Nemes Nagy Ágnes, Ekhnáton

Ekhnáton

„Feljövetelt és lemenetelt
formálsz ki, eleven Nap,
Sötéten múlsz el, fényesen
térsz vissza.
Te dobogsz a szívemben.”
 
Nemes Nagy Ágnes,
Ekhnáton Naphimnuszából,