Zebegényi Hajózástörténeti Múzeum kiállításai

Rádió: 
Tárlatról tárlatra
Adás dátuma: 
2012, Augusztus 6

Tárlatról tárlatra / KONTAKT Rádió (87,6 MHz)

2012. augusztus 13.
 
A műsor felépítése:
I. Kaleidoszkóp / kiállítási hírek
II. Bemutatjuk / Hajózástörténeti Múzeum, Zebegény
 
A műsor vendége:
Farkas Judith, a Múzeum igazgatótulajdonosa
Völgyiné, dr.Reich Mária, dr. Lengyel Árpád unokája
 
 
I. Kaleidoszkóp
Komárom, Klapka György Múzeum (Városháza, Szabadság tér 1.) 
DDr Juba Ferenc Magyar Tengerészettörténeti kiállítása   állandó kiállítás
A városháza alagsorában dokumentumok, tengerész-emléktárgyak, navigációs eszközök, makettek, tengeri hadieseményeket ábrázoló üvegfestmények segítségével lehet betekinteni a magyar kereskedelmi és haditengerészet történetébe. Az emlékek a 13. sz. közepétől a II. vh. végéig terjedő időszakból származnak.
 
Budapest, Műcsarnok (Dózsa György út 37.) 
Mi a magyar? – 2012. augusztus 2. - 2012.október 14.
Az 1400 négyzetméternyi vendégfalon 4000 különleges installációs környezetben 52 magyar művész mintegy 150, az utóbbi néhány évben készített műalkotása mutatja be a magyarság önazonosságának változatos világát, a művészi kifejezésmódok sokszínűségét. A felvetődő kérdések a közelmúlt feldolgozásának a módjaiba, a sztereotípiák megjelenési formáiba, a társadalmi minták és beidegződések megjelenési lehetőségeibe, a nemzeti önazonosság különböyő megfogalmazási, kifejezési módjaiba nyújt betekeintést, átfogó képet adva a művészeti reflexiókon kerelsztül. A kísérő programok között folyamatosan láthatók azok a filmetűdök, melyekben a jelen kor kiemelkedő értelmiségi alakjai nyilatkoznak a kérdésről.
 
Szeged, Somogyi Könyvtár (Dóm tér 1-4)  
Hungarikum II. – 2012. augusztus 7- 2012. augusztus 25.
Iparművészeti és népművészeti hungarikumok közül Ambrus Sándor fazekasmester és a Hódmezővásárhelyi Városellátó és Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. Hímzőműhelyének alkotásai tekinthetők meg a hungarikum-fesztiválhoz kapcsolódóan. Külön helyiségben láthatók a tápéi Török Gizella alkotásairól készült fényképek. A gyékényszobrásznő a síkbeli ábrázolások, majd domborművek után figurális kompozíciókat, „népi emberábrázolások” készít, mint például Dankó Pista, Szent István és Gizella királyné alakja, melyekkel Juhász Gyula-versek olvashatók.
 
Budapest, Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ  (Attila út 93.) 
Víz „…csak tiszta forrásból…” – 2012. augusztus 2 - 2012. augusztus 31.
A Művészet és Kultúra Világa Egyesület szervezésében nyílt Nemzetközi Festészeti Kiállításon 100 művész mutatja be képein, hogyan látja a víz helyzetlt, akár a folyókkal, akár más vízről is van szó. A tájképfestészettől, a csendéleten, portrén, ipari-ihletésű, építészeti képeken, életképen keresztül egészen a vallási indíttatású képekig a művek széles skálája villantja fel a kérdés egy-egy oldalát.
 
Esztergom, Duna Múzeum / Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum (Kölcsey utca 2.) 
Martsa István emlékkiállítása – 2012. augusztus 3. - 2012. szeptember 3.
Martsa István lírai hangvételű szobrai közül közel 40 hazai közteket áll – 4 éppen Esztergom városában. A születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett kiállításon szobrainak a felvételei és életére vonatkozó dokumentumoknak az összeállítása tekintehtő meg néhány köztéri alkotásához készült kisplasztikájával együtt. Az 1920-ban Magyarországra  áttelepített család másik fia, Alajos fotóművész és a város könyvtárának az igazgatója lett – vendégei között, mint felvételi is tanusítják, megfordultak többek között Ferenczy Béni szobrász, Mucsi András művészettörténész, Berda József költő, Tersánszky Józsi Jenő író, Zolnay László régész, dr. Hortobágyi Tibor orvosprofesszor, Borsos Miklós szobrász, Czóbel Béla festő, Vígh Tamás szobrász, Varga Dezső restaurátor.
 
Komárom, Klapka György Múzeum (Kelemen László u. 22.) 
Brigetiói műhelyek – 2012. július 25. - 2012. szeptember 2.
Az ELTE BTK Ókori Régészeti Tanszéke és a komáromi Klapka György Múzeum 1992 óta folytatott közös ásatása a város Vásárterén idén is folytatódott. A tárlaton tájékozódni lehet az új eredményekről, és a Brigetio municipiumának insula rendszerében élt és dolgozott mesteremberek eddigi feltárások alapján rekonstruálható élete és munkássága – különöos tekintettel a bronz- és üvegművesekre és kőfaragókra.
 
Budapest, Szépművészeti Múzeum (Dózsa Gy. u. 41) 
A 19. század és a századforduló művészete – 2012. augusztus 1. - 2012. október 25
Az újrarendezett kiállítás és a Cézanne most restaurált Tálaló című festményét bemutató kamara-kiállítás a Szépművészeti Múzeum 1800 utáni gyűjteményének a munkájába enged betekintést – a tálaló estében Tarcsay Kinga és Velekei Mária restaurátorművészek munkája révén, másrészt az október 25-én nyíló Cézanne és a múlt című tárlat beharangozó eseménye.
 
Kiskunfélegyháza, Kiskun Múzeum (Dr. Holló Lajos u. 9.)
Kiskunfélegyháza sporttörténeti emlékei – 2012. április 14. – 2012. augusztus 10.
Az 1880-as évektől induló iskolai testneveléstől kísérhető végig a tárlaton a város sportélete, az egyesületi sport története, és a legjelentősebb sportkiválóságok is bemutatásra kerülnek. A kiállított anyag azonban az elmúlt időszakban folyamtosan gyarapodott a látogatók által idő közben hozott sporttörténeti emlékekkel, sporteszközökkel, oklevelekkel, kupákkal. A tárlat vezérfonala az idei Olimpiára épült.
 
Hódmezővásárhely, Alföldi Galéria (Kossuth tér 8.)    
Híres emberek bélyegeken – 2012. július 7. - 2012. augusztus 14.
Magyar, német, angol, francia, orosz, afrikai, észak- és közép-amerikai bélyegek széles skáláján egy-egy téma vagy személy köré csoportosítva mutatja be három magyar gyűjtő, Hatvani Márk, Czellér Árpád és Gombos Pál gyűjteményét. Központi helyet kapott Napóleon, Hunyadi János és Mátyás, Michelangeló és Leonardó, Erzsébet angol királynő, Goethe és Schiller, és két hódmezővásárhelyi műtárgy bélyegképe. Egyúttal emléket állítanak Rowland Hillnek, a bélyeg atyának, hiszen neki köszönhető az első bélyeg, a  Penny Black megszületése 1840-ben, valamint látható lesz Dieter Blessing eddig még ki nem állított "Barangolás a hechingeni posta történetében a bélyegek korszakától a nagymértékű pénzromlásig" című tárlata, mely a kiállítást kezdeményező német város anyaga.
 
Mosonmagyaróvár, Hanság Múzeum (Szent Isván király út 1.) 
Almási Róbert festőművész kiállítása – 2012. július 22. - 2012. augusztus 20.
A Múzeum és a Príma-díjjal kitüntetett Art Flexum Művészeti Társaság legújabb kiállításán Almási Róbert móroczkarcsai festőművész monumentális festményeiből tekinthető meg egy válogatás. A különböyő technikák és stílusok kombináltan jelennek meg, kifinomult képszerkesztéssel párosítva. A dinamikus, mozgással teli figurák egyedi színválasztással készülnek. Központi témát az emberek egymáshoz való viszonya alkotja.
 
Fűzérradvány, Károlyi-kastély (Kossuth út 4/A) 
A Napraforgó grófnő, gróf Apponyi Franciska (1879-1958) – 2012. július 7. – 2012. október 31.
A tavaly a Nádasdy-kastélyban nyílt Gróf Zichy Ilonát bemutató „Kastélyúrnők” című kiállítás-sorozat következő részeként most már gróf Károlyi Lászlóné gróf Apponyi Franciskának (1879–1958) az életébe is be lehet tekinteni – enteriörök és multimédiás eszközök segítségével. Otthonuk főképp itáliai reneszánsz műtárgyakkal ékesítették, de az 1. világháború alatt és után is, a grófnő vezető szerepet vállalt számos jótékonysági rendezvényen, egyesületben-egyletben, megalapította az ország első csecsemőotthonát Újpesten, hazai és nemzetközi adakozásból mintaértékű falut építtetett Fóton (Fótújfalu) a rászorulóknak, mely a „Suum Cuique” (Mindenkinek a magáét) nevet kapta. Zebegényben „Virágegyletet” (VEZ) hozott létre – innen a tárlat címe”.
 
Dévaványa, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság / Körösvölgyi Látogatóközpont (Szarvas, Anna-liget 1.) 
Az év természetfotósa 2011 – 2012. augusztus 1- 2012. augusztus 31. „”
A NaturArt Magyar Természetfotósok Szövetség tavaly is meghirdette természetfotós pályázatát, és a beérkezett, legjobbnak ítélt alkotások tekinthetők meg a jelen tárlaton.
 
 
 
Előzetes:
Budapest, Szépművészeti Múzeum (Dózsa Gy. u. 41) 
Hagyomány és megújulás. Kínai művészet az ezredfordulón a Kínai Nemzeti Művészeti Múzeum válogatásában – 2012. augusztus 10 - 2012. szeptember 9.
A modern kínai művészet legújabb korszaka 1978-tól napjainkig terjedő időszakának alkotásai három gondolat köré csoportosítva tekinthetők meg: a reform időszak társadalmi eseményeinek tükröződése (Az idő viszontagságai), a hagyományok továbbélése a tájképek megörökítésében (A természet költészete), és az átalakulás, a nyugati kultúra beépülésének jelenségei a hagyományok megőrzése mellett (A sokszínűség gyönyörködtet). Az újszerű vizuális nyelvezet kialakítására törekedve a legváltozatosabb hordozókat és technikákat alkalmazzák: együtt élnek a tinta- és olajfestmények, grafikák, fametszetek, fotográfia és videóművészet, melyek révén a kínai művészet is alakítja a globális áramlatokat, de egyúttal őrzi a nemzeti sajátosságaikat is.
 
 
 
II. Bemutatjuk
Titanic és Caprathia. Emlékezés egy magyar orvosra – 2012. április - 2012. szeptember 12.
A Titanic 1912 április 14-15 éjszakáján bekövetkezett katasztrófájára emlékezve dr. Lengyel Árpádnak, a mentésben résztvevő Carpathia hajóorvosának hagyatékát lehet a tárlaton – a hajó kicsinyített másával egyetemben - megtekinteni. Személyes tárgyak, visszaemlékezések, dokumentumok idézik az orvos tevékenységét, mindennapjait a mentés alatti és utáni időszakból. Látható díszkardja, szuronya, orvosi táskája, díszoklevél a Liverpooli Hajótöröttek Társaságától, emlékérem a 705 megmentett utastól, sok fénykép, saját kezével írt levelek, az 1912, 1913, 1932, 1937-ben tartott beszámolói a mentésről, és további dokumentumok. Az anyagot a család őrizte meg a mai napig, és Lengyel Árpád unokája most könyv formájában is hozzáférhetővé tette. Lengyel Árpád fül-orr-gégész szakorvos (1886-1940) számos területen dolgozott: volt a Rókus kórház és a Mária téri, valamint a Kapás utcai rendelőintézet szakorvosa, az I. világháborúban mentővonat katonaorvosa, majd iskolaorvos, a Beszkárt üzemorvosa, magánorvos és 35 éven keresztül a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület (BÖME) mentőorvosa, főorvosa, és kutatásokat is végzett.
 
Hajózástörténeti kiállítás – állandó kiállítás
Az alapító különböző kontinensekről beszerzett hajózási eszközökkel, hajóorrdíszeket ábrázoló egyedi fafaragásokkal, hajózási dokumentumokkal, a hajózási modellekkel és egyéb, a hajózáshoz köthető tárgyakkal, valamint útjai során összegyűjtött néprajzi emlékekkel, különösen  a természeti népek köréből, mint az a szumátrai varázsbot, melytől kívánságot lehet kérni, rendezte be a múzeumként szolgáló saját házát. Faragványai között láthatók eredeti képek alapján készített fafaragások, mint indián totemoszlop, és modellek, így például régi vitorlások orr-figurái, különböző hajófajták, melyek a hajózás történetét a kezdetektől a vitorlás hajókig bemutatják – különösen értékes például egy 56 ágyús, brandenburgi fregatt modellje. Továbbá a hazai hajózás történetével kapcsolatban megtalálhatók folyami hajók tervrajzai, felszerelési tárgyai, és hajósok személyes iratai.  A kiállítás tavasztól őszig tekintehtő meg.
 
 
A tárlatok helyszíne:
Zebegény, Hajózástörténeti Múzeum (Szőnyi István út 9.)
Farkas Vincze 1939-től hajózott, kezdetben tengeren, majd 1948-ban levizsgázott, és folyami hajóskapitány lett.  Közben a szolgált a szent László hadosztályban, és megjárta az uzmányi orosz hadifogolytábort. Hajóútjain tudatosan gyűjtötte az emlékeket, részben a hajózással kapcsolatban, részben útjai az útjai során megismert népek jellegzetes tárgyait, ill. ilyenekről készült felvételeket. Az 1956-os tevékenysége miatt 1959-ben bebörtönözték, de halálos betegsére való tekintettel hazaengedték. Szerencsé felgyógyulása utáni időszak nehéz körülményei között született meg múzeum alapítási elhatározása. Az elkövetkező években számos makettet, fafaragást készített olyan tárgyakról, melyeket szeretett volna bemutatni, de méretük miatt nem tudott annak idején magával hozni.
28 évvel ezelőtt, 1984. július 12-én nyitotta meg zebegényi magángyűjteményét. Ez több évtizedes gyűjtőmunkájának eredményeként az ország legnagyobb hajózási magángyűjteményévé vált. A világ számos tájáról származó múzeumi tárgyak száma azóta is folyamatosan gyarapszik például a MAHART egykori eszközeivel, tárgyaival és dokumentumaival, melyek elhelyezése már most komoly gondokat okoz. Ezért is szeretnének új múzeumépületet kialakítani, melynek tervei is készen vannak, a költségek fedezéséhez pedig pályázati lehetőséget keresnek. Leltározott tételeik száma meghaladja a 2900-t. A gyűjtemény számos darabja a hazai hajózás története szempontjából különösen jelentős.
 
 
Ha kíváncsi vagy a részletekre itt meghallgathatod! 
 
Zenei betétek:
Back To Titanic: Alexander's Ragtime Band
Tony D. Men Feat, Popeye / Jack Pamintuan
Szerkesztő-műsorvezető: dr. Győry Hedvig
Zenei szerkesztő: Király Hedvig
Technikai munkatárs: Szíjártó János
A műsor a KKDSZ támogatásával készült.