DOStalgia, a személyi számítógép (h)őskora / Dombóvár

Rádió: 
Tárlatról tárlatra
Adás dátuma: 
2013, Április 22

Tárlatról tárlatra / KONTAKT Rádió (87,6 MHz)
2013 április 22.

 
A műsor felépítése:
I. Kaleidoszkóp / kiállítási hírek
II. Bemutatjuk /   DOStalgia, a személyi számítógép (h)őskora, Dombóvár
 
A műsor vendégei:
Dr. Kriston Vízi József igazgató, néprajzkutató 
Képes Gábor, a DOStalgia kiállítás kurátora, MMKM főosztályvezetője 
 
 
I. Kaleidoszkóp
Debrecen, Tímárház / Kézművesek Háza (Nagy Gál István u. 6) 
Műhelytitkaink – 2013. április 6. - 2013. május 2.
A tárlaton a Tímárház alkotókörének tagjai mutatják be műveiket. Hutkai László feleségével együtt a népi bőrművesség mestere. Molnár Tiborné hímzései mintakincsében saját néprajzi gyűjtőmunkájának eredményeire támaszkodik. Lugossy György fazekas a hajdan nagyhírű debreceni kerámiakészítés hagyományának megőrzését, továbbvitelét tűzte ki célul. Buka Csabáné a karcagi és kunsági mintákat rekonstruálja, terítőket, szélcsipkéket, öltözet-kiegészítő csipkét ver, ahogy Páll Józsefné csipkeverő is. Őszné Dr. Mester Krisztina pedig harmonikus színeivel és természetességével a nemezkészítés megújítója. Sebestyénné Győrffy Anna viszont az alföldi tájra jellemző zsinóros és szűrrátétes viseletekkel vett részt a tárlaton.
 
Miskolc, Színháztörténeti és Színészmúzeum (Déryné utca 3.) 
Xerok(ok). In memoriam Bohár András (1961-2006) – 2013 március 21. - 2013. május 10.
A tárlaton Bohár András szövegeiben szereplő személyeket hívott meg Bátai Sándor képzőművész és Szombathy Bálint művészeti író, képzőművész, hogy A/3-as méretű fekete-fehér xeroxok, elektrografikák, vizuális költészeti munkák, képversek és installációk segítségével gondolják újra és időzzék meg egykori alkotó társai az elektrográfia műfaj hazai létrehozójának tekintett mester szellemét. Az alkotások egyértelműen tükrözik a rendezők véleményét is, a művész szellemiségének mai aktualitását, most is élő hatását. Ez alkalomból valamennyi résztvevő - XEROX(OK) In Memoriam Bohár András emlékérmet kapott, melyet el Litwin József iparművész tervezett.  
 
Miskolc, Színháztörténeti és Színészmúzeum (Déryné utca 3.) 
Álomdívák – 2013. március 27. - 2013. június 22.
Papp Janó jelmeztervező művész Puccini, Mozart, Erkel klasszikus opera hősnői számára készített jelmezei Sztancsik János szobrászművész által faragott babákon láthatók. A viselettörténeti hűség igényével, gazdagon díszített darabok közel négy és félszáz produkcióhoz tervezett munkából lettek kiválasztva, melyek Papp Jano 25 éves munkássága során gyűltek össze. A munka folyamatába engednek betekintést a jelmeztervek, többek között a Miskolci Nemzeti Színház idei Nabucco-bemutatójának jelmeztervei.
 
Győr, Apátúr-Ház (Széchenyi tér 5.) 
Hetven – 2013. április 20. - 2013. május 31.
Az Ézsiás István szobrászművész 70 éves jubileumára rendezett gyűjteményes kiállításhoz a Múzeumban őrzött alkotásokon kívül több magángyűjtő, valamint az olaszliszkai Kelet-Európa Modern Képtár és Nemzetközi Szoborpark, Történeti és Néprajzi Látványtár is hozzájárult művek kölcsönzésével.
 
Budapest, BTM-Budapest Galéria – Budapest Kiállítóterem (Szabad sajtó út 5.) 
Tükörben, tisztábban / Jindřich Štreit & Benkő Imre – 2013. április 18. - 2013. május 22.
A magyar és cseh fotográfus közös kiállítását műveik dokumentarista, szociográfusi jellege indokolja. Annál is inkább, mivel mindketten a hétköznapi különlegességeket lényegítették át lírai pillanatokká, derűs tapasztalatokká a hetvenes-nyolcvanas években készült felvételeiken. A szocializmus groteszk jelenségeit Štreit falujában, Benkő Budapest városában kapta lencsevégre, a személyes túlélés módjait, az optimális életstratégiáknak a boldoguláshoz és magunk integritásának a megóvásához vezető megannyi módozatát. Valamennyi alkotásban érezhetőn a belső tartás és derű.
 
Pannonhalma, Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság (Vár 1.) 
Imago. Portrék a Pannonhalmi Főapátság gyűjteményéből – 2013. március 21. - 2013. november 11.
A monostori klauzúrából kiállított műveken az arckép funkcióit és azok váltásait mutatják be ikonográfiai és ikonológiai vonatkozásokkal kiegészítve. A szerzetesi gyűjtemény jellegéből fakadóan a fő szempontokat a kulturális antropológia és a művelődéstörténet nyújtotta. Megjelenik az arckép mitikus eredete az arc lenyomata illetve árnyékának körülrajzolását révén, ill. a "nem emberkéz által alkotott" Krisztus-ikon. A sziluett képeket a késő-középkori donator szobrok, az uralkodó, vagy a főpap arcképe, továbbá galériák képei követik, bemutatva a jótevőt, a hatalom reprezentánsát és a követendő példaképeket. Köztük fiktív portrék is szép számmal akadnak. Az emlék torzító, túlzó vonásai a karikatúrákhoz és torzképekhez vezetnek, a képi szatíra eszköztárába engedve bepillantást. Különlegesség a 200 éves kínai tangram játék, a hun királyok között megjelenített erdélyi rablóvezér kollázsa, de valójában a teljes Lónyay-hagyaték is, melyben megtalálhatók Stefánia belga királyi hercegnő hozományaként hazánkba került, majd végrendeletileg az apátságra hagyott belga királyi családot ábrázoló festmények és miniatűrök. Már a mába vezet át az egyházi fényképgyűjtemény, melyek 19. századi darabjai még a festői stílusban készültek, a legújabbakat pedig az apátság gimnazistái készítették. A tárlatot három kölcsönkép teszi még teljesebbé.
 
Szeged, Móra Ferenc Múzeum (Roosevelt tér 1-3.)    
Szegednek népe, nemzetem büszkesége – 2013. március 12. - 2013. június 9.
Az új időszaki kiállításon 1848-as puskák és pisztolyok, karabélyok, eredeti egyenruhák és más relikviák sora tekinthető meg, valamennyi darab a Móra Ferenc Múzeum gyűjteményéből. Különlegesség az az osztrák katonai dob, melyet az 1849. augusztus 5-én zajlott Szőregi csata zűrzavarában zsákmányoltak a magyar csapatok. Itt Haynautól súlyos vereséget szenvedtek a Dembinski vezette forradalmi csapatok. 500 halott és sebesült, 400 fogoly lett az eredménye. A foglalkozásokon pl. ütközetet és tábori betegellátást elevenítenek meg a résztvevők.
 
Pécs, Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága / Várostörténeti Múzeum (Felsőmalom utca 9.) 
Pécs mindennapjai a török félhold alatt – 2013. április 4. - 2013. május 24.
A 16-17. század a magyar történelem ellentmondásokkal teli török hódoltsági korát sokoldalúan bemutató tárlaton a harcok és pusztulás mellett a szellemi élet gazdagodása is megjelenik. A magyarság ekkor megismert köznapi kulturális gyakorlata, a korszak építészeti emlékei művelődéstörténeti és a mindennapi élet szemszögéből tűnnek fel. Az átfogó képen belül természetszerűleg emelkedik ki Pécs városa, térben Baranya megye és a dél-dunántúli régió törökköri léte régészeti emléket, műtárgyat, és remekművű fegyvert, korabeli kéziratot és metszetek bemutatásával. A tárgyak nagy részét most először állították ki.
 
Vác, Tragor Ignác Múzeum (Március 15. tér 19.) 
Vác vidámsága, karikatúra nehéz időkből – 2013. április 12. - 2013. június 23.
A 20. század két világháború közti időszaka, a rossz gazdasági helyzet jelentősen megviselte a korszak embereit. Mégis méltósággal, humorral étlék át Vác lakói, akik közel lévén a székesfővároshoz, a politikai és társadalmi élet terén is jól tájékozottak voltak, és kedvelték a vicceket, anekdotákat. A múzeumalapító Tragor Ignác is így volt vele – ezért is kezdett bele az anekdota gyűjtésbe, melyek könyvét aztán neves művészekkel
 
Vác, Katona Lajos Városi Könyvtár (Budapesti főút 37)
Kincsek a városi könyvtárban: helytörténeti metszetek – 2013. április 18. - 2013  május 6.
A mintegy 40 metszet folyosótárlat formájában várja a látogatókat, olvasókat. Végigtekintve rajtuk Vác múltjának apró mozzanatai elevenednek meg, és a metszetkészítés folyamatába avatják be az érdeklődőket. A feliratokból is sok érdekesség kiderül, többek között, Vác nevének régi helyesírása, mely németesen például Waitzen is lehetett.
 
Budapest, Budapesti Történeti Múzeum (Szent György tér 2.) 
Távol az Araráttól – 2013.április 5. - 2013. szeptember 15.
Az Örmény kultúra a Kárpát-medencei megnyilvánulásait bemutató valójában az örmény könyvnyomtatás 500. évfordulója alkalmából készült. 1512/1513-ban ugyanis egy Hakob Meghapart nevű nyomdász kiadta az első teljesen örmény betűkkel nyomtatott könyvet az Urbatagirk-et (Péntekkönyv). Nagy számban Erdélyben telepedtek le hazai földön az örmények, és a 18. század folyamán négy településen (Szamosújváron, Erzsébetvárosban, Gyergyószentmiklóson és Szépvízen) népes közösséget is alkottak. A tárlaton éppen ezért jelentős számban találhatók meg az erdélyi örménység egyházművészeti kincsei, köztük így a világ első örmény nyelven nyomtatott Bibliája. A tárlaton megjelenő híres örmény személyek portréit többek között Barabás Miklós, Benczúr Gyula, Than Mór festették meg. Kiegészítésképpen a 20. századi hazai örmény kultúrába is betekinthet a látogató.
 
Százhalombatta, Matrica Múzeum (Gesztenyés u. 1-3.) 
Az űrkutatás múltja, jelene és jövője – 2013. április 5. - 2013. szeptember 15.
Farkas Bertalan űrrepülésének 33. évfordulójának tiszteletére rendezett kiállításon olyan tárgyi emlékeket, ereklyéket és fotókat mutatnak be, melyeket az 1980. május 26-án, moszkvai idő szerint 21 óra 20 perckor, magyar idő szerint 20 óra 20 perckor a Szojuz-36 űrhajó fedélzetén a világűrbe indult első magyar űrhajós használt akkoriban: szkafandere, hálózsákja, kesztyűje, ételek, de még a Tévémaci is, melyek egy része Farkas Bertalan személyes tulajdonát képezik. Az űrhajózást széleskörű bemutatása egyúttal annak földi életünkre gyakorolt hasznába is bepillantást enged, ugyanis a kommunikáció, akár a közlekedés, az ipar vagy a mezőgazdaság területén egyaránt jelentkezik. E mellett a magyar eredmények is megismerhetők ezen a téren, mint a Masat-1 (első magyar fejlesztésű műhold), a Pille-program, vagy a BURS11 műholdas videó vevő.
 
Budapest, Kegyeleti Múzeum (Fiumei út 16. C épület ) 
Magasfeszültség, Halálveszély – 2013. március 21. - 2013. május 18.
A Magasfeszültség-Halálveszély kiállítás eredetileg az „Haute tension - Danger de mort” című, 1985-ben, Párizsban kiadott grafikai album címe volt, melyet Major Kamill, az 1972 óta Párizsban élő grafikus- festőművész szerkesztett. Az első időkben ugyanis lakása a Père-Lachaise temető közvetlen közelében volt. Sírképes fotósorozata révén egyre intenzívebben foglalkozott a halál gondolatával. Ennek eredményeként kérte fel művészbarátait, alkossanak az elmúlásról. Grafikák, esszék születtek, és egy kriminalisztikai kézikönyv, melyeket Père-Lachaise temető krematóriumának 1887-es próba üzemmódja alkalmával készült jegyzőkönyv részletei adott ki a fenti könyvben. Mindezek most eredetiben tekinthetők meg a múzeumban.
 
Budapest, Állatorvos-történeti Gyűjtemény (István u. 2.) 
Csigakiállítás – 2013. március 1. - 2013. október 30.
A Németh László malakológus gyűjteményét, a puhatestűeket esztétikai változatosság jellemzi, ugyanakkor sokak számára ismeretlen fizikai tulajdonságok, életmód, szokások és ökológiai szerep.... Itt rendszertani felosztásban látható széles tárházuk a Föld legkülönbözőbb élőhelyeiről az óceán mélyétől az őserdők lombkoronájáig. A gyönyörködtetés mellett a kiállítási vezető segítségével az egyes példányok tudományos nevének története, élőhelye, táplálkozásának és szaporodásának nemegyszer bizarr titkai és további ismeretek is feltárulnak.
 
 
Előzetes:
Budapest, Iparművészeti Múzeum (Üllői út 33-37.) 
A Bigot-pavilon, szecessziós épületkerámiák Párizsból – 2013. április 26 - 2013. szeptember 15.
Alexandre Bigot szecessziós épületkerámiai mintakollekcióját Radisics Jenő főigazgató vásárolta meg 1900-ban a párizsi világkiállításon. A „szecesszió világkiállításán” a volt Alexander Bigot (1862-1927) szecessziós építészeti mintadarabokból, elemekből – falburkolatokból, kandallókeretekből, plasztikus díszű oszlopokból, konzolokból, frízekből – összeállított pavilont lebontása után szállították az Iparművészeti Múzeumba, ahol eddig csak részletei kerültek a kiállítóterekbe. Olyan kiváló francia építészek, szobrászok hozták létre, mint Jules Lavirotte (1864-1924) vagy Paul Jouve (1878-1973). A kiállítást a most megvásárolt az ezüstfoglalattal díszített, kivételesen ritka ivókészletet különösen aktuálissá teszi, hiszen ez is amely A. Bigot kerámiagyárában készült, 1900 körül.
 
 
 
II. Bemutatjuk
DOStalgia, a személyi számítógép (h)őskora – 2013. március 27. - 2013. június 15.
A magyar „gardrób” számítógép története továbbvándorolt Dombóvárra, ahol  a HOMELAB a magyar „garázs”- vagyis inkább „gardrób” házi számítógép is bemutatkozik. A PC-történeti kiállításon látható például a világ első mikroprocesszora, az Intel-4004, az első IBM PC, vagyis az 5150-es modellt, az első magyar PC, a Proper-16. Mindez egy olyan városban, amely a magyar személyi számítástechnika egyik szülőhelye volt. Ugyanis ennek előállítása a COLOR Ipari Szövetkezetnek köszönhető.
A magyar házi számítógép története 1982-ben Budán, a Kelenföldi lakótelep egyik lakásában indult, ahol Lukács József és Lukács Endre egy átalakított gardróbszekrényben hozta létre kitet, a HOMELAB II-t. Az 1984-es tavaszi Budapesti Nemzetközi Vásáron a Lukács testvérek már egy bővített basic, assembler, duplapontos aritmetika és grafikus kártyával ellátott, teljes kiépítettségű HOMELAB 4-et mutattak be, mely BNV-díjas termék lett. A COLOR Ipari Szövetkezet ezt látta el megfelelő burkolattal, billentyűzettel , és kezdte el gyártani. Ők gyártották az első magyar, vakok számára készült beszélő számítógépet, a Brailabot, és a szintén első magyar sakkszámítógépet, amelynek működő prototípusa szintén látható a kiállításon.
 
 
A tárlatok helyszíne:
Dombóvár, Dombóvári Helytörténeti Múzeum (Szabadság utca 16.) 
Az alapítvány által működtetett intézmény az 1896-ban, főszolgabíró és családja számára épült a múzeumban kapott helyet, melyet „kiskastélynak” becéznek. A szellemi és tárgyi, kulturális értékeket 2000-ben bocsátotta a város önkormányzata a Városszépítő és Városvédő Egyesület (DVVE) öntevékeny közösségének a rendelkezésére. Dombóvár lakosságának hála, a gyűjtemény azóta is folyamatosan gyarapszik a legkülönfélébb adományokkal. A látnivalók között kiemelkedik a Kapos-mente tárgyi néprajzának anyaga és Alsóhetény késő római korból származó díszes faragványai. Ezen kívül rendszeres programokkal és különböző tematikájú oktató anyagokkal várja a kicsiket és nagyokat.
Állandó kiállításai: Kapos-mente művészete, Dombóvár és környékének régészeti emlékei és Nyomdatörténet
 

 
Ha kíváncsi vagy a részletekre itt meghallgathatod!
 
  
Zenei betétek:
Gershon Kingsley, Popcorn Song (1969)
Billy Joe - The Checkmates, Percolator (1962)
Szerkesztő-műsorvezető: dr. Győry Hedvig
Zenei szerkesztő: Király Hedvig
Technikai munkatárs: Kovács Bendegúz              
 A műsor a KKDSZ támogatásával készült.