Pesterzsébeti Múzeum / Budapest

Rádió: 
Tárlatról tárlatra
Adás dátuma: 
2013, November 11
Tárlatról tárlatra / KONTAKT Rádió (87,6 MHz)
2013. november 11.
 
A műsor felépítése:
I. Kaleidoszkóp / kiállítási hírek
II. Bemutatjuk / Pesterzsébeti Múzeum, Budapest   
 
 
A műsor vendégei:
D. Udvary Ildikó múzeumigazgató, történész-művészettörténész
Skaper Brigitta történész  
 
 
I. Kaleidoszkóp
Budapest, Országos Idegennyelvű Könyvtár (Molnár u. 11.
Égtáj-képek – 2013. november 5. - 2013. december 4.
Borosnyay Klára ötvös- és festőművész 1986 óta foglalkozik ötvösmesteri művészeti szakoktatással. Az általános iskolásoknak és felnőtteknek meghirdetett szakköreit önerőből, ill. pályázatok segítségével fejleszti. Mellette rendszeresen állítja ki nemzetközi és országos tárlatokon festményeit és ötvös munkáit, többször volt tanítványaival együtt.
 
Budapest, Országos Mezőgazdasági Könyvtár (Attila út 93.)
Székely László, Temesvár építésze – 2013. november 8. - 2013. november 24.
A tárlaton Székely László (1877-1934) műépítész életművének számos alkotása ismerhető meg a Mihai és Hortensia Botescu temesvári műépítész-házaspár által készített fényképek segítségével. A József műegyetemi diplomával először Czigler Győző tanára  budapesti tervezőirodájában dolgozott, majd 1903-tól a temesvári polgármesteri hivatal műszaki osztályának lett a műépítésze, ill. magántervező-irodát is nyitott itt. Tervei alapján épült fel a temesvári közvágóhíd, vízerőmű, harisnyagyár, tűzoltó-laktanya, kereskedelmi iskola, polgári menházalap bérházak, Hungária fürdő, gyárvárosi görögkeleti templom, erzsébetvárosi, gyárvárosi, józsefvárosi és rezsőföldi elemi iskola, józsefvárosi óvoda,  hitelbank, csendőrlaktanya, a főtéri bérpalota-sor,  a nagyszalontai városháza és gimnázium, a verseci szerb görögkeleti püspöki palota, a nagybecskereki és pancsovai vágóhíd, a gyulai harisnyagyár ... és – díjmentesen – a Magyar Ház is.
 
Nagyszalonta / Salonta, Arany János Emlékmúzeum (Piata Libertatii nr. 4.)
Erdélyi vasutak 1867-1914 – 2013. november 5. - 2014. január 15.
A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum vándorkiállítása az erdélyi vasútépítés történetét mutatja be a kiegyezéstől az első világháború kitöréséig, amikor a semmiből 47 év alatt 2384 km hosszú vasúthálózat épült ki.  Az archív fotógyűjteményt a kor híres fotográfusai, köztük Erdélyi Mór és Klösz György felvételei alkotják, és  a vasútvonalak építésén túl a táj átalakulását, és az emberi tevékenységet történelmi, szociológiai, technikatörténeti szempontból is érdekesen dokumentálják. Láthatóvá válnak a fő- és vicinális vonalak, a munka finanszírozása, a technikai megoldások és műszaki bravúrok. A következő állomások Gyergyószentmiklós, majd Nagyvárad lesz.
 
Fülek, Füleki Vármúzeum (MsU Fiľakovo, Radnicna 25)
A mi várunk, a mi büszkeségünk. A füleki vár ábrázolásai – 2013. szeptember 20. - 2013. november 15.
A Bebek-torony ötödik szintjén nyílt tárlaton a vár alakja sokszorozódik meg a legkülönbözőbb tárgyakon. Képe legkorábbi ábrázolásától, amikor a töröktől 1593-ban visszafoglalták, a történelmi metszeteken, pásztoreszközökön, zománctermékeken, ajándéktárgyakon keresztül egészen napjainkig követhető. áthatóvá válik, hogyan lett a város reprezentatív és szimbolikus objektuma, mely civil szervezetek logóin, de még a giccsek között is népszerű.
 
Fülek, Füleki Vármúzeum (MsU Fiľakovo, Radnicna 25)
Liliomos évszázad, a szlovákiai magyar cserkészet története kialakulásától napjainkig 1913-2013  – 2013. szeptember 20. - 2013. november 15.
A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, a Kuckó Polgári Társulás és a füleki 47. sz. Koháry István Cserkészcsapat vándorkiállításán a cserkész eszmeiség és szervezet aktivitása játsza a főszerepet. Tárgyakkal és dokumentumokkal ismerteti meg az alapítás körülményeit, és a cserkészet történetét egészen a rendszerváltás utáni újjáéledésig. Az emlékeket magánemberek és szervezetek egyaránt kölcsönözték. 
 
