 
 
II. Bemutatjuk
 
 Népi iparművészetünk elmúlt 50 éve – állandó kiállítás

Az "Alkotók, tárgyak, folyamatok" alcímet viselő kiállítás történetiségében mutatja be a hazánkban élő paraszti kultúra iparművészeti jellegű fejlődésének elmúlt 50 évét, amikor háziipar formájában, állami támogatással újraélesztették a hagyományos felhasználóit már elvesztett, ám a változásokhoz alkalmazott művészet hagyományait. A rendkívül gazdag és színes tárgyi anyagot az 1960-as évektől készítették és gyűjtötték össze. A tárlat a kapcsolódó kiadványokkal és foglalkozásokkal ezek oktatását is szolgálja.

"Népi játékok ma"  2011. szeptember 23 - október 30. 
A Hagyományok Házában működő népi kézműves képzések hallgatói mutatkoznak be a különböző műfajokban készített alkotásaikkal. Lehet látni gyöngygallért, nyakláncot, cserépedényeket és fa- meg csontfaragásokat, szőtteseket és más népművészeti ihletésű műveket.
 
Vászon-fazék – 2011. október 14 - 2011. december 30.
A XVIII. Országos Fazekaspályázat és a a XIX. Országos szőttespályázat díjnyertes munkáit bemutató tárlaton egytál ételek készítésére alkalmas edénnyel, készletekkel és terítékkel, valamint viseletkiegészítőkkel lehetett pályázni. Őrségi, tüskevári, mezőtúri, hódmezővásárhelyi, gorzafalvi és habán hagyományokat folytató fazekasművek, és kaposvári, debreceni, székesfehérvári, sárközi meg palóc eredetű motívumokat tartalmazó lakástextilek érdemelték ki a tárlaton való részvételt.
 
 
 
A tárlatok helyszíne:
Budapest, Magyar Népi Iparművészeti Múzeum (Szilágyi Dezső tér 6.) -  
 
 
Ha kíváncsi vagy a részletekre itt meghallgathatod!
 
 

 
 
Zenei betétek:
Szabó Zoltán, Dudaverseny (Művészetek Palotája 2007)
Szabó Zoltán, Két garabonciás (Művészetek Palotája 2007)
Szerkesztő-műsorvezető: dr. Győry Hedvig
Zenei szerkesztő: Szabó Zoltán
Technikai munkatárs: Molnár Bernadett
 
 A műsor a KKDSZ támogatásával készült.