Back Fülöp és a gamhudi ásatás

Megjelenés: 
2007, June 4

Tartalom

Beck Fülöp és a gambudi ásatás

Dr. Győry Hedvig
Szépművészeti Múzeum

     "Méltóságos Dr Szalay Imre min. tan. úrnak, mint a Magyar Nemzeti Muzeum igazgatójának, f.é. 1075 sz. a. kelt felterjesztése folytán tudomásul-vétel végett megküldöm. …
Budapest, 1907. szept 14. …
            Back Fülöp, mint később például Carnarvon lord Thébában, azért kívánt ásatást foly-tatni, hogy hiteles és szép egyiptomi emlékekhez jusson. Közép-Egyiptomban, először Sarunában, majd azt követően Gamhudban ásatott a Gaston Maspero (1846-1916) által ajánlott egyiptológusokkal. A levélben jelzett leletek zöme az utóbbi helyről származott. AhogyAhmed Kamal (1851-1923) leírta, a gamhudi temető félkör alakban helyezkedett el egy 480 x 120 m-es területen, melynek a központi részét inkább gödörsírok, míg a külső felétaknasírok töltötték ki szabálytalan rendben. Az aknasírok rendszerint családi nyughelyek lehettek, mivel több helyiségre oszlottak. Az ásatók nagy összevisszaságban találták bennük a koporsókat és a többi tárgyat – a helyzet sok esetben egyértelműen korabeli sírrablásnak volt betudható. A gödörsírok egy-egy személy múmiáját tartalmazták. Smolenski vezetésével 3 hét alatt 47 koporsó, 20 kartonázs maszk – köztük 4 ara-nyozott, egy hieratikus feliratú agyagedény, egy sztélé szintén hieratikus felirattal, 70 fa maszk, 11 kanópuszláda, némelyik tetején ahom sólyommal, 4 Ptah-Szokaris-Ozirisz faszobor, és néhány démotikus feliratos maszk került elő, majd Kamal egy hete alatt 23 koporsó, 1 sztélé két sor hieratikus felirattal, kötelek, szállítókosarak, 1 nagy kerek mészkőtál, 1 szita darabjai, fapálca, feliratos edény, kanópusz ládák – esetenként szintén ahom sólyommal, kartonázsok démotikus írással, növény-guirlandok, és más, meg nem nevezett tárgyak láttak napvilágot. Olyan sok lelet volt, hogy az ásatás április 2-i befejezése után még hosszú időt vett igénybe a leletek csomagolása. Ezt követően Kamal tevéket bérelt és azokon szállították az anyagot Fasnba, ahol szintén bérelt hajókra rakták, hogy a kairói Múzeumba vigyék az összes csomagot.