Budapest, Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum (Andrássy út 103.)
Régi és új a jávai vajang hagyományából. Gaál József kiállítása – 2013. november 14. - 2014. március 1.
A tárlaton Gaál József (1960-) Munkácsy-díjas képzőművész olyan alkotásai láthatók, melyeket a jávai vajang archaikus, szigorú szabályokhoz kötött művészete ihletett. Ehhez az ősi báb- és árnyjátékhoz speciális figurákat készítenek, melyek a Kr. u. 10. századtól hagyományozódnak, és újulnak folyamatosan meg, állandóan alkalmazkodva az új kontextushoz, mégis megőrizve jellegzetes vonásaikat. Ez a külvilággal fennálló állandó kölcsönhatás rokonítható Gaál József formavilágával, archaikus szimbólizmusával, mely mégis rugalmasan, a kortárs szemszögéből közelíti meg témáját.  
 
Pécs, Múzeum Galéria (Káptalan utca 4.)
Egy művész-polihisztor odüsszeiája a múlt század elején – 2013. november 4. - 2014. január 31.  
Lakatos Artúr (1880-1968) festő, illusztrátor, könyvművész, gobelin- és szőnyegművész, bútor- és kerámiatervező, tanár (1880-1968) életútja és művészi pályája a 2. világháborúig kísérhető végig a tárlaton. Az útvonal pedig, amit bejárt, Bécs – Budapest – Kassa – Pécs, ill. Nagybánya, München, Párizs, Milánó, a szerbiai és olaszországi hadifogság kitérőivel. Művészetére egyaránt hatott a 20. század eleji forrongó megújulás és a magyar szecesszió, személye pedig aktívan részt vett a hazai művészeti közéletben (Művészház, Budapesti Műhely, Iparművészeti Társulat, Művészet és Magyar Iparművészet folyóiratok, stb.), ill. széleskörű ismeretségeket alakított ki (Hollósy, Lyka Károly, Ady Endre, Rudnay, Gulácsy, Márffy, Kozma Lajos ...). Pécshez családi és rokoni szálak mellett szoros munkakapcsolatok is fűzték: az új vármegyeházi ülésterem belsőépítészeti kialakítása és bebútorozása (1932) és Sopianae Söröző – mára széthordott – berendezésének magyaros motívumokat felhasználó megtervezése (1943). A tárlaton bemutatott dokumentumok alapján autonóm képzőművészeti és alkalmazott grafikai munkássága, iparművészeti tervező tevékenysége,  pályája recepciója és a szövevényes családtörténet is kibontakozik.
 
Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum (Fő u. 6.)
Áron Nagy 100 – 2013. november 6. - 2013. december 15.
Áron Nagy Lajos (1913-1987) a Magyar Képzőművészeti Főiskolán (1933-1938) végzett, majd 1938-ban Balló Ede ösztöndíjjal bejárta Nyugat-Európát. Hazatérte után Székesfehérváron telepedett meg, és egész életében a város művészeti életének összefogója, segítője volt. 1935 óta állította ki műveit, melyekkel számos kitüntetés érdemelt ki, köztük 1956-ban és 1967-ben a Munkácsy-díjat. Életképeit, tájképeit és portréit a harmincas évek posztimpresszionizmusával ötvöződő, lírai hangulatú expresszivitás jellemzi, máskor dekoratív folthatásokat hozott létre. A Tisza vidék, a Balaton és a Velencei-tó mellett szívesen festette meg a szlovák tájakat, a finnországi Kemit és Görögországot.
 
Budapest, Ludwig Múzeum (Művészetek Palotája, Komor Marcell u. 1.)
Beat-nemzedék / Allen Ginsberg – 2013. november 9. - 2014. január 12.
A virtuális, multimédiás kiállítást a beat-nemzedék alapítóatyja és nagy hatású alakja, Allen Ginsberg (1926-1997) élete és személye köré fonták. Az 1940-es évek New Yorkjából és San Franciscojából gyorsan elterjedt új nyelv és életforma, mint multikulturális mozgalom elevenedik meg performansz-felvételek, filmek, szövegek, képzőművészeti alkotások, rajzok, fényképek, riportok, viták, kézirat-reprodukciók és eddig még nem publikált dokumentumokon keresztül. Követni lehet az irodalmi, kulturális, politikai, egzisztenciális és intellektuális vitákat, újraértelmezhetővé válnak Jack Kerouac, William Burroughs, Gregory Corso, Michael McClure, Gary Snyder, Peter Orlovsky és Allen Ginsberg művei, felélednek az etnocentrizmus, a homofóbia és a rasszista paranoia ellen vagy a természetvédelem érdekében folytatott harcaik, tiltakozásuk a vietnámi háború, a Wall Street, a Pentagon, az atombomba, a nukleáris ipar, a kulturális és politikai imperializmus ellen, és fény vetül az elődökhöz és kortársakhoz való viszonyukra is. A vetített képekkel teli, újszerű kiállítás valójában egy vizulis antológia. 
 
Győr, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum / Apátúr-ház (Széchenyi tér 5.)
Az én világom. Szabó Béla 50 – 2013. november 8. - 2014. január 12.
Szabó Béla 1986-tól dolgozik hivatásos fotográfusként. Számára ez egy életforma. Ezért is mutatkozik be a tárlaton két világgal: az alkalmazott fotográfus világával, ahol a megrendelő igényeinek maximális megfelelése mellett, a lehető legmagasabb művészi színvonalon készíti felvételeit. Ezen alkotói tevékenység alatt is születnek művészi képek, de teljesen más jellegűek, mint saját világának felvételei. Azok monochrom, a szürke árnyalataiból építkező képek, és egy-egy hangulat, érzés visszaadására törekszenek. Ezek akár évekig is motoszkálnak benne, mire végül megörökíthetők. Különösen kiemelkedik köztük a végtelen iránti vonzalom.
 
Székesfehérvár, Új Magyar Képtár (Megyeház u. 17.
Desert Inn. Tasnádi József képzőművész kiállítása – 2013. október 25. - 2013. december 1.
Tasnádi József (1960-) installációja Howard Hughes-nak (1905-1976) állít emléket, az ő életében kialakult extrém helyzetre reagál. Hughes több új típusú repülőgép tervezője és pilótája volt, repülési világrekordok fűződnek nevéhez, két filmet rendezett, másokban maga is szerepelt, és két vállalatot alapított élete első 47 évében. 1946-ban azonban XF-11 kísérleti gépével majdnem halálos balesetet szenvedett, és soha nem épült fel, noha milliárdokat költött gyógykezelésére. Egy ritka betegségben, az allodinia RSD/CRPS formájában szenvedett, ami azzal jár, hogy a legfinomabb érintés is elviselhetetlen fájdalmat okoz. Emellett betegessé erősödött tisztasági mániája. Mindezek következtében meztelenül, és piszkosan, lelkibetegségtől is kínozva szállodáról szállodára járva, magányosan élt évtizedeken keresztül. Ez a kényszerhelyzet jut kifejezésre a lehorgonyzott, mégis lebegő ágy installációjában, filozófiai szinten a tárgyiasított magányban, a végtelenül lassúvá tágult időben.
 
Szécsény, Kubinyi Ferenc Múzeum (Ady Endre u. 7.)
Válogatás az életműből. Mustó János festőművész kiállítása – 2013. október 10. - 2013. november 30.
Mustó János (1934-2012) a szlovákok lakta Lucfalva községből telepedett át Salgótarjánba, és vált az 1960-80-as évek nagy képzőművész generációjának kiemelkedő alakjává. Életre szóló élményt jelentett számára ez a kettős identitás, mely a két kultúrkincs összefonódásának, egymásrautaltságának szükségszerűségeként érett meg benne. A másik életre szóló élményt, és művészi témát az emberi lét állomásai jelentették számára, a születéstől a halálig. Művei kedvelt szimbólikus eszköze az életfa vagy keresztfa, mely szorosan kötődik a lelki fejlődés állomásaihoz, és az asztrálmitosz jelképrendszere, mely univerzális filozófiai kérdéseket vet fel, a világmindenség megértését és megértetését célozza.
 
 
Előzetes:
Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum (Országzászló tér 3.)
Sipos Eszter és Horváth Csaba Árpád kiállitása – 2013. november 16. - 2014. február 16.
A két művész az 1944-ben elpusztult Nógrád megyebeli cserhátszentiváni strand történetét dolgozta fel, és mutatja be nyolc egységben, topográfiai rendszerben. A történelem viharában megfogható entitássá, kis túlzással metaforává alakult egykori strand a falu gondolkodásában többféle emlékezetváltozatot alakított ki, mely az egész település jelenének és közelmúltjának történelmi / szociokulturális feltérképezése felé vezetett. Az ismeretek, anekdóták és tények több általános, a közép-európai létre vonatkozó témát is érintenek.
 
 
 
II. Bemutatjuk
Művészeti élet a régi Erzsébeten – 2013. április 17. - 2013. október 6.
 
Helytörténeti kiállítás – állandó kiállítás
 
Neményi Lili emlékszoba – állandó kiállítás
 
Tóth Menyhért kiállítás – állandó kiállítás
 
Czétényi Vilmos kiállítás – állandó kiállítás
 
Gaál Imre kiállítás – állandó kiállítás
 
Mozitörténeti kiállítás – állandó kiállítás
 
Rátkay Endre kiállítás – állandó kiállítás
 
Történelmi babaszobrok – állandó kiállítás
 
 
A tárlatok helyszíne:
Budapest, Pesterzsébeti Helytörténeti Múzeum (Baross u. 53.)
 
Budapest, Pesterzsébeti Múzeum / Gaál Imre Galéria (Kossuth Lajos u. 39.)
 
Budapest, Pesterzsébeti Múzeum / Rátkay - Átlók Galéria (Klapka utca 48.)
 
 
 
Ha kíváncsi vagy a részletekre itt meghallgathatod!
 
 
Zenei betétek:
Dohnányi: American Rhapsody
Kálmán Imre: Palotás (Ördöglovas c. operettből)
Szerkesztő-műsorvezető: dr. Győry Hedvig
Zenei szerkesztő: Király Hedvig
Technikai munkatárs: Padi Géza
A műsor a KKDSZ támogatásával készült.