Küzdelmes évszázadok / József Attila Múzeum, Makó

Rádió: 
Tárlatról tárlatra
Adás dátuma: 
2014, Május 12
Tárlatról tárlatra / KONTAKT Rádió (87,6 MHz)
2014. május 12.
 
A műsor felépítése:
I. Kaleidoszkóp / kiállítási hírek
II. Bemutatjuk / Küzdelmes évszázadok, József Attila Városi Könyvtár és Múzeum
 
 
A műsor vendége:
Forgó Géza múzeumigazgató, történész-muzeológus
 
 
I. Kaleidoszkóp
Fehérvárcsurgó, Károlyi kastély (Petőfi utca 2.)
Ybl-lépcsők körül. Időszaki kiállítás az Ybl Bicentenárium tiszteletére – 2014. április 16. - 2014. május 18.
Az Ybl Bicentenárium keretében a fetételezések szerint Ybl Miklós tervei alapján épült falépcső mellett látható fotókiállítás további lépcsőterveit is bemutatja. A tárlatot a Budapesti Műszaki Egyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszékének hallgatói által készített Ybl-épületek makettjei egészítik ki, és a híres lépcsők által ihletet versek illustrálják a „tér poétikáját”, ahogy Gaston Bachelard fogalmazott.
 
Szentes, Koszta József Múzeum (Kossuth tér 1.)
Tornyai színről színre – 2014. április 3. - 2014. június 29.
Tornyai János festészete az alföldi festészet modern irányzatainak sajátos formája, mely a kortárs francia irányzatok naprakész információit fokozatosan építette be az alkotásokba. Festői nyelvezetét az önkifejezés kiváló eszközeként használta, végtelen variációjú szinkavarja a téma függvényében alakult. Életművének minden fontos állomása képviselteti magát, és jelzi jelentősebb témáit. A Tornyai Múzeum válogatásában azonban a vele rokon nézeteket képviselő Koszta József, és Nagy István alkotásai is, mintegy összehasonlításra sarkalló anyag, jelen vannak.
 
Tiszavasvári, Vasvári Pál Múzeum (Kálvin u. 7.)
Kortárs 3 – 2014. április 17. - 2014. május 31.
A három kortárs művész közös kiállításán egymástól teljesen eltérő tematikájú és jellegű alkotókat ismerhet meg a látogató. Holló László (1887-1976) alkotásait olajfestmények és grafikák képviselik. Négy évtizeden át a városban töltötte nyarait, itt alkotott. 80. születésnapján, alkotás közben fotósoratot készített róla Vencsellei István (1934-) debreceni fotográfus, szintén ebben a városban. Boncsér Árpád szobrászművész pedig erdélyi származású, de itt telepedett le, és végzi alkotói tevékenységét.
 
Budapest, Budapest Galéria (Lajos utca 158.)
Kétezres évek. Végh András Festőművész kiállítása – 2014. május 8. - 2014. június 15.
Végh András festészete saját szavai szerint az élet vizuális morzsáiból épül fel. Irónia és lírai groteszk vonások jellemzik, a spontán alkotás erejét tükrözi, és az irányított végtelent. Ez a feszülő ellentét az, ami az állandó megújulásra, és útkeresésre sarkallja. Festői gondolkodását érzelmi és szellemi viszonylatok határozzák meg, és elsősorban az emberi humánumot, szépséget, harmóniát, éltető erőt és a jelenkori életérzést fejezik ki.
 
Budapest, Magyar Fotográfusok Háza /- Mai Manó Ház
A művészet fényei – 2014. április 18. - 2014. május 18.
Czigány Ákos fényképsorozatán múzeumok, galériák, kiállítóterek mennyezeti világító-rendszereit örökítette meg, vagyis ezúttal zárt terekben nézett felfelé gépével. Az igy létrehozott képek azonban egy funkcionális elemet az eredetitől teljesen eltérő funkcióban ábrázolják, átértelmezik. A sorozat 7 éve készül, a fény észrevétlen, de nélklülözhetetlen jelenlétének láttatására. Elgondolkodtat a fény, a tér és a hely szellemének egymáshoz való viszonyáról, a fény téralakító erejéről. A felvételek mellett történetük is megtalálható egy művészkönyv formájában, és a válogatás a sorozat Japánban készült felvételeit is tartalmazzák.
 
