A tej az óegyiptomi forrásokban / Győry Hedvig

Megjelenés: 
2009, September 28
A tej az óegyiptomi forrásokban

Bár Apicius ezek eredetéről nem ír, de valamennyi alapanyag az egyiptomiak számára is rendelkezésre állt, így akár ők is készíthettek ilyen vagy hasonló ételeket. Mert bár Szinuhe történetéből jól tudjuk, hogy a szír-palesztin területeken a Középbirodalom korában élt törzsek – az egyiptomi szokással ellentét-ben – a víz helyett is sokszor tejjel főztek, Egyip-tomban is fontos élelmiszer volt a tej és a különböző tejtermékek – foglalkozás megjelölésként fennmaradt a tejesember, szó szerint „tejes-edényt hordozó” (
fA-mhn). Többféle tejes-edényt tartottak számon, a mhn mellett tudunk a mhr, mr, mhj, xAyt és gngnt névről is, amik a determinatívum alapján különböző nyitott és zárt edények voltak. Érdekes, hogy ismert olyan edény-név is, amiben bort és tejet egyaránt tarthattak: a HmHm és a mdd. Ez utóbbi szótagoló írásmódja utal rá, hogy az elő-ázsiai sémi népektől vették át.

A tej neve
jrTt volt, és meghatározó jele egy speciális tejes edény, ahol a zárt edényből egy kötél emelkedik ki. A tejnek tulajdonított képességeket jól tükrözi a szintén tejet jelentő bzA ...