"Ahogy régen éltek" - elbeszélés-pályázat

 
„Ahogy régen éltek”
 
A Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság elbeszélés-pályázatot hirdet, melyen szívesen fogadja minden érdeklődő pályaművét.

Pályázati feltételek:
A pályázatra bárki benevezhet, akinek vannak saját élményei, tapasztalatai a hagyományos paraszti vagy városi életmódról, vagy hallotta, hogyan éltek idősebb rokonai, ismerősei, ill. a családi hagyományban fennmaradtak történetek, anekdoták vagy más szóbeli hagyomány, és ezt szívesen megosztja másokkal. Kérjük, az 1950-es, 60-as évekig terjedő időszakra koncentráljanak.
Aki tehát tehetséget érez magában az elbeszélés-íráshoz, és olyan mondanivalója van a fenti témában, amit szeretne másokkal is megosztani, várjuk írását.
Az elbeszélést lehetőleg gépelve, vagy elektronikus úton nyújtsa be.  
A benyújtás határideje: 2010. november 20.
Az elbeszélés első oldalára kérjük, írja rá választott jeligéjét, a pályázathoz mellékelje lezárt borítékban a mellékelt adatlapot és nyilatkozatot!
A pályázat érkezéséről értesítést küldünk.

Egy pályázótól legfeljebb három írást fogadunk el, és kizárólag jeligével ellátott, saját írásművel lehet pályázni.

A benyújtás lehetséges módjai:
  • postai úton: Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság (1062 Budapest, Bajza u. 54. )
  • e-mailben: az üzenet tárgyában kérjük megjelölni: „MEBT Elbeszélés-pályázat” (az aláírt nyilatkozatot ekkor is kérjük postán elküldeni!)
Eredményhirdetés: December 12, Nemzetek Háza.
A legsikeresebb 10 novella írója könyvajándékot kap, melyet a MEBT karácsonyi rendezvényén, december 12-én adunk át.
 
Amennyiben további kérdésük van, személyesen a MEBT rendezvényeken lehet érdeklődni, vagy elektronikus úton a Társaság honlapján (www.mebt.hu) keresztül. 
 
 


Adatlap:
„Ahogy régen éltek”
MEBT elbeszélés-pályázat
 
 
Kérjük kinyomtatni és nyomtatott betűvel vagy számítógéppel kitöltve beküldeni!
 
Jelige: ………………………………………………………………..
 
Teljes Név: .............................................................................................
(leánykori név: ...................................................................................)
Alkotói név (ha ezen kívánja közölni / megjelentetni írását):
.............................................................................................................
 
Születési hely: .....................................................................................
Születési idő (éé:hh:nn): .....................................................................
 
Pontos lakcím: ............................................. Ország
.................................................................................................... Város
......................................................... utca/tér stb. …………… házszám
 
Telefon:………………………………….
Mobil: ................................................
 
E-mail(ek):............................................................................................
.................................................................
 
 
 
 
 
Nyilatkozat
„Ahogy régen éltek”
MEBT elbeszélés-pályázat
 
 
Alulírott ……………………………….…………………………( Személyi igazolvány száma:…………………………….)  nyilatkozom arról, hogy a pályázatra beadott pályamű(vek) saját szellemi terméke(i)m, és mint szerző hozzájárulok annak térítésmentes leközléséhez a Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság által fenntartott médiákban.
 
2010 év, ……………………. hónap, ……. nap.
 
 
 
…..…………………………………...
aláírás