Győr, Rómer Flóris Múzeum / Váczy Péter Gyűjtemény (Nefelejcs köz 3.)
Emberek az embertelenségben. Győr a világháborúk időszakában – 2014. április 11. - 2014. június 30.
Az első és második világháborúnak, valamint a győri bombázásnak emléket állító tárlat bemutatja a korabeli katonai felszereléseket, egyenruhákat, fegyvereket, és a századelőn Közép-Európa legmodernebb gyárának, a győri Ágyúgyárnak a történetét. A kiállításban tovább haladva a két világháború közti események során az ipari fejlődést a Rába Vagon- és Gépgyár reprezentálja, majd a második világháborús légitámadások, és az elhunyt áldozatok alkotják a fő témát. .Érdekes a csanaki babakocsi története is. Közvetlen mellette robbant egy bomba, de a kisbaba benne túlélte a támadást. Az események összekötő kapcsát Fejes István győri születésű katona képezi, aki az I. világháborúban gyalogos, majd gépkocsivezető volt, a másodikban a légierőnél pilóta volt.
 
Békéscsaba, Meseház (Békési út 17.)
Mikor mentem Galícia felé... – 2014. április 22. - 2014. május 30.
A 101-es gyalogezredben szolgáló katonék zöme csabai volt, érthető, hogy a város a náluk „házi ezredének” tekintette, és hiányolta, amikor a frontra irányították. Harcoltak a Kárpátokban, Bukovinában, és az olasz fronton, ahol a háború vége érte őket. A bukovinai Franzthalban 1917 decemberében egy küldöttségük látogatta meg, melynek beszámolóját aztán 1930-ban, egy csabai monográfiában tették közzé. Az ezred reliqiái és a látogatás beszámolója egyaránt megtekinthető.
 
Székesfehérvár, Csók István Képtár (Bartók Béla tér 1.)
Németalföldtől Rómáig – 2014. április 12. - 2014. június 29.
Zichy Edmund gróf (1811–1894) monarchia-szerte csodált műgyűjteményét kezdetben bécsi otthonában tartotta, és (1) iparművészeti tárgyakat – köztük keleti műkincseket és a kortárs iparművészet remekeit tartalmazta, meg (2) képzőművészeti emlékeket, az európai festészet különböző iskoláinak és korszakainak darabjaiból. A gyűjteményt Zichy Jenő (1837–1906) fia örökölte, akinek saját válogatott képzőművészeti, iparművészeti, néprajzi és régészeti kollekciója volt, hazai és ázsiai darabokkal. Pesti palotájának külön e célra épitett új szrányában helyezte el őket, ahol a pesti közönség nyugodtam megtekinthette, végrendeletében pedig a fővárosra hagyta. Az egykori képzőművészeti anyagból összeállított tematikus válogatás Jan Kupecký, Bernardo Strozzi, Christian Seybold, Franz Xaver Messerschmidt, Bernardo Canal, Antonio Bellucci, Jan Molenaer, Jan I. van den Hecke, id. Markó Károly, Mányoki Ádám és számos további neves mester művét mutatja be.
 
Eger, Kepes György Művészeti Központ (Széchenyi István utca 16.)
Igazmondók – 2014. március 8. - 2014. június 15.
A költők és festők mély gondolatokat képesek meglátni és megfogalmazni, és hajlmosak kimondani azt, amit igaznak tapasztalnak, reményt adva ezzel az embereknek. Igy tettek a rendszerváltás előtti underground művészek, akiknek sok művét érthetően be is titották. Ilyen társadalom és rendszerkritikus műveket gyűjt egybe a tárlat. Az avangard kommandó elsősorban általános kérdéseket feszeget, mint a pénz hatalma, az elállatiasodás, elgépiesedés, az erkölcstelenség, agresszióról, testvesztésről, zombivá válásról.
 
