Az éltető víz + Nemzeti Lókiállítás / Magyar Mezőgazdasági Múzeum

Rádió: 
Tárlatról tárlatra
Adás dátuma: 
2013, Január 12

Tárlatról tárlatra / KONTAKT Rádió (87,6 MHz)
2013. január 12.

 
A műsor felépítése:
I. Kaleidoszkóp / kiállítási hírek
II. Bemutatjuk / Az éltető víz és a Nemzeti Lókiállítás, Magyar Mezőgazdasági Múzeum
 
A műsor vendégei:
Dr. Szőllőssy Gábor tudományos munkatárs, muzeológus
Bálint Ágnes közönségkapcsolati munkatárs
Dívós Borbála múzeumpedagógus
 
 
I. Kaleidoszkóp
Budapest, BTM Budapest Galéria (Szabad sajtó út 5.) 
Fekete László, Agyagszobrok – 2013. január 10 - 2013. február 17.
Fekete László 1992-től Garth Clark meghívására New Yorkban alkotott, és 1994 és 2001 között négy önálló kiállítása nyílt a világnak ebben az egyik legfontosabb galériás negyedében, és töb csoportos Picasso, Malevics, Lichtenstein, Oldenburg, Fontana, Caro, Arman, Jeanclos, F. L. Wright, Sottsass agyagműveivel együtt Azóta Franciaországban, Belgiumban és Németországban alkotott, Ezen a tárlaton a legeslegújabb alkotások teljes, áttekintő képét mutatják be. 
 
Kaposvár, Vaszari Képtár / Együd Árpád Kulturális Központ (Csokonai u. 1) 
Csiszár Elek kiállítása – 2012. november 8. - 2013. január 12.
Csiszár Elek (1932-) festőművész, aki 1954 óta állít ki egyéni és közös, hazai aés külföldi tárlatokon, rövid budapesti megszakításokkal Keszthelyen és Siófokon töltötte élete eddigi szakaszát. A Balaton művészetét is meghatározta. Természetelvű képein rendszeresen megörökíti a tavat és környezetét, mint tájat és mint az embereknek színteret adó környezetet. Ebben a válogtásban is központi szerepet kapott a tó világa.
 
Budapest, Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ (Attila út 93.) 
Feyér Mária festőművész: Villanások és Rudas Judit képzőművész: Hangulatok közös kiállítása – 2013. január 10. - 2013. február 3.
Feyér Mária festményei a konstruktív stílustól a romantikán keresztül a klasszikusig ívelnek, látszólag szokványos témákat bemutatva villantja fel a mindennapokban rejlő, ám rejtett különlegességeket. Élményeit, tapasztalatait rejti a széles ecsetvonások s finoman egymáshoz simuló színek mögé. Rudas Judit munkáit az egyedi megoldások jellemzik, különösen a zománcozás különböző megoldásai vonzzák.
 
Drávasztára, Kiss Géza Ormánsági Múzeum és Skanzen (Köztársaság tér 6.) 
Kötélgyártó szerszámok – állandó kiállítás
A helyi ipartörténeti tárlat egy sellyei kötélverő mester eszközkészletét és munkásságát mutatja be, aki fiúgyermeke nem lévén sírba vitte szakismereteit. Lendvai Jenő (1906-1998) szerszámai azonban, a hengestang eregetőkaró, fonógép, mérleg, ágvezetők, hasplik vagy szedőfák, nifhorgok, fonóhorgok, csülkölők, fakerekű fonógép, könnyű ksir vagy szálazógép megmaradtak, és a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága és a Sellye városi Művelődési-, Sportközpont és Könyvtár hagyatékát 2001-ben kiállítássá rendezte, mely azóta is látogatható. Segítségükkel a kötélverés mestersége ma is megismerhető.
 
Budapest, BTM Vármúzeum (Budavári Palota E épület, Szent György tér 2
A főváros kincsestára, 125 éves a Budapesti Történeti Múzeum – 2012. november 30. - 2013. március 31.
A BTM megalapítását, történetét bemutató tárlaton megismerhetik a látogatók az alapítás mozzanatait, a múzeum nevének és helyének változásait, a tagintézmények rendszerének a kialakulását, vezetőit és jeles személyiségeit, és persze az általuk végzett munka eredményeit a kezdetektől egészen máig. A tárlatot záró esemény ugyanis a virtuális élménytér, a mitológiai játszótér és az ún. Festőház 2012-es átadása. A Fővárosi Tanács 1887. október 20án kelt határozatában Fővárosi Múzeum néven létrehozott gyűjtemény alapításában az 1885. évi országos kiállítás bemutatója indította el a folyamatot, mely a régi Aquincumi Múzeumban, Kuzsinszky Bálint ásatási anyagának bemutatásával indult ma már 125 útjára. Az egykori kiállításokról vendégkönyvi bejegyzések is tájékoztatnak.
 
Szentes, Koszta József Múzeum (Kossuth tér 1.)
Fazekasok a Tiszavidéki kiállításon – 2012. november 20. - 2013. január 15.
Az 1927. október elején Szentesen megrendezett Tiszavidéki Mezőgazdasági, Ipari, Kereskedelmi és Kulturális Kiállítás emlékére rendezett tárlaton a szentesi Berényi Bálint és Molnár Sándor és a kunszentmártoni Bozsik Kálmán kerámiai láthatók. A válogatással arról az eseményről emlékeznek meg, melynek országos rangját jelezte, hogy Mayer János földművelésügyi miniszter nyitotta meg, és amelynek polgári-úri ízlést tükröző kerámiáinak sikere a két világháború közti szentesi világ életére komoly hatást gyakoroltak. 
 
Szeged, REÖK / Regionális Összművészeti Központ, (Tisza Lajos krt. 56.)
Kontrasztok vonzásában – 2012. november 18. - 2013. január 27.
Az az 1990-ben alapított Várfok Galéria művészeinek csoportos kiállításán a tulajdonos, Szalóky Károly magánygyűjteményének a darabjaiból négy csoportot alkottak, bennük ellentétekre épülő képpárokkal. Az egységek címei az Előképek utóélete, a Látomások párbeszéde, a Konstruált valóság - Elemi folyamatok és a Beszédes kompozíciók - Jelbeszédek. Az alkotók között a nagy öregek és a fiatal művészek egyaránt megtalálhatók aktuális témákkal, mint például a nagyvárosi magán, vagy a fogyasztói társadalom kritikája.
 
Komló, Komlói Természettudományi Gyűjtemény (Városház tér 1.)
A Mecsek hegység természetvilága – állandó kiállítás
A mintegy 350 000 műtárgyat őrző természettudományi gyűjtemény gazdag válogatásán a vidék közel 350 millió éves föld- és élettörténetét mutatják be Kelet-Mecsek és Baranyai-hegyháton, napjaink jellegzetes szubmediterrán növény- és állatvilágával. A földtani, őslénytani, növény- és állattani értékek bemutatásában kiemelkednek a mikroszkopikus őslénytannal, a hazai és eurázsiai molylepkék rendszertanával, az ökofaunisztikával, állatföldrajzzal és természetvédelemmel kapcsolatos elemek.
 
Budapest, Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény (Ráday u. 18.) 
220 kép – 220 év. Pillanatképek Ferencváros múltjából – 2012.12. december 14. - 2013. február 10.
A Kecskeméti kapu előtti külváros néhány "kebelbeli lakosának" a kérését I. Ferenc császár kedvezően fogadta, mint a Magyar Királyi Helytartótanács leveléből a polgárok értesültek 1792. december 4-én, és így városnegyedüket róla nevezték el. A tárlaton a terület történetét 5 szakaszban mutatják be fényképes dokumentációval, mely könyv formában meg is vásárolható. Az 1980-1914 időszak (1) a dinamikus fejlődés szakasza volt, amikor az Iparművészeti Múzeum, a Fővámpalota, a Ferenc József híd, a Közvágóhíd, a Sertésvágóhíd, a Concordia Malom vagy a Zwack-gyár épült. A fővárosi élelmiszeripari központja a a két világháború közötti időszakban (2) a szükséglakótelepekről (Mária Valéria és Zita), az illegális szegénytelepekről vált hirhedtté, melyet az ostromtól az 1956-os forradalom eseményeiig (3) terjedő időszak követ, és a szocialista konszolidáció időszaka (4) a József Attila-lakóteleppel és a bérkaszárnyák negyedével, végül a rendszerváltás óta eltelt időszak (5) nagy beruházásai, mint a Nemzeti Színház, Művészetek Palotája, Trafóház, Holokauszt Emlékközpont, Páva utcai zeneház, és kis apróságai zárják a képet.
 
Miskolc, Herman Ottó Múzeum (Görgei Artúr u. 28.) 
Régészeti és néprajzi kiállítás a Herman Ottó Múzeum gyűjteményeiből – 2012. november 6. - 2013. június 30.
A tárlaton a régészet és a néprajz munkamódszereit, mindennapi tevékenységét tárják a látogatók elé, és tárgyi emlékenyagot, mellyel a történelem és a hon- és népismeret tantárgyak ismeretanyagát kívánják közelebb hozni, és oktatását megkönnyíteni. A néprajz területéről a gabonatermesztés-kenyérsütés, és a kenderfeldolgozás-textilkultúra munkafolyamatai láthatók, a régészeti részen a különböyő korszakok egymás utánja a kiemelkedő az arany-ezüst kincsekkel kiegészítve.
 
 
Előzetes:
Budapest, Néprajzi Múzeum (Kossuth tér 12.) 
Saarema, Muhumaa és Hiiumaa – 2013. január 22. - 2013. május 5.
Bán Aladár (1871-1960) száz évvel ezelőtti gyűjtésének gyümölcsei változatos textíliák, munkaeszközök, használati tárgyak, ékszerek voltak, és az észt folklór és néprajz számos megfigyelése. Az észt népi eposz, a Kalevipoeg magyar fordítása is neki köszönhető. A mintegy 600 tárgy a szárazföldi és szigetvilági észtek minden jelentős kulturális csoportját felkeresve gyűlt össze. Szokásaikba, viseletükbe és életmódjukba enged betekintést, melyet - a címként is szolgáló szigetek tekintetében - az észt kutatás is csak most kezd felfedezni.
 
 
 
II. Bemutatjuk
Az éltető víz – 2012. december 14. - 2013. március 3.
Az élet forrásaként is megnevezett víz számtalan formában áll az emberek és többi élőlény szolgálatában. Elemi emberi szükséglet, és megújuló energiaforrás, a közlekedés és áruszállítás fontos eleme, a gyógyítás és sport ágai épültek rá. A Föld 2,5-3%-a édesvíz, de a teljes földi vízkészlet 0,03%-a hasznosítható csak az emberiség számára. Mégsem becsüljük meg, Pedig egyre több veszély fenyegeti, és ebben az ember természetkárosító tevékenysége is meghatározó szerepet játszik. A tiszta víz fontos stratégiai cikké, a legfontosabb természeti kinccsé válhat, érdemes odafigyelni rá, megbecsülni. Ezt a szemléletváltást sürgeti a tárlat is a vízgazdálkodás és a lakossági vízhasználat egyes történeti formáinak a bemutatásával, az agrárium különböző területeire helyezve a hangsúlyt. A bemutató a 18-19. századtól napjainkig terjed fényképek, makettek és tényleges használati tárgyak között elhelyezett interaktív elemekkel.
 
 
A tárlatok helyszíne:
Budapest, Magyar Mezőgazdasági Múzeum (Vajdahunyadvár) 
A Vajdahunyadvárban található múzeum több százezres muzeális tárgyállománya egyedülállóan reprezentálja a magyar mezőgazdaság történetét. Gyűjteményében megtalálható a hazai és külföldi mezőgazdasági eszközök és gépek széles spektruma, trófeagyűjtemények, az európai piacot uraló búzafajták kollekciója, a szürke magyar szarvasmarhák koponyagyűjteménye, különböző lószerszámok, vadászfegyverek és a szőlészet és borászat rendkívül gazdag tárgyi relikviái. Az állandó kiállítások mellet rendszeresen rendez időszaki kiállításokat, melyekhez sokféle, interaktív program kapcsolódik.
 
 
 
Ha kíváncsi vagy a részletekre itt meghallgathatod!
 
Zenei betétek:
Rakovits István, A víz éneke
A lelkünk addig vágtat, Lovas himnusz
Szerkesztő-műsorvezető: dr. Győry Hedvig
Zenei szerkesztő: Király Hedvig
Technikai munkatárs: Esztergályos Norbert
 
A műsor a KKDSZ támogatásával készült.