200 év / Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény. Budapest

Rádió: 
Tárlatról tárlatra
Adás dátuma: 
2013, Március 18

Tárlatról tárlatra / KONTAKT Rádió (87,6 MHz)
2013 március 18.

 
A műsor felépítése:
I. Kaleidoszkóp / kiállítási hírek
II. Bemutatjuk / Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény 
 
A műsor vendégei:
dr. Barta Zsolt orientalista, helytörténész a PIHGYben    
 
 
I. Kaleidoszkóp
Nyiregyháza, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Szabadság tér 2. ) 
Rádió anno – 2013. március 12. – 2013. április 20.
A sajtónapon nyílt tárlat a könyvtár új helyismereti programsorozatának a nyitánya is. A magángyűjtemény bemutatja a rádiótechnika fejlődését, s a Magyar Rádió 2007-ben megszűnt nyíregyházi stúdiójának emlékezetes pillanatait. Egy 1927-ben készített Philips rádió, az 1913-as gramofon, a Pacsirta és Szokol zsebrádió, vagy az iskolarádió a rádiózás hőskorából származik, ahogy szintén régiségek ma már az 1950-es és 60-as években készített lemezjátszó, szalagos magnetofon és hanglemez. Különlegesség a harmincas évek elején használt polgári és a második világháborúban használt katonai telefon is. A tablók a helyi rádiósok életéről és munkájáról mesélnek.
Bejelentkezés, további információ: Herczku Judit – pr at mzsk.hu – 06 42 598 888
 
Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum (Erzsébetsétány 1.)   
Idő-függések2013. március 22. - 2013. április 14.
A MAMŰ (Marosvásárhelyi Műhely) 35 éves évfordulós kiállítása a város további két helyével (Dubniczay-palota, Csikász Galéria) együtt az alternatív kifejezésmódokat kereső művészeti csoport erdélyi, majd budaörsi (1991-től, ”MAszülető MŰvek) történetét egyaránt magában foglalja. A rövidítés azonosság szándékos, hiszen részben a 80-as években átköltözött eredeti alapítók művészete folytatódik benne. Az eredeti megújítás helyett azonban az új platform a kortárs képzőművészeti törekvések támogatására, az alkotói megnyilvánulások sokszínűségének megőrzésére, a társművészetek felé nyitásra és a nemzetközi művészeti párbeszédek kialakítására és ápolására helyezi a hangsúlyt. Közel 70 kiállító művész alkotásai láthatók az évforduló alkalmából.
 
Budapest, Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ (Attila út 93.) 
Tarcsányi Ottilia: sokféleképpen – 2013. március 18. - 2013. április 13
Cserhátszentivánban született művész évtizedekig magasépítőként dolgozott, majd egy hosszú betegség figyelmét az akvarell és más technikák felé fordította. Azóta sokféle technikában kipróbálta magát, de témáiban ragaszkodik a természet motívumainak hű megörökítéséhez. Gyakran vesz részt alkotótáborokban, művészkörök munkájában, festőversenyeken, és művei hazai meg külföldi kiállításokon egyaránt megtekinthetők. A fény és szépség festői megörökítésére törekszik, különösen az impresszionista festészet hatása érződik képein.
 
Budapest, Vasarely Múzeum (Szentlélek tér 6.)    
Viktor Hulík. Arc geometrica – 2013 március 14. - 2013. május 12.
 
Balatonfüred, Vaszary Villa (Honvéd u. 2.) 
                Rodin a Vaszary Villában – 2013. március 16. - 2013. június 23.
A Szépművészeti Múzeum 1906-ban nyitotta meg kapuit európai rangú gyűjteménnyel, melyet a modern kor legrangosabb szobrászainak alkotásaival kívánt tovább gyarapítani. Igy vásárolta meg közvetlenül Auguste Rodintől öt szobrát - köztük olyant is, mely a Múzeum számára készült. Technikai vizsgálatok során kiderült, hogy az Érckor c. gipszszobor magában az életműben is kiemelkedő helyet foglal el. 1968-ban A csók című szoborral gyarapodott a gyűjtemény. A tárlaton a szobrok mellett szerzeményezésük története is végigkísérhető, hiszen a levéltárakban fennmaradtak Térey Gábor múzeológus-művészettörténész levelei és további dokumentumok, köztük Az örök tavasz című művéről az akkori kultuszminiszternek, Wlassics Gyulának küldött nagy méretű fénykép, melyek most a közönség számára is láthatóvá váltak. A képet néhány metszet egészíti ki, melyek szintén a Szépművészeti Múzeum tulajdonát képezik.
                Polgári enteriőr a századfordulón (XIX.-XX. század) – 2013. március 16. - 2013. április 28.
N. Csathó Gizella rajzfilmes látványtervező kiállítása
 
Győr, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum / Váczy Péter Gyűjtemény (Nefelejcs köz 3.) 
Pompei 2.0 – 2013. március 9. - 2013. április 30.
Németh Hajnal Auróra tárlatának címe a Vezúv Kr.e. 79.-es kitörésére utal, amikor az élet számos jellemző eleme az izzó láva hatására örökre megmerevedett. Ő ennek párhuzamaként a mai emberi tevékenységeket merevíti ki és rögzíti életnagyságú szobrok formájában. A forró láva által gesztusszerűvé, általánossá vált részletek nála is visszaköszönnek, érzékeltetve, hogy a korra, és nem az egyénre jellemző elemeket, mozdulatokat ragadta meg. Mint maga mondja, a túlzásokra kívánja műveivel felhívni a figyelmet, az Arany Középút felé terelni az embereket.
 
Szécsény, Kubinyi Ferenc Múzeum (Ady Endre u. 7.)   
Magyar Nagyasszonyok – 2013. március 12. - 2013. április 6.
Józsa Judit kerámiaszobrász, a Magyar Kultúra Lovagja 
 
Budapest, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (Tóth Árpád sétány 40.) 
A polihisztor térképész – 2012. november 6. - 2013. május 31.
Felsőszopori Tóth Ágoston (1812-1889) honvéd ezredes a 19. századi magyar katonai térképészet egyik legjelentősebb személye, az 1848-1849-es szabadságharc egyik igen tehetséges katonai vezetője, aki jelentős irodalmi tevékenységével megújította a hazai tudományos életet.
Katonai pályára feltaláló nagybátyja, Kőszeghy Mártony Károly (1783-1848) hadmérnöki pályafutása indította. Ott hamar felfigyeltek rajzolói és térképező tehetségére, és a vezérkari rajzoló irodánál helyezték el. 1848 októberében azonban kilépett a császári-királyi hadseregből, és a magyar honvédségnél hadvezéri képességeit csillogtatta meg. A fegyverletétel után a hadbíróság halálra, majd azt módosítva várfogságra ítélte, ahol közel 100 társa képét festette meg. Szabadulása után (1856) a nagycenki Széchenyi-uradalom ispánja lett, és festett (Hidegségi és Fertőhomoki templom egy-egy oltárképe), majd vármegyei főmérnökként dolgozott 1861-ig. A kiegyezés után kinevezték a Közmunka- és Közlekedési Minisztérium főmérnökévé, és megbízták a Topográfiai Osztály megszervezésével. A pesti magyar királyi Tudományegyetemen térképtani és katonai tanfolyamot szervezett, oktatta a hadászat, a hadművészet története, a tereptan és a térképolvasás tárgyakat. Ő javasolta a Magyar Földrajzi Társaság alapítását (1873).
 
Budapest, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (Tóth Árpád sétány 40.) 
1956: Kitaszítva, befogadva – 2012. november 12. - 2013. április 1.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc a vesztes háborúk és idegen megszállások után fénnyel és reménnyel töltötte meg a magyar szíveket. Az eufórikus hangulatot hamar követték a kétségbeesett küzdelem napjai, míg a szovjet tankok végleg le nem verték az utolsó ellenállókat is, Sokan külföldön kerestek menedéket, mások itthon vesztek el, vagy vészelték át a megtorlás idejét.   A történelem azonban arról tanúskodik, hogy az emlék megmaradt, és kulcsszerepet játszott az 1989-es demokratikus változásokban.
 
Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum (Erzsébet sétány 1.) 
„Számon-tartva” – 2013. március 14. - 2013, április 21.
A kommunista diktatúra idején elhurcolt papok és vértanúk relikviáit bemutató vándorkiállításon látható például Zadravecz István ferences szerzetes rózsafüzérje, melyet a lágerben kenyérbélből gyúrt és cipőkrémmel színezett, Romzsa Tódor görögkatolikus vértanú püspök sálja, a pálosok titkos cserkésztáborozásáról készült napló, Bulányi György latin nyelvű olvasókönyve, Endrédy Vendel zirci ciszterci főapát börtönben hajtogatott mértani alakzatai. Hitvallóink és vértanúink emlékei mellett megismerhető a vallás kíméletlen üldözésére kialakított rendszer felépítése, eszköztára is.
 
Vác, Tragor Ignác Múzeum (Zrínyi u. 41/a) 
„Ha az Úristen kiszólít, így temessenek el” – 2013. március 7. - 2013. április 30.
A váci domonkos kripta leletei a barokk kor emberének mélyen megélt vallásosságáról árulkodnak a mindennapi áhítathoz, hitélethez kötődő tárgyakkal. A kézben vagy kézhez hurkolva tartották az elhunytak a rózsafüzért és a feszületet, mely mindennapos használathoz túlságosan sérülékeny lévén jellemzően temetési melléklet volt, hiszen viaszból öntötték. Kevésbé volt általános a selyem skapuláré, papír szentkép és ereklyetartó, melyet a korabeli váci polgárok szintén magukkal vihettek a sírba. A szentek között Páduai Szent Antal, Nepomuki Szent János, Szent Ferenc, Szent Rozália, és Szent Anasztáziusz ábrázolása a leggyakoribb. .
 
Budapest, Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (Városligeti krt. 11). 
Mesterségem címere – 2013. március 14. - 2013. április 28.
A Magángyűjtők Hónapja alkalmából rendezett tárlaton négy hagyományos mesterség több száz munkaeszközét mutatják be. A borbélyok és fodrászok borotvái, hajsütő, és formázó alkalmatosságai, fodrász-széke, sőt századeleji üzlete, a bőrművesek, és a fa mestereinek szerszámai és egy asztalosműhely, valamint egykori varrógépek láthatók. A borbélyok esetében a férfi fodrásznál szélesebb körű tevékenységhez a seborvosi és egyéb egészségügyi feladatok ellátása is hozzá tartozott, így pl. köpölyöző fecskendő és más egsézségügyi „kínzóeszközök” is szerepelnek a tárlókban.
 
Tata, Kuny Domokos Múzeum (Alkotmány u. 1.)
                A bútorok reneszánsza, reneszánsz bútorok – 2013. március 14. - 2013. április 
A tatai Öregvár lovagtermében a frissen restaurált bútorok a múzeum műkereskedésből és védett magángyűjteményekből vásárolt új szerzeményei. A reneszánsz vár berendezését gazdagító ládák és asztalok jó része Itáliában készült. A 16. század, a törökkor közegébe ágyazva tekinthetők meg.
 
Budapest, Néprajzi Múzeum (Kossuth tér 12.) 
„Én voltam a gyalogfilmes” – 2013. március 5. - 2013. szeptember 1.
Keszi Kovács László (1908-2012) munkásságán keresztül a "Minden kocka érték" Etnográfus kamerával elnevezésű nyitott, tematikus bemutatótérben a néprajzi fotózás és filmezés áll a középpontban. A rendkívül tehetséges és termékeny, iskolateremtő néprajzi filmes etnográfus életútját az általa készített filmek, dokumentumok, fotók, személyes tárgyak és technikai eszközök segítségével lehet végigkísérni. Festészeti tanulmányainak emléke a képlátás, a színek, a fény és árnyékok szerepének alkalmazása fotós tevékenységén, melyet önállóan 1937-től művelt, szintén nyomot hagyott. Ennek fontosságát a a népélet teljes dokumentálása érdekében élete végéig sem győzte mondani.
 
 
Előzetes:
Kecskemét, Népi Iparművészeti Gyűjtemény (Serfőző utca 19.) 
A tűtől az egérig / a hímzés múltja, jelene és jövője – 2013. március 21. - 2013. május 4.
A 2009-ben elindított Magyar Népi Hímzésminták Tára a hazánk tájegységeiben megtalálható és jellemző hímzés motívumkincseit gyűjtötte össze. Bemutatja az adott területre jellemző motívumkincset, anyag- és színhasználatot és az alkalmazott öltéstechnikákat is, Az adatbázis az interneten elérhető. Jól dokumentált leírások, részlet gazdag fotók és felhasználóbarát keresők segítik az érdeklődőket. A tárlaton ennek mintatárából láthatók főként matyó és kalocsai motívumok eredeti viseleti darabokon, lakástextileken vagy mintakendőkön. Hagyomány és újítás egymást kiegészíti.
 

 

 
II. Bemutatjuk
“Párhuzamos életrajzok” / 20 portré településünk múltjából – 2013. január 24. - 2013. december 31.
Először a Városháza Galériában (Üllői út 400.) volt látható, február 1. óta a kerület általános iskoláiban tekinthető meg. A tárlat a kerületben élt 20 híres ember portréját rajzolja meg. Történeti vetélkedő is tartozik hozzá, ami iskoláról iskolára jár – innen is kapta a vándorkiállítás nevet. Tesztek kitöltésén keresztül ismerik meg a gyerekek a kerületükben élt, vagy ahhoz kötődő híres embereket, akik között szerepel többek között Szent Lőrinc, Szent Imre, Fedák Sári, Kondor Béla, Szemere Miklós, de vannak sportolók is, mint például Deák Ferenc, a Fradi focistája. Főleg gyerekeknek készült a kiállítás, ezért rövid, de olvasmányos szövegeket lehet találni minden tablókép alatt, melyek megtalálhatók a honlapon is, ahol az információkat ki is bővítették. A vetélkedőn a gyerekek először megnézik a tárlatot, majd kitöltik a tesztet, de ha nem tudják a választ, nyugodtan felállhatnak és akár többször is végignézhetik a tablókat. A feladatnak van egy térképrésze, ami interaktív, a kerület nevezetes helyeit kell megtalálni, bejelölni. Fontosnak tartják, hogy felkeltsék a gyerekek érdeklődését, ezért olyan információkat közölnek, és olyan köntösben tálalják ezeket, amit a mai kor fiataljai is könnyen megértenek, esetleg beleélik magukat a hírességek helyzetébe. Népszerű volt például Deák Ferenc a fiúk körében, a lányoknak pedig Fedák Sári volt a legérdekesebb.
 
200 év emlékei a Múzeumsarokban – 2011. május 6. - állandó kiállítás
A cím magyarázata a következő: 75 éve lett város Pestszentlőrinc, 80 éve viseli nevét Pestszentimre és 55 éve alapította Tomory Lajos iskolaigazgató a Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjteményt. Ezek összeadása adja ki a 200-at, ami egyfajta számmisztikát is jelent a kiállítók számára. A címtől eltérően, a kiállításon a Tatárjárástól egészen máig nyomon lehet követni a kerület fejlődését, és van egy külön rész, ami Ferihegynek az emléktárgyait tartalmazza. Az első teremben a legrégebbi korok emlékei láthatók, a második inkább folyosórész, szekrényeiben régi általános iskolai eszközökkel, melyek igény esetén ki is kerülnek onnan, végül a harmadik, Tomory teremben az adott iskolák saját kiállítási anyagát lehet látni.  
 
 
A tárlatok helyszíne:
Budapest, Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény / PIHGY, (Kondor Béla stny. 10.)  
Az intézmény a 18. kerület történeti anyagát gyűjtő-, őrző-, feldolgozó és bemutató hely, hely- és oktatástörténeti kutatási és oktatási központ. Célja az emlékanyagok gyűjtése, megőrzése és bemutatása. Jelentős dokumentum-, fotó-, adat-, plakát-, térkép- és videó/hangtárral rendelkezik, kiemelkedik textil- és játékgyűjteménye, melynek darabjait a látogatók ki is próbálhatják. Az állandó és időszaki kiállítások mellett a látogatók részt vehetnek helytörténeti vetélkedőkön és sétákon, múzeumpedagógiai foglalkozásokon és különböző programokon, amelyekről a honlapon folyamatosan tájékozódhatnak. Nemrégiben on-line folyóiratot is indítottak.

 

 
Ha kíváncsi vagy a részletekre itt meghallgathatod!
 
 
 
Zenei betétek:
Szécsi Margit, Születésnapomra, Cimer / Sebő Ferenc és Balogh József
Fedák Sári, Furulyanóta a János vitézből  
Szerkesztő-műsorvezető: dr. Győry Hedvig
Zenei szerkesztő: Király Hedvig
Technikai munkatárs: Kovács Bendegúz
 
A műsor a KKDSZ támogatásával készült.