Budapest, Magyar Írószövetség (Bajza u. 18.)
Vers-kép – 2014. május 7. - 2014. május 29.
A Svédországban élő festőművésznő (1953-) először 2002–ben, a Danderydi Tavaszi Tárlaton (Stockholm) vett részt, és azóta rendszeresen állít ki. Kiállitásán most Tar Károly (1935-) versei által ihletett képeit mutatja be, aki 1995 óta Svédországban él, és ott is aktív írói és közéleti tevékenységet folytat. Az erdélyi magyar író, költő, újságíró, közíró, szerkesztő például Svédországi Magyarok Országos Szövetsége Anyanyelvünk Alapítványának könyvsoroztát indította el, többek között a Lundi Lap alapítószerkesztője, tagja a Román, a Magyar és a Svéd Írószövetségnek és az Erdélyi Magyar Írók Ligájának, számos díjat és kitüntetést kapott...
 
Fonyód, Fonyódi Múzeum (Bartók Béla u. 3.)
Irodalom a karikatúrában – 2014. április 15. - 2014. május 14.
A Berzsenyi Társaság által szervezett kiállításon a magyar irodalom jeles képviselői karikatúrán jelennek meg. Jellemzően alkotó és mű ill. a rájuk való utalás együtt jelent meg, pl. Csukás István Süsüvel, Madách Ádámmal és Évával, Márai Sándor a csonkig égett gyertyákkal. A tárlat alkotói a MÚOSZ Magyar Karikatúraművészeti Szakosztályának tagjai.
 
Debrecen, Timárház (Nagy Gál István u. 6.)
Vesszővilág – 2014. május 9. - 2014. május 31.
Szatmári Ferenc kosárfonó és fonottbútor-készítő népi iparművész és családja mutatkozik be a tárlaton.
 
Debrecen, Timárház (Nagy Gál István u. 6.)
Kösöntyű – 2014. május 9. - 2014. május 3.
A kreatív ékszerkészítő pályázatra beérkezett, a magyar tárgyalkotó népművészet gazdag és egyedülálló forma- és motívumkincsét egyedi, esztétikus, a mai kor hordhatósági elvárásainak megfelelő formájú ékszereket és szetteket lehet megtekintetni. Az alapanyagok rendkívül változatosak, hiszen bármivel lehetett dolgozni, csak a gyöngyöt nem lehetett felhasználni.
 
 
 
Előzetes:
Budapest, FUGA (Petőfi Sándor u. 5.)
Ráthonyi Kinga, Kék kertek, állatokkal – 2014. május 16. - 2014. június 4.
A kerámia-porcelán szakon végzett művésznő 1999-től Brüsszelben él és dolgozik, de hosszú időt töltött Skóciában is, ahol nagyméretű kerámiaszobrokat készített, majd építészeti feladatokkal foglalkozott. Ezen a kiállításon is építészethez kapcsolódó művek láthatók, de olyanok, melyeket a természet ihletett, ugyanis a növényi és állati motívumok jelentős szerepet törtenek be rajtuk.
 
 
 
II. Bemutatjuk
Küzdelmes évszázadok. Makó története az újjátelepüléstől a rendszerváltásig – állandó kiállítás
 
Galamb József és a Ford T-modell – állandó kiállítás
 
Espersit ház: József Attila makói évei – állandó kiállítás
 
Skanzen

Arcon formált világkép. Hatvany Lajos, az irodalmi mecénás. – 2014. április 29. – 2014.
 
Íjak és szálfegyverek – 2014. március 8. - 2014. május 10. 
 
A tárlatok helyszíne:
Makó, József Attila Városi Könyvtár és Múzeum (Megyeház utca 4.)
 

Ha kíváncsi vagy a részletekre itt meghallgathatod!
 
Zenei betétek:
Sisi, Sorsdöntő évek (Ernst Marischka) c. film zenéje, részlet (1957)
József Attila: Születésnapomra, Csík zenekar
Szerkesztő-műsorvezető: dr. Győry Hedvig
Zenei szerkesztő: Király Hedvig
Technikai munkatárs: Padi Géza
 
 A műsor a KKDSZ támogatásával készült.