Könyvajánló: A KASR EL-WIZZ KÓDEX

Könyvajánló
– e napokban különösen szomorú "aktualitással"!
 
Irataim rendezése során egy 2008. 02.19-én másolt cikk akadt a kezembe: "Ezerötszáz éves kopt szövegek magyarul" címmel, s az alábbiakról tájékoztatja az olvasót:
 
"Másfélezer év után, a világon először magyarul olvashatók ősi kopt szövegek: A Megváltó a keresztről/Kopt apokrifek Núbiából című művet csütörtökön mutatták be. A kopt kódexet, amelyre l965-ban leltek Egyiptomban, az egykori Kasr El Wizz kolostorának régészeti feltárásakor, a núbiai kereszténység különösen becses dokumentumának nevezte a kötetet méltató Adamik Tamás egyetemi tanár. Ez a terület a gát megépítése óta a Nasszer-tó alatt fekszik, ezért innen új leletek nem várhatók.
Nyilvános helyen lappangott.
Ritoók Zsigmond akadémikus szerint a kódex egy különleges pillanatban, a szóbeliség és az írásbeliség határán született. Egy cseppfolyós szöveg megszilárdult - fogalmazott. Hubai Péter, szöveg fordítója, a Szépművészeti Múzeum egyiptológusa elmondta: az iratok keletkezési kora a IV-V. századra tehető. Bátran mondhatjuk, hogy másfélezer évesek, de lehet talán valamivel több. Ez további kutatásokat igényel - tette hozzá.
A kódex évtizedekig a kairói Kopt Múzeumban volt kiállítva, körülbelül 40 éven át lappangott. Úgy lappangott, hogy bárki láthatta - mondta Hubai, aki hosszú időn át hiába próbált meg betekintést nyerni a szövegbe. Végül a kódex átkerült Asszuánba, egy új múzeumba, ahol lehetőséget kapott az iratok tanulmányozására."
 
Eddig a cikk.
Ekkor jutott eszembe, hogy - én ezt a könyvet két-három éve a "Keresztény Könyvhét" Szent István Társulat pavilonjánál megvásároltam!
Tehát: "A Megváltó a keresztről" Kopt apokrifek Núbiából (A KASR EL-WIZZ KÓDEX), fordította és a tanulmányt írta: Hubai Péter kiadta a Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest, 2006.
 
A könyv igényes kiállítású, keménykötésben megjelenő, írástöredék fotókkal illusztrált kiadvány. Szeretettel ajánlom a tájékozódni kívánó olvasónak
 
Bodó Csiba Gizella
 
 
Örömmel értesítem, hogy a "Levelek San Luisnak inka "Szentföldről"..." c. kötetem a mai napon felkerült a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) állományába. Az alábbi címen olvasható: http://mek.oszk.hu/13700/13778/