Udzsat szem irodalmi pályázat

Felhívás irodalmi pályázatra

Udzsat szem
Egyiptom magyar szemmel Magyarország egyiptomi szemmel

A Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság fennállásának 25. évfordulóra meghirdeti az Udzsat szem - Egyiptom magyar szemmel és Magyarország egyiptomi szemmel irodalmi pályázatát.

A pályázatra minden 18. évét betöltött magyar, illetve egyiptomi jelentkeztethet, aki járt a másik országban. Várjuk azokat a visszaemlékezéseket, amelyek bemutatják, hogy egyiptomiak hogyan látják a magyarokat/ Magyarországot, illetve a magyarok hogyan látják egyiptomiakat / Egyiptomot.
Visszaemlékezésnek azt kell tükröznie milyen benyomást tett a pályázóra a másik ország népe, kultúrájára. Elsősorban személyes élmények és benyomások, érzések megjelenítést, szubjektív útleírást várunk a pályamunkákban. A visszaemlékezéshez, amennyiben a pályázó rendelkezik fotókkal illusztrálhatja.
A zsűri a legsikeresebbnek ítélt munkákat könyvjutalommal jutalmazza -az arra érdemes munkákat könyv formájában adja ki.

A pályázat benyújtásának módja
Minimum 300 szó - maximum 1500 szó gépelt szöveg, esetlegesen szkennelt fényképek elküldése a mebt.palyazat@gmail.com e-mail címre.
Kapcsoltattartók: Sziklay Levente és Franciscy Melinda

Kézírással 2-től 5 oldalig postai úton is benyújtható a Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság postacímére - Nemzetek Háza 1062 Budapest Bajza u.54.

A pályázathoz mellékelni kell egy pályázati adatlapot-az elektronikus formában beküldőknek  a következő Google űrlapon docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6NZZvSWRvirhA33qJtp3MbEEDZ0O4DJQhoytNJnwqrvGQLQ/viewform tudja kitöltani (a postai úton benyújtóknak papír alapon kell mellékelni a pályázati anyaghoz).

Pályázat benyújtásának határideje 2020. január 15.

Jelentkezési feltételek:
1. Jogosultság:
Minden 18. évét betöltött személy beadhatja a pályamunkáját - visszaemlékezést - milyennek látja Egyiptomot  és az egyiptomiakat magyar szemmel, illetve Magyarországot és a magyarokat egyiptomi szemmel
 
2 - Műfaj
Esszé, visszaemlékezés

3 – Pályaművek száma:
Egy pályázó egy művel pályázhat.

4 – Jelentkezési lap
Benyújtás előtt a pályázó ellenőrizze, hogy a jelentkezési lap kitöltve mellékelve legyen, továbbá kérünk egy fényképet a pályázóról.

5 - Értékelés:
A következő szempontokon alapul: Az átadott élmény minősége- külföldi szemével a másik ország illetve lakónak bemutatása. Az esszé olvasójának az országról jellegzetességet, sajátosságot mutasson be, estlegesen fényképes illusztrációval kiegészítve.

5 – Díjak
A zsűri által legsikeresebbnek ítélt művek alkotóinak könyvjutalmat adunk

6. - Publikációk
A Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság 25 éves fennállásának megemlékezésére emlékkönyvet ad ki, amelyben a legjobbnak ítélt pályamunkák megjelenésre kerülnek.