Csornai Helytörténeti Múzeum kiállításai

Rádió: 
Tárlatról tárlatra
Adás dátuma: 
2012, Július 30

Tárlatról tárlatra / KONTAKT Rádió (87,6 MHz)

2012. július 30.
 
 
A műsor felépítése:
I. Kaleidoszkóp / kiállítási hírek
II. Bemutatjuk / Csornai Helytörténeti Múzeum
 
A műsor vendége:
Balázs Tibor, helytörténész
 
 
I. Kaleidoszkóp
Győr, Városi Művészeti Múzeum / Napóleon-ház (Király u. 4.) 
44. nemzetközi Művésztelep zárókiállítása – 2012. július 28. - 2012. augusztus 31.
A Győr legjelentősebb képzőművészeti hagyományai között számon tartott győri Nemzetközi Művésztelepen készült magyar osztrák és szlovák művek láthatók a tárlaton, melyek létrejöttét is figyelemmel kísérhették a város lakói a kéthetes idő alatt rendezett művész-közönség találkozókon. A változatosságról a nyolc alkotó személyiségén kívül a műfaji választék is gondoskodik, hiszen festő, grafikus és képzőművész egyaránt található a kiállítók között.
 
Visegrád, Mátyás Király Múzeum (Királyi Palota)  
Nem múlt el nyomtalanul… Honfoglalás kori leletek Pest megyében – 2012. július 27. - 2012. október 28.
A több mint másfél évszázad alatt összegyűjtött honfoglalás kori egyedi és általánosan elterjedt tárgyakat egyaránt tartalmazó leletanyag bemutatása az elmúlt 15 év után nemcsak azért számít újdonságnak, mivel láthatóvá váltak a két éve Dabas és Bugyi község határában lelt különleges leletek, hanem azért is, mivel a korábbi anyagban is számos, még publikálatlan lelet vált így a közönség és a szakma számára is elérhetővé. A vándorkiállítás Szentendréről indult, Cegléd és Vác után érkezett ide.
 
Dévaványa, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság / Réhelyi Látogatóközpont (Réhely) 
Czakó Lajos emléksarok – 2012. április 1. - 2012. október 31.
Az amatőr fa- és csontfaragó mester 35 éves korában fedezte fel tehetségét tűzifa hasogatás eredményeként – így készült első műve, Noé bárkája. Azóta a fafaragás több stílusával is megismerkedett, kiállításokat rendezett, és bemutatókon, gyermekfoglalkozásokon is részt vesz. A kiállított válogatás a népművészeti ihletésű alkotó életébe és munkássága enged betekintetni.
 
Budapest,Magyar Műhely Galéria (Akácfa u. 20.) 
Rui Mourão, az újraírt történelem – 2012. július 25. - 2012. augusztus 10. 
A portugál Rui Mourão (1977-) képzettségét több területen is megalapozta, fényképészetet, kortárs művészetet, filmművészetet és színészetet is tanult. Jelenlegi kiállításán látható videóalkotás ezek egyfajta összefonódása. a több csatornás műben ugyanis a Memento Parkban őrzött szocreál szobrok segítségével a szimbólumok újraértelmezésének, az új szimbólumok kialakulásának folyamatát kívánja körül járni.
 
Szeged, Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár (Dóm tér 1-4) 
Munkácsy a nagyvilágban – 2012. július 20. - 2012. október 14.
A Móra Ferenc Múzeum Aranyecset – Munkácsy Szegeden kiállítás kíséretében a kupolateremben korabeli újságok, könyvek, plakátok és levelek is láthatók, érzékeltetve a festőművész életének és munkásságának fontosabb elemeit. A könyvtár a digitalizált dokumentumok felhasználásával virtuális kiállítást  is rendezett azok számára, akik előre szeretnének tájékozódni a szegedi kiállításról.
 
Sepsiszentgyörgy, Székely Nemzeti Múzeum / Gyárfás Jenő Képtár (Sfintu Gheorghe / Kós Károly utca 10.) 
Gróf Bánffy Miklós emlékkiállítás – 2012. július 24. - 2012. december 31.
A író, grafikus, díszlet- és kosztümtervező, színpadi rendező, politikus, külügyminiszter minőségében egyaránt ismert losonci földbirtokos gróf Bánffy Miklós (1873-1950) ezen a kiállításon elsősorban a színház irányából mutatkozik be, például Az ember tragédiája 1935-ös színrevitelének a rendezőpéldányával, de életének komplexitását is jelezni kívánja könyvillusztrációival vagy karikatúráival, de a társművészet is megjelenik Stróbl Alajosnak Bánffy Miklósról készített bronzszobra formájában.
 
Keszthely, Balatoni Múzeum (Múzeum u. 2.) 
Ami a helyek gyomrában rejtőzködik. Az ásványok világa – 2012. június 1. - 2012. augusztus 1.
A változatos szín- és formagazdagságú ásványok és kőzetek a szegedi Móra Ferenc Múzeum Természettudományi Osztályának gyűjteményéből érkeztek, melyet Lászy Vilmos színigazgató ajándéka indított útjára. A tudatos gyűjtés eredményeként a azai és erdélyi ásványok szinte teljes skálájukkal megtalálhatók a gyűjteményben, de számos érdekes, külföldi ásvány is akad a százharminc év alatt tízezres növekedett anyagban. Mindezeknek egyfajta áttekintésére ad lehetőséget a Múzeumban megrendezett tárlat.
 
Tata, Német Nemzetiségi Múzeum (Alkotmány u. 1.) 
Vendégségben a Múzeumban 2012. Dunaszentmiklós. Magyarországi német népviseletek – 2012. június 29. - 2012. szeptember
A hazai nemzetiségek között jelentős a német ajkúak lélekszáma. Az ő népviseleteket mutatja be ez a fotókiállítás, melyen azonban egy-egy viselet felpróbálására is lehetőség nyílik. Az igen változatos magyarországi német viseletek általános jellemzője, az egyszerűség és praktikum itt is megfigyelhető. A tárlat az állandó kiállításhoz („1100 év együttélés – Németek Magyarországon”) csatlakozik, mely a tárgyi és szellemi kultúra bemutatást egyaránt fontosnak tartja. Adaptáció és etnikai sajátosságok megőrzése, ez a kettősség, mely a középkori régészeti anyagban és az újabb idők néprajzi 6 népművészeti emlékeiben egyaránt fellehető.
 
Jászberény, Jász Múzeum (Táncsics Mihály u. 5.) 
A jász hímzés a 21. században – 2012. július 26. - 2013. augusztus 1.
Az öltözködés átalakulásával a jászsági szűcsök hímzéstudománya is feledésbe ment. A subák, ködmönök motívumkincsét azonban a 1970-es évek második felétől Fejér Mária tanárnő vezetésével a jászsági, valamint az újszászi hímző asszonyok felelevenítették, és a terítők, futók, párnák, függönyök, blúzok, zsebkendők, butellák, tányérok, ékszerek, bélyegek, torták és más tárgyon megjelentek a büdösbogarak, saskörmök, vesevirágok, császárszakállak, kutyatökök, gyorgyinák, galambkosarak, forgórózsák, csukott és nyitott tulipánok és más jellegzetes motívumok – példák bőségesen láthatók itt.
 
Debrecen, Déri Múzeum (Déri tér 1.) 
Et Lettera. Képeket írni, szavakat rajzolni – 2012. július  25. - 2012. szeptember  9.
A tárlaton tájékozódni lehet az írás és rajz tanulásának történetéről, az európai könyv- és illusztrációs művészetről, és a múzeum felkérésére kortárs képzőművészek által készített művek segítségével az írás és kép egymásra hatásáról, a képek, jelek, vizuális idézetek inspiráló hatásáról. A tárlat foglalkozik az európai írástanulási módszerekkel és azok művelődéstörténeti fejlődésével, és a latin betűs kalligráfiával és tipográfiával, és az ekphraszisszal (képleírás) jelenségével is. A kép és szöveg egymásra hatását írói, költői művek is színesítik. A 6 várost (Arad, Barcelona, Brno, Debrecen, Strasbourg, Varsó) összefogó Kultúra Program keretében az Európai Bizottság és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre. .
 
Előzetes:
Budapest, Erlin Klub Galéria (Ráday u. 49) 
Bundics Erzsébet kiállítása – 2012. augusztus 1. - 2012. augusztus 15.
A magyar, osztrák és egyiptomi közegben egyaránt otthonosan mozgó művésznő alkotásain egybefonódik a három kultúra számos vonása. Festészete az Európai és egyiptomi modern művészetben gyökerezik, gyakran szürrealista látomásokkal teli, de mindig a valóság talajából táplálkozik. Számos külföldi kiállítás után most itthon mutatkozik be.
 
 
 
II. Bemutatjuk
Csornai Vásárok és mesterségek. A városi és népi kultúra évszázadai a Rábaközben  – állandó kiállítás
Csorna a középkortól mezővárosként ismert. Egyik felét a 1180 táján alapított prépostság birtokai, másikat világi birtokok alkották, mint az Osl-nemzetség, a Kanizsaiaik, Nádasdiak végül az Eszterházy család. Központi szerepet töltött be a Rábaközben, már 1230tól 6 országos vásárt tartottak itt a helyi jelentőségű heti vásárokon kívül. Ezekről a korai időszakokról mesélnek a prépostság pecsételője, a kiállított hiteles levelek, ill. a későbbi dokumentumok, melyek a premontrei rend 1802-vel induló oktató-nevelő és tudományos tevékenységéről is képet adnak. A 17. századtól a különböző iparos céhek tevékenysége került előtérbe. Több műhelyt, ill. ott előállított terméket is lehet látni. 1844-ben már 23 csizmadia mester doglozott a városban – az ő munkájukat szemlélteti Darázsdi László műhelye, a szabókét Horváth Imréé, a fazekasok közül a dőri termékek kerültek bemutatásra, és híres volt a Fraszt család kékfestő műhelye, mely 1829-től az 1990-es évekig működött. A paraszti gazdálkodás eszközei közül kiemelkedik Szűcs István faragott ökörjáromja, mely az 1924-es soprini iparvásáron aranyoklevelet kapott ... Kiállítottak a város művelődéstörténeti és oktatástörténeti emlékeiből is számos dokumentumot, de
látható a Hanság madárvilágát kutató ornitológus és tanító Király Iván kitömött réti sas madara és eszközei is. A kiegyezés utáni, ill. a két világháború közti időszakról a polgári középréteg bútorai, felszerelési tárgyai, közöttük pompás porcelánkészleteik, szatócsbolt, és a város kultúrális életébe is betekintést nyújtó plakátok segítségével lehet képet alkotni.
 
Néprajzi kiállítás – állandó kiállítás
A város és környékének paraszti kultúráját mutatja be tematikus csoportokban. A faragott mestergerendák nem csak díszítésük miatt érdemelnek megkülönböztetett figyelmet, hanem a rábaközi nyelvjárás történeti emlékei is felirataik révén. Az egymást követő helyiségekben képet lehet nyerni olyan tevékenységekről és eszközeiről, mint az állattartás, földművelés, konyhai munkák, vásári előkészületek, és nád, gyékény vagy kukorica feldolgozás. A népművészet területén pedig kiemelkednek a népviseletek, melynek fontos részét képezték a menyecskekendők – annyira fontosak voltak, hogy az asszonyokat a legszebb aranyfonallal hímzett, vagy metéléses menyecskekendőikkal temették el.
 
Premontrei prépost portrék és egyházi kincsek
A tárlat a prépostság egykori kazettás mennyezettel ékes konyvtárában került megrendezésre. A falakat körbe a prépostok portréi díszítik a 18. századi Kamenicky Ágosttól (1774-1786) a jelenlegi Horváth Lóránd Ödönig, a vitrinekben pedig egyházi kincseik: kelyhek, gyertyatartók, monstