Emberek aranyban / VAM Design, Bp.

Rádió: 
Tárlatról tárlatra
Adás dátuma: 
2012, Október 15

Tárlatról tárlatra / KONTAKT Rádió (87,6 MHz)

2012. október 15.
 
A műsor felépítése:
I. Kaleidoszkóp / kiállítási hírek
II. Bemutatjuk / Emberek Aranyban. Fejedelmi sírok leletei a sztyeppe piramisaiból – VAM Design Center, Budapest
 
A műsor vendége:
Papp Attila, a kiállítás szervezője
 
 
I. Kaleidoszkóp
Bonyhád, Völgységi Múzeum (Szabadság tér 2.) 
Perzsa kincsek Zsolnay Miklós, Wosinsky Mór és Déri Frigyes magyar utazók, valamint műgyűjtők kollekciójából – 2012. öktóber 18. - 2013. március 31.
A Perzsiában élő népeket és életüket bemutató tárlaton a 19-20. század fordulóján ott járt magyar utazók emlékei és az általuk vásárolt perzsa műkincsek mellett a korabeli sajtó által rajzolt Perzsia képpel is megismerkedhetnek a tárlat látogatói. A pécsi, szekszárdi, bajai és debreceni múzeum, ill. egy bonyhádi gyűjtemény tárgyai között perzsa kerámiák, fegyverek, szőnyegek, famunkák, a réz és zománcművesség és festészet emlékei egyaránt helyet kaptak.
 
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria (Szent György tér 2.) 
"Így éltek ti". Faragó József (1866-1906) művészete. Karikatúrák a Borsszem Jankóból – 2012. október 12. - 2013. március 3.
A kamarakiállítás a politikai karikatúra műfaj magyar megújítójának, Faragó Józsefnek (1866-1906) a művészetébe enged bepillantást. Ő honosította meg nálunk az angol-francia gyökerű karikatúrastílust, ahol jól felismerhető alakok jelennek meg a tipizált személyek helyett. A Borsszem Jankó rajzolójaként, majd Kakas Márton munkatársaként maró, és telibe találó paródiákban örökítette meg a napi politikai élet csatározásait, ill. a műcsarnoki tárlatokon kiállított festményeket és szobrokat is kifigurázta. A müncheni Képzőművészeti Akadémián tanult festészetet (1887-1888). 1894-1903-ig Budapesten élt, utána Berlinbe költözött. Közben újság- és könyvillusztrációkat rajzolt, az 1900-as évek elejétől pedig rézkarcolással és litografálással kezdett foglalkozni, illetve ex libriseket és főként portrékat rajzolt.
 
Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum (Károlyi Mihály u. 16.) 
Betűk kockajátéka. A párizsi Magyar Műhely öt évtizede – 2012. május 11. - 2102. október 28.
A tárlat átfogó képet ad a folyóirat tevékenységéről és három fő működési területéről (lap, kiadó, munkaközösség). Az 1956-ban emigrált fiatalok által Párizsban indított lap 1990-től Magyarországon jelenik meg, de továbbra is kötődik Párizshoz és Bécshez. Fontos szerepet tölt be benne az újító irodalmi kísérletek mellett a vizuális, a konkrét költészet, a lettrizmus. A szöveg és kép egyenrangúságának a megvalósítására törekszik, a befogadót is bevonva az alkotás aktusába. A publikált művek között új műfajok sokasága jelenik meg, köztük összművészeti, intermediális alkotások, mint például a mail art (küldeményművészet), a konceptuális művészet, a kísérleti zene, a performansz, a happening. A konkrét alkotásokon túl a Magyar Műhely-találkozókról, performanszokról készült fotók, illetve hanganyagok, filmek és kéziratok, levelek is megtekinthetők.
 
Szentendre, MűvészetMalom (Bogdányi u. 32.) 
Malomkörzés – 2012. szeptember 4. - 2012. október 28.
Magyar Képzőművészeti Egyetem éves szakmai kiállításán valamennyi osztályának hallgatója bemutatkozik az elmúlt év legjobbnak ítélt műveivel. A szakmai kiállítás, ahogy a belső körökben hívják, kipakolás, lehetővé teszi a hallgatók munkájának az értékelését, és a kirajzolódó új irányok meghatározását. 
 
Budapest, Francia Intézet (Fő u. 17) 
Szervusz, János! Hogy vagy Károly? Klimó Károly és Ber János festményei – 2012. október 4. - 2012. november 9.
Két művészbarát, Klimó Károly Munkácsy-díjas képzőművész és Ber János Franciaországban élő festőművész alkotásainak a kiállításán a műalkotásokon, ill. barátságukon túl a két ország kulturális kapcsolatának a bemutatására is törekedtek. Klimó Károly 12 nonfiguratív festménye, a Tűz imádása című, harminc kisméretű olajfestményből álló ciklusa és Variációk fekete formára című kollázsa mellett Ber János 10 akril festménye és 2 szénrajza tekinthető meg, melyek címei az évszámot, a méretet és a technikát nevezik meg. Az utóbbi időben használt koreai papír jó nedvszívó hatásának következtében az előbbiek freskó hatásúak.
 
Dunaújváros, Kortárs Művészeti Intézet (Vasmű út 12.) 
Szíverősítő. Dunaújvárosi Képző- és Iparművészek Kollektív Tárlata – 2012. szeptember 16. - 2012. október 20.
A helyi kötődésű művészek alkotásai nagyban hozzájárulnak a város lakóinak életminőségéhez, a tömegkultúra alternatíváiként. Az iparosítás visszaszorulása miatt krízisbe került település számos, országos szinten is jelentős képző- és iparművész tevékenységével büszkélkedhet. Alkotásaik több évszázados európai kultúrpolitikai hagyomány alapján működő közösségekben készülnekAz ő működésük biztosítja az itt élők képzettséghez és műveltséghez jutását. A bemutatott művek magas szinvonala jelzi a kulturális szektor jelentőségét a város életében és perzse turizmusában is.

Budapest, Bélyegmúzeum (Hársfa utca 47.)
Ember és természet, ember és technika – 2012. június 16. - 2012. október 16.
A mail art, vagyis a bélyeg, levél, levelezőlap, csomag, távirat, stb., az üzenet-csere funkción kívül kreatív művészeti tevékenység eredménye is. Az alműfajok között jelentős a rubber stamp art (a művész által tervezett bélyegzők), és az artistamp (a művészek saját készítésű bélyegei). A bemutatott példányok a 2012 március 31-én meghirdetett nemzetközi művészeti pályázat 23 országból közel 160 db küldeményének zsűrizett alkotásai, melyek az információáramlást és a kommunikációt mutatják be művészeti síkon. A közel 500 művészeti lap: művészbélyeg-terv, festmény és grafikai alkotás, kollázs-montázs és térbeli objektum formájában a posta közvetítésével szabadon mozgó küldeményművészet nemzetköziségét, gazdag képi világát, a művészbarátságot és összetartozást szimbolizálja. A tárlat előtérében "Minden művész egy múzeum" címmel Torma Cauli László gyűjteményének válogatott tárgyain keresztül 12 művész munkái tekinthetők meg, amit két hónap múlva Susanna Lakner kiállítása fog követni.
 
Baja, Türr István Múzeum / Nagy István Képtár (Szentistván, Arany János u. 1.) 
A Nagy István Művészeti Egyesület kiállítása -–2012. október 17 - 2012. december 21.
Baja képzőművészeti életének meghatározó vonásait Nagy István bajai korszaka, Tornyai János itt született művei, Medgyessy Ferenc köztéri alkotásai, a bajai múzeum alapításában jelentős szerepet játszó Oltványi (Ártinger) Imre-Miskolczy Ferenc 1930-as évekbéli kortárs képzőművészeti gyűjteményezése, a Nagy István Képtár épületében egykor működő, Rudnay Gyula, majd B. Mikli Ferenc vezette szabadakadémia, művésztelep, az Éber család több évtizedes kultúrtörténeti, művészeti tevékenysége együtt alkotják. Nagy István (1873-) születésének centenáriumán a bajai kortárs képzőművészek létrehozta Nagy István Társaság 1990-ben szűnt meg. Örökségének szellemében tavaly létrejött Egyesület, mely itt mutatkozik be, a bácskai magyar sajátosságokat és az európaiságot, a hagyományokat és a jelent, a kisközösségeket és a polgári nagyvárost egyaránt képviselni szeretné.
 
Szeged, Móra Ferenc Múzeum (Roosevelt tér 1-3.) 
Határok nélkül – 2012. szeptember 28. - 2012. október 28.
A kárpátaljai Matl Péter szobrászművész több nagyméretű alkotásai látható a kiállításon - ezek többnyire köztéri szobrok, kutak, különböző oltárok. Metl Péter egyik nevezetes alkotása a honfoglalás millecentenáriumi emlékműve, melyet 2008-ban avattak fel a Vereckei-hágón. 2003-ban a Magyar Köztársaság Középkeresztjével, 2009-ben a Magyar Művészetért díjjal, idén pedig M.S. mesterdíjjal tüntették ki.
 
Pécs, Várostörténeti Múzeum (Felsőmalom u. 9.) 
„Örvendetes titkok". Emlékek a vallási magánáhítat köréből – 2012. szeptember 14. - 2012. november 15.
kapcsolódik a Pécsi Püspökség Ars Sacra Fesztivál (VI. Szakrális Művészetek Hete) programjához. 
 
Ebes, Széchényi Ferenc Tájmúzeum (Ady E. út 6-8.) 
Helyi gyűjtők, gyűjtemények. Kincsek a 60 éves Ebesről – 2012. augusztus 17. - 2012. október 26.
Az itt lakó emberek egyénenként változó érdeklődésének megfelelően gyűjteményeik is különbözőek. A színes, sokféle tárgytípus között Várkonyi Károly debreceni grafikusművész kisgrafikái; a Dagesztáni Köztársaság területén található Uncukulszkij városában gyártott, ezüst berakásos dísztárgyak, szappan- és szalvétagyűjtemény, kézimunkák, viseletek, pénzérmék és bankjegyek, ásványok és csigák, a vöröskereszt mozgalom emlékei, bohócok és játékbabák és sok más is látható.
 
Budapest, Néprajzi Múzeum (Kossuth Lajos tér 12.) 
World Press Photo 2011 – 2012. szeptember 27. - 2012. október 28.
A World Press Photo kiállítás a mai világ legátfogóbb tükre, amely nemcsak vizuális élményt nyújt, hanem a mai történelmi ismeretek fontos tárháza is. A World Press Photo egy Hollandiában 1955-ben alapított, független nonprofit szervezet, mely a hivatásos sajtófotósok munkáját kívánja kiállításával támogatni és népszerűsíteni. Ezért is rendezi meg évente a világ legnagyobb és legtekintélyesebb sajtófotó-versenyét. A díjazott fotókból készült vándorkiállítás 35 országba látogat el - idei kísérő kiállítása az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének együttműködésével valósult meg. 
 
Budapest, Evangélikus Országos Múzeum (Deák Ferenc tér 4.) 
Hivatásunk az élet, a reformáció és a nők – 2012. június 5. - 2012. október 31.
Az evangélikus nők életét, életkörülményeit, lehetőségeit bemutató tárlaton qaz általános ismeretek mellett megismerkedhet a látogató Bóra Katalinnal, az "első evangélikus asszonnyal" is. A termek a családi élet, a női egyházi szolgálat, nőnevelés intézményei és a kiemelkedő személyiségek életútjához kapcsolódva számos, eddig még soha be nem mutatott tárgyakat is felsorakoztatnak a Magyar Nemzeti Múzeum, a Néprajzi Múzeum, az Iparművészeti Múzeum, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, az Országos Széchényi könyvtár valamint magánhagyatékok anyagából, játékokkal és interaktív szemléltető eszközökkel színesítve a látnivalókat. 
 
Makó, József Attila Múzeum (Megyeház utca 4.) 
Bánsági orchideák – 2012. október 9. - 2012. október 31.
A temesvári Bánáti Múzeum vendégkiállítása.
 
Pécs, Természettudmányi Múzeum (Szabadság u. 2.) 
Madarak földön, égen – 2012. szeptember 29. - 2012. október 30.
A BirdPhotography.Hu fotóiból válogatott tárlaton .52 fotós képei tekinthetők meg. Néhány cim: Bolondozás, Matyi a strandon, Tollászkodás, Célra tart, Mérges csóka, Elkaptam, Apró, Partfutó csapat, Úsz No2, ááá, Az erdő balerinája, stb.   http://birdphotography.hu/
 
 
 
Előzetes:
Budapest, Bajor Gizi Szinészmúzeum (Stromfeld Aurél u. 16.) 
                Életművem nincs, csak életem van – 2012. szeptember 21. - 2013. február 3. 
Várkonyi Zoltán (1912-1972), miután 1934-ben oklevelet szerzett a színművészeti akadémián, a Nemzeti Színházban (1934-1941) és a Madách Színház (1941-1944) kezdte meg szinészi pályáját, majd saját szinházat alapított 1945-ben (Művész Színház), melyet az 1949-es államosításig vezetett, A Nemzeti Színház (1950-1951, 1953-1962), Magyar Néphadsereg Színháza (1951-1953) ismét szinészként fogadta, míg a Vígszínházban (1962-1971) főrendező, majd igazgatóként (1971-1975) dolgozott. Sokan tanultak tőle a Színház és Filmművészeti Főiskolán (1949-től), ahol 1972-től haláláig az intézet rektoraként működött. Ezek a száraz adatok hús-vér emberré formálódnak a tárlaton kiállított dokumentumok, tárgyak, fényképek és különböyő emlékek segítségével.
 
 
 
II. Bemutatjuk
Emberek Aranyban, fejedelmi sírok leletei a sztyeppe piramisaiból –  2012. szeptember 5. - 2012. december 31.
A mintegy 14 évvel ezelőtt megálmodott, magánkezdeményezésre létrejött kiállításon a szkíták Kr.e. 7 - Kr.u. 4 századig használt aranykincseinek pontos másolatai láthatók Dr. Bencze István és Krym Altynbekov professzor barátságának köszönhetően. A megvalósítást elősegítette az is, hogy Kazahsztánban általánosan elfogadott nézet, hogy a magyarok is ugyanabból a kultúrkörből származnak, kun-kipcsák leszármazottak. Így lehetséges, hogy a Kun szövetségnek (Karcag) a kazahok világszövetségében véleményezési és szavazási joga is van. (Kötönykán idején települt be Magyarországra egy kipcsák törzs - ábrázolása látható a Szent László ciklus képein.) A kiállításnak névadó Aranyember a Krisztus előtti harmadik-negyedik századból származik, kb. 14 kg-ot nyom. 1969-ben Kemel A. Akiszev tárta fel mintegy4000 további nemesfém tárggyal, köztük egy feliratos ezüst csészével. a tárlaton látható leletek másik része a hetedik századig is visszanyúlik. A törzsanyagot a Tuvai és az Árzsán I. és Árzsán II. kurgánból, a bereli (vagy béreli) lovas temetkezésből, ill. az Isszyk kurgánból előkerült aranytárgyak másolatai képezik, melyek restaurálása és másolata Krym Altynbekov professzor és az "Ostrov Krym" laboratórium szakértelmének köszönhető. Munkájukat speciális technikával végzik, ami lehetővé teszi, hogy az aranyozott és ezüstözött fa ill. bőr és szövetanyagokat is megőrizzék. A legfiatalabb régészeti lelet másolata a Krisztus utáni 2.-3. századból származnak. Kitekintésként eredeti, hazai avar tárgyak is láthatók griffes-indás motívumkinccsel, a szkíta lovas nomád kultúra továbbélésének a bemutatására. A kiállított tárgyak mellett ásatási felvételek, és bőséges idézetanyag szolgálja a pontosabb megértést, és annak bemutatását, milyennek látták a kortársak és a későbbi hagyomány a szkíta népet.
 
A tárlatok helyszíne: Budapest, VAM Design Center (Király u. 26.)
Az ókorban világszerte ismert szkíták valójában valamennyi, a görögök által ismert lovas nomád nép összefoglaló neve, Indiában száká, máshol türk néven is emlegették őket, és közéjük tartoztak a hunok, avarok, jazigok, besenyők, és szarmaták is. Erejüket jelzi, hogy II. Pszammetik fáraó idején Egyiptomig is eljutottak, és később Dareiosz perzsa király vereséget szenvedett tőlük. Találmányaik közül több továbbfejlődött az európai és ázsiai kultúrákban, mint pl. szablya, fokos, kengyel, nadrág, ing, sztyeppei lótartás, pusztai naptár, sőt a perzsaszőnyeg is, melynek ősei jégbe fagyva a pazyryki szkíta kurgánban maradtak fenn. Szállásterületük az Altáj hegységtől a Kárpát-medencéig tartott, ahol meghatározott útvonalon vándoroltak – ezen lovas expedícióval 2009-ben végig is mentek. Kezdetben Attila is, és apja Murzuk keleti főkirályuk volt (Ordosz székhellyel). Hazai szkíta leletek közül kiemelkedik a tápiószentmártoni és a zöldhalompusztai csodaszarvas. Jelenleg a Tolna megyei Regölyben zajlik feltárás, ahol szkíta eredetű női vértezet került elő. A kultúrában egyébként a férfi és a nő egyenrangú és egyen értékű felek voltak. Tárgyi, szellemi és vallási kultúrájuk a mai kazahok életében máig továbbél. Jól kimutatható például a szerződéskötés utáni áldomásban, a tűzszertartásokban, vagy a tengrizmusban, melyhez úgy tűnik, a Rábaközben is találhatók elemek.
A kiállítás egy kazah-magyar együttműködés eredményeként jött létre, melynek folytatásaként restaurátorok képzését is tervezik.
 
 
Ha kíváncsi vagy a részletekre itt meghallgathatod!
 
 
Zenei betétek:
Daria Gabdul, Un affair
Kazakhstan new band
 
Szerkesztő-műsorvezető: dr. Győry Hedvig
Zenei szerkesztő: Király Hedvig
 
A műsor a KKDSZ támogatásával készült.