Ünnepeink / Erdős Renée Ház, Budapest

Rádió: 
Tárlatról tárlatra
Adás dátuma: 
2013, Július 8
Tárlatról tárlatra / KONTAKT Rádió (87,6 MHz)
2013. július 8.
 
A műsor felépítése:
I. Kaleidoszkóp / kiállítási hírek
II. Bemutatjuk / Erdős Renée Ház, Budapest  
 
 
A műsor vendége:
Ádám Ferenc, történész-muzeológus 
 
 
I. Kaleidoszkóp
Pécs, Modern Magyar Képtár II. (Papnövelde u. 5.)
Szerep és gazdája, avagy a díva gesztusa – 2013. június 7. - 2013. augusztus 15.
A tárlat színházi fotográfiák segítségével idézi meg Fedák Sári, Lábass Juci, Rátkai Márton, Márkus Emília vagy Gyenes László szinházi szerepeit. Nem csak testük, arcuk és pózaik jelennek meg a képeken, hanem a szerpeken keresztül egyéniségük is. A műtárgyakat különböző múzeumokból kölcsönözték.
 
Budapest, Duna Palota (Zrinyi u. 5.)
Dunai kulturális folyosó – 2013. június 26. - 2013. július 10
A dunai múlt korszakait és emlékeit bemutató tárlat a 817.000 négyzetkilométeres vízgyűjtő területén élők kultúráják éghajlati, társadalmi, gazdasági, politikai és régészeti emlékeiből, értékeiből merit, a változások, kölcsönhatások sokaságára hivja fel a figyelmet, több aktuális kutatást, projektet, problémakört villant fel. Igy tablók mesélnek a római limes Duna-menti szakaszáról, régi térképek, metszetek láthatók, a halászat és aranymosás képei, megismerhető egy egy 1848-ban elsüllyedt osztrák lőszerszállító bárka roncsainak kutatása, a komáromi erőd, a a Duna-tengerjárók története, a Dunán bonyolódó ókori római hajózás és további témakörök.
 
Budapest, Pesterzsébeti Múzeum (Baross u. 53.)
Művészeti élet a régi Erzsébeten – 2013. április 17. - 2013. október 6.
A 100 évvel ezelőtt, Erzsébetfalván nyilt első képzőművészeti kiállítás emlékére rendezett tárlat mintegy 30 tárgyat állit ki a festőművész, és egyben a helybeli polgári iskola rajztanára, Muszély Ágoston munkáiból és további pesterzsébeti művészek, mint Littkey Antal, Ócsvár Rezső, Sassy Attila és Vajda Ferenc, alkotásaiból. Fényképek, újságok tudósitásai emlékeznek meg többek között az 1905-1906-ban épült Városházáról, a plébániatemplomról, a Kossuth szoborról, és az ezredforduló utáni élénk művészeti éslet és lokálpatritizmus számos emlékéről. a tárgyak, festmények egy részét a művészek utódai adták kölcsön.
 
Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum (Károlyi Mihály u. 16.)
A szépség nyomában. Berko Ferenc fotográfiái – 2013. április 18. - 2013. szeptember 30. 
Berko Ferenc (1916 - 2000) 5 éves korától külföldön élt és ott szerzett hírnevet magának időtlen szépséget megragadó fényképeivel. Élete során több művészeti stilus is hatott rá, egyedi stilusa azonban egyik irányzatba sem sorolható. Berlin, London, Párizs után az indiai brit haderő fotósaként és filmesként tevékenykedett, majd Bombayben nyitott portréműtermet. Fény és árnyék játékával még a nyomort ábrázoló képei is meditativ, derűs hangulatot, és szelidséget juttattak kifejezésre. Chicago majd a coloradói Aspen voltak élete következő és végső állomásai. Itt, Amerikában a színes fotózás egyik úttörőjeként a hétköznapi részleteket emelte esztétikai értékké. A retrospektiv kiállitás a teljes életmű közvetitésére törekszik.
 
Budapest, OMgK (Attila u. 93.)
„TŰZ” – 2013. július 4. - 2013. július 30.  
Nemzetközi festészeti kiállításon 100 művész vall alkotásaival a klimaváltzásról alkotott véleményéről, ezúttal a tűzről való képekben gonodlkodással. A Művészet és Kultúra Világa Egyesület felhivására készült képek magukban foglalják a festészet szinte valamennyi ágát, a tájképfestészettől, a csendéleten, portrén, életképen keresztül egészen a vallási indíttatású képekig. A művészet eszközével hivják fel a figyelmet a Földön zajló drámai átalakulásra, mely a jövő generációk életét is meghatározzák.
 
Budapest, Iparművészeti Múzeum (Üllői út 33-37.) 
Művészet az agyag kolostorából. A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek. A Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményének kiállítása – 2013. május 17. - 2013. szeptember 2.
A Nemzetközi Kerámia Stúdió, melynek létrehozásában kiemelkedő szerepet játszott Probstner János keramikusművész az 1970-1977 közötti években, folyamatosan működő művészeti alkotótelepe, mesterkurzusain és szimpóziumain hazai és külföldi résztvevőkkel. Az alkotó munka során a legkülönbözőbb irányzatok, műfaji sajátosságok és művészi kísérletek valósulnak meg, a kor követelményeinek megfelelő technikai háttérrel. Eddig több mint 500 művész mintegy 4000 alkotását őrzi múzeuma, melynek az alapitásakor be nem mutatott alkotásait és azóta készült, és a múzeumnak ajándékozott tárgyait lehet most megtekinteni egy válogatás keretében.
 
Debrecen, MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ (Baltazár Dezsõ tér 1.)
A történelem terhe. Roskó Gábor retrospektív kiállítása – 2013. április 28. - 2013. július 28.
A művész több mint 30 éves posztmodern életművében bibliai királyok, klasszikus hősök, celebek és történelmi eseményekre utaló személyek sokasága sorakozik. Ábrolásuk ironikus távolságtartással és kritikával vegyül, és átfogja a modernitás és a modernizmus nagy narratíváit a Felvilágosodástól a terrorizmus elleni háborúig. A festményektől a nagy kerámia installációkig különféle műészeti ágakban reflektál a mai világra.
 
Budapest, Műcsarnok (Dózsa Gy. u. 37.)
Jakatics-Szabó Veronika, Olvasónapló – 2013. június 22. - 2013. augusztus 8.
A fiatal művésznő festmények, mozgóképek és könyvobjektek bemutatásával fokuszál az irásbeliségre, és annak alapvető megjelenési formájára, a köynvre, melyben a szöveg és a kép látszólag eltérő funkciója valójában egyanarra a célra mutat, egy qdott világ megismertetésére. A tárlaton az olvasmányai során általa alkotott világ jelenik meg. Személyes tapasztalatai képpé formálódva sokak számára ismerős élményeket juttatnak kifejezésre. Egy részük kifejezetten erre a kiállitásra készült.

Budapest, Vasarely Múzeum (Szentlélek tér 6.) 
Grauwinkel Gyűjtemény, Berlin Konkrét művészet 1982-2012. – 2013. május 12. - 2013. szeptember 1.
A Nyílt Stuktúrák Művészeti Egyesület (OSAS) Siegfried Grauwinkel berlini magángyűjtő kollekciójából mintegy 100 válogatott művet mutat be. A tudatos műgyűjtés a konstruktív-konkrét művészetre irányult, melyhez a határos területek is bekapcsolódta, mint a minimal-art, a koncept-művészet és a Zero. Az üzemgazdász tulajdonos mintegy 20 évvel ezelőtt fogalmazta meg koncepcióját, és azóta következetesen követi is – korábban megvásárolt, más jellegű képeit eladva gyarapitotta a meglevő gyűjteményt
 
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria (Szent György tér 2.)
Monet, Gauguin, Szinyei Merse, Ripple-Rónai –2013. június 27. - 2013. október 13.
Az impresszionista és postimpresszionista remekművekből összeállított reprezentatív kiállítás széleskörű és átfogó képet nyújt a korszak legkiválóbb magyar és francia mestereinek alkotásaiból .Az 1860-as évektől formálódó, majd 1874-től impressziionizmusnak nevezett irányzat, ill. ennek bomlásakor létrejött posztimpresszionizmusnak neves francia alkotói, mint Pissarro, Monet, Degas, Renoir, vagy Cézanne, Gauguin és Van Gogh művei jelennek meg a magyar követők és korársak nagyságaival, mint Szinyei Merse Pál, Ferenczy Károly, Vaszary János, Fényes Adolf, vagy Mednyánszky László, Rippl-Rónai József. Ez utóbbi azért is játszik kulcsszerepet, mivel a párizsi alkotók fizikailag is maguk közé fogadták – a Nabis (Próféták) csoport kiállítására meghivták. A hétköznapi élet egyszerű eseményeire, a természet friss szemléletére, a pillanatonként változó fényviszonyokra koncentráló alkotások mellett az elmélyültebb és tartalmasabb festészetre törekvő irányzat is helyet kapott. A Szolnokon majd Nagybányán alkotó festők ellenpontot képeztek az akadémizmus és hivatalos intézmények diktálta törekvésekkel szemben. Létrehozták a magyar plein-air festészetet, és útjára inditották az alföldi témát.
 
Kecel, Városi Múzeum (Szabadság tér 15.)
DOStalgia, a személyi számítógép (h)őskora – 2013. július 5. - 2013. augusztus 15.
A vándorkiállitás következő állomáshelyén újabb tablókkal bővült, melyeken a legújabb mikroprocesszorokról és a számítógépek új kategóriájáról, az Ultrabookról is lehet tájékozódni. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum PC-történeti kiállításán a világ első mikroprocesszora, az Intel-4004, az első IBM PC (a híres 5150-es modell), az első magyar PC, a Proper-16 és sok más érdekesség tekinthető meg. A tárgyak cégektől, magánemberektől és múzeumokból származnak.
 
 
 
Előzetes:
Budapest, Néprajzi Múzeum (Kossuth Lajos tér 12.)
Eltűnő remekművek. Az orosz faépítészet pusztuló emlékei – 2013. július 9. – 2013. szeptember 8.
Az orosz faépítészet remekműveinek harmóniáját, különleges formavilágát és évszázados építészeti hagyományait őrző fotókiállítás egyrészt az orosz falusi faépítészet inspiráló hatását mutatja be, másrészt a házak és templomok pusztulását és újjáéledését, mely sok esetben a népi életmód újjáéledését vonja maga után. A nemzedékről nemzedékre átadott tudásanyag ma is él és fejlődik, de meglevő emlékei gondoskodás hiányában elpusztultnak, eltűnnek.
 
 
 
II. Bemutatjuk
Ünnepeink II. Helytörténeti-néprajzi Kiállítás – 2013. május 17. - 2013. július 20.
 
 
 
A tárlatok helyszíne:
Budapest, Erdős Renée Ház - Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem (Báthory utca 31.) 
 
 
 
 
Ha kíváncsi vagy a részletekre itt meghallgathatod!
 
 

Zenei betétek:
Lakodalmas tánc - Csárdás
Bollywood song
 
Szerkesztő-műsorvezető: dr. Győry Hedvig
Zenei szerkesztő: Király Hedvig
Technikai munkatárs:Padi Géza
 A műsor a KKDSZ támogatásával készült.