Hát aztán aranyat találtak-e? / Intercisa Múzeum

Rádió: 
Tárlatról tárlatra
Adás dátuma: 
2013, Február 4
Tárlatról tárlatra / KONTAKT Rádió (87,6 MHz)
2013 február 4.
 
 
A műsor felépítése:
I. Kaleidoszkóp / kiállítási hírek
II. Bemutatjuk / Hát aztán aranyat találtak-e már? Aranytárgyak az Intercisa Múzeumban, Dunaújváros  
 
 
A műsor vendégei:
Búza Andrea, Dunaújváros, Intercisa Múzeum igazgatója, régész
 
 
I. Kaleidoszkóp
Budapest, Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ (Attila út 93.)
Az 'Utazás' – 2013. február 4. - 2013. március 1.
A kiállítás különféle utazással kapcsolatos élményeket mutat be. Nagy Ibolya az elhagyott gyárépületekre, a terekre asszociált, Oláh Boglár a különböző közlekedési eszközökön utazó emberekre, Gulyás Veronikának egzotikus tájak, elsősorban afrikai útjai jelentek meg alkotásain, Vígh Lajos belső utazásait jelenítette meg – ő a képek mellett homok animációkon is. A sokféle megközelítés összességében az életút metaforikus színterére is rámutat, amit Hamvas Béla a következő szavakkal fogalmazott meg: "Önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmetesebb felfedezés, a legtanulságosabb"
 
Bonyhád, Völgységi Múzeum (Szabadság tér 2.) 
Perzsa kincsek Zsolnay Miklós, Wosinsky Mór és Déri Frigyes magyar utazók, valamint műgyűjtők kollekciójából – 2012. október 18. - 2013. március 31.
A tárlat Perzsia szerepét mutatja be kultúrtörténeti szempontból, a 19-20. század fordulójának magyar utazói szemével. Az általuk kiválasztott és hazahozott műkincseken keresztül a perzsa művészet korabeli megítélését, ill. a gyűjteménygyarapitás akkori irányultságát is tükrözi. Ehhez járul 4. elemként a sajtó által annak idején rajzolt kép. A bemutatott tárgyak a régió gyűjteményeinek (pécsi, szekszárdi és bajai múzeumok) és a debreceni Múzeumnak, illetve egy bonyhádi gyűjteménynek a tárgyai: perzsa kerámiák, fegyverek, szőnyegek, réz és zománcművesség emlékei, famunkák és festészeti alkotások.
 
Szécsény, Kubinyi Ferenc Múzeum (Ady Endre u. 7.) 
Egy középkori lovag a Mátrából: Tátrától Írországig – 2013. jsnuár 24. - 2013. március 24.
A Rátót-nemzetség nádori ágának Taron született fia, Tari Lőrinc Zsigmond király és Anjou Mária udvarában nevelkedett, kimagasló műveltségre tett szert, tudott írni, olvasni és legalább három nyelven beszélt. Különböző udvari méltóságokat töltött be, a Luxemburgi Zsigmond által 1408-ban alapított Sárkány Rend tagja volt, diplomáciai feladatokat látott el, és Európa számos zarándokhelyét felkereste, köztük az írországi Donegal tartomány Szent Patrik-barlangját, melyet a középkorban a purgatórium bejáratának tartottak. Élete, látomásai, a lovagi harcmodor, a hét lovagi készség, és a hét szabad művészet középkori világát közvetíti a kiállítás.
 
Kaposvár, Vaszary Képtár / Együd Árpád Kulturális Központ (Csokonai u. 1.)  
Nem bánok semmit sem – 2013. január 24. - 2013. március 23.
Vörös András (1955-) kiállításán életének eseményeit, változásait mutatja be. Kép, vers, zene nála mind a folyamatos változást dokumentálja, küzdelmes életútjának állomásait. Konkrét utalásai a 70-80-as évek, majd a rendszerváltás utáni magyar társadalom problémáival foglalkoznak, a kelet-európai élet különböző aspektusaival, a megkötöttségekből újabb kiszolgáltatottságba érkező emberek világával. Művészetét a a lírai absztrakt expresszionizmus sajátos, egyéni formája jellemzi. Az itt bemutatott művek kalendáriumszerűen kísérik végig utóbbi éveinek eseményeit, közérzeti változásait. Állandó képi motívumok alakulnak át szemünk előtt formában és színben, ahogy a festő is fokozatosan veszíti el illúzióit, és csendesül el a címben jelzett lázadása.
 
Szeged, Móra Ferenc Múzeum (Roosevelt tér 1-3.) 
Természet rejtett csodái – 2013. február 2. - 2013. március 3.
A természetfotózás egy speciális területére hív a tárlat: Magyarországon élő madárfajokról készült fotókat mutat be. Asztalos Tibor, a fényképész természetes környezetükben örökíti meg a jól ismert és kedvelt fajokat. A természet csodálatos madárvilága azonban a kiállításon nemcsak fényképeken jelenik meg, hanem hanghatásokban is, ugyanis madárcsicsergés teszi életszerűbbé az egyébként gyönyörű tájakkal is ékes természeti környezetet.
 
Százhalombatta, "Matrica" Múzeum (Gesztenyés út 1-3.) 
Üzenet a távoli szigetvilágból – 2013. január 25. - 2013. április 21.  
Alfred Falchetto (1973-) Teururai faragóművész a Francia-Polinéziához tartozó Marquesas-szigetcsoport legnagyobb szigetén, Nuku Hiván, Taiohae faluból származik, és a helyi szakemberek buzdítására kezdett a fafaragásba, melyet azóta a hagyományos eszközökkel, módszerekkel és motívumkinccsel nagy sikerrel folytat régésztechnikusi és rajzolói munkája mellett. A vidék alapanyagaival dolgozik: fa, kókuszdió, csont, növényi magvak, rostok; kedvelt motivuma a "tiki", mely Polinéziában elsősorban az ősöket és isteneket megjelenítő szobrok neve, valamint a sziget eszközei és ékszerei. Más polinéz vidékek hatása is érződik munkáin – utazások emlékeként – köztük is kiemelkedik a Húsvét-szigetre tett látogatása, mely szobrokat és csontékszereket ihletett.
 
Szeged, Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár (Dóm tér 1-4.) 
Pipás Pista (talán) igaz története – 2013. február 4. - 2013. február 28. 
Érdekes és izgalmas korrajz bontakozik ki Pipás Pista személye körül a szegedi hagyományok és az írott sajtó nyomán. Környezetének szellemisége, az indulatok és érzések, melyek körülötte fellángoltak szokatlan társadalmi képet rajzol ki személye körül. A gyilkos asszony, a férfi ruhába bújt nő, a szegedi tanyavilág megannyi érdes téma, mely Pipás Pista körül összpontosul, és amik őt a bűn útjára vitték. A kiálllítást kísérő programok között szerepel a „Pipás Pista és társai” (1983, szerk. Bubryák István) film vetítése, és szerzői beszélgető-estek is.
 
Debrecen, Déri Múzeum (Déri tér 1.
„Homokba temetett múlt" – 2012. november 23 - 2013. április 28.
A tárlat két egységre oszlik. Az emeleti részben Kovács János (1816-1906), a debreceni Református Kollégium hajdani földrajz-természetrajztanára századeleji egyiptomi útjával ismerkedhet meg a látogató, néprajzi és természettudományi tárgyak, és néhány ókori egyiptomi emlék segítségével, míg lent Déri Frigyes gyűjteményének egyiptomi tárgyai láthatók, melynek leírását a korszak neves egyiptológusától, Emile Brugschtól kérte. A halotti sztélék, szobok és amulettek között kiemelkedő fontosságú a két koporsó, melyeket a múmiákkal együtt szállította haza. Ezek vizsgálatát a Múzeum a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, OLKD tanszékével együtt kezdte meg, melynek első eredményeibe fotók, poszterek, 3D-s képek és egy kisfilm segítségével lehet betekinteni.
 
Szekszárd, Wosinszky Múzeum (Szent István tér 26) 
Szilárd Klára festőművész kiállítása – 2012. október 15. - 2013. február 28.
Szilárd Klára (1921-) élete három ország között oszlik meg. A kezdet és (remélhetőleg a) végpont Magyarország, közben néhány év Svájc és 42 év Izrael. Olajjal és akvarellel dolgozó festő, aki külső terek, épületek falát is díszítette "fresco buono" technikával. Grafikusként litográfiák, újságillusztrációk, folyóiratok és könyvek képeivel a háta mögött, kb. 100 ólmozott színes üveg tervezője és kivitelezője, az utóbbi évtizedekben pedig még a hegesztett vasszobrászat művelője is, aki e művekből szoborparkot létesített szentendrei kertjében. Folyamatosan állít ki hazai és külföldi kiállitásokon, és számos díj birtokosa. Az ezen a tárlaton látható gazdag, eredeti megfogalmazású anyagban különösen kiemelkednek témájuk és művészi erejükkel a sivatagi képek, melyek hűen tükrözik a művész vonzódását, lelkesedését.
 
Budapest, Kiscelli Múzeum / Fővárosi Képtár (Kiscelli utca 108.) 
Koronczi Endre: Ploubuter Park – 2013. január 31. - 2013. március 10.
A tárlaton egy művészi kísérlet tanúi lehetünk, melynek keretében egy Ploubuter Park névvel megnevezett installációt láthatunk. Ez egy kísérletet mutat be, melynek keretében egy újonnan felfedezett faj vizsgálatára nyílik lehetőség. A szituáció műfaji megnevezése, az egyedek természetes környezetben történő megfigyelése, a tapasztalatok, gyűjtése, értelmezése, és további tudományos feladatok végrehatása révén lehetővé váló taxonómia kialakítása, az ökológiai hatások összegzése, a földrajzi jellemzők összeállítása és az emberrel kapcsolatos kölcsönhatások tanulmányozása, törvényszerűségek, ... fontos feladatként jelennek meg. Mindezek és további kutatási folyamatok a felfedezett új faj, a levegővel megtelő zacskó kutatásában érvényesülnek, melyben a fuvallat életet lehelve mozgásba lendül.
 
Budapest, Országos Széchenyi Könyvtár (Budai Vár, F épület) 
Toll, ecset, karctű. a sokszínű Gara Arnold – 2012. október 15. - 2013. 15. február  
Gara Arnoldot (1882-1929) szülei iparosnak szánták, ezért saját erejéből, munkája révén tanulta meg a rajzművészetet fogásait, megélhetését pedig fényképező műtermi állással biztosította. A KÉVE társaság tagja lett, mely a szecesszió internacionális ágához kapcsolódott, alkotásai ezzel kaptak nyilvánosságot. 1912-ben aztán ő illusztrálhatta a Móricz Zsigmond állatmeséit összegyűjtő kötetet. Ettől kezdve bőséges címlap, betűdísz, illusztráció megrendelések és komoly szakmai elismerések részese lett. A háborús hadiszállás elfoglaltsága után a Tanácsköztársaság híveként tervezett bélyegsorozatot, plakátot, annak bukását követően könyvillusztrációk és ex librisek jelentették fő alkotói vonulatát, és "pontozó" technikával készült rézkarcai, melyekre a tárlat címe is utal. Nagy rézkarc albuma, a „Magyar Parnasszus” 1926-ban jelent meg.
 
Budapest, ART9 Galéria / MET (Ráday u. 47) 
MATRICÁK 2012 zárókiállítása – 2013. február 4. - 2013. február 15.
A Magyar Elektrográfiai Társaság pályázatára érkezett művek egyik kategóriája a „Szabad kategória”, másik a ”100 éve született Nicolas Schöffer” volt. Az itt kiállított anyagok átláthatatlan sokszínűsége, a műfaji határok összemosódása miatt a lehető legszélesebb skálán való bemutatás mellett döntöttek, melyek kiállításakor a galéria különböző hangulatú tereinek kreatív felhasználását is szem előtt tartották. A formai egyezések, a vizuális rímek ugyancsak fontos szempontok voltak.  A bemutatott művek egy csoportja geometrikus, architektonikus és kinetikus törekvéseket mutat fel, másik a személyes emlékezés és a tárgyi emlékek ellentmondásos kapcsolatára, a megélt múlt eseményeinek rekonstruálhatatlanságára összpontosít, hiszen az eseményekhez élmények kapcsolódnak, melyek pontos, minden részletre kiterjedő visszaadása gyakorlatilag lehetetlen. De ez sem mindig igaz, mint bemutatja, hiszen az alkotás folyamata sokszor a szemlélő számára is visszafejthető, lekövethető. Máskor viszont éppen a titok, az irracionalitás, a megfejthetetlenség miatt kelti fel a kíváncsiságot. Mindezekhez mintegy 3. kategória a betűket, jeleket felhasználó képek sora lett, ahol a vizuális jel eredeti környezetéből kiragada önálló életet kezd.
 
 
Előzetes:
Budapest, BTM (Szent György tér 2.) 
Fogadalmi szertartások, ősi lakomák – 2013. február 27. - 2013. szeptember 8.
A tárlat 120 m2-én a késő bronzkor (Kr.e. 1500-800) páratlan gazdagságú lelet-együtteseinek bemutatására vállalkozik, melyek jelentős része Európa-szerte feltűnő mértékben megtalálható. Az utóbbi időben az ismert, elásott fém fegyverek, ékszerek, vagy edényekből álló késő bronzkori lelet-együttesek száma jelentősen megnövekedett. A tárlaton látható közel 200 tárgy mind ilyen környezetből került elő. A "kincsleletek" bemutatása az általuk végzett rítusok, szakrális események rekonstruálásával párosul.
 
 
 
II. Bemutatjuk
Hát aztán aranyat találtak-e már? – 2012. október 12 - 2013. február 10.
 
Állandó kiállítás
 
 
A tárlatok helyszíne:
Dunaújváros, Intercisa Múzeum  (Városháza tér 4.)
 
 
 
Ha kíváncsi vagy a részletekre itt meghallgathatod!
 
 
Zenei betétek:
Owl City, Gold
Hatvanéves a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes, előadás részlet
Szerkesztő-műsorvezető: dr. Győry Hedvig
Zenei szerkesztő: Király Hedvig
Technikai munkatárs: Padi Géza
 A műsor a KKDSZ támogatásával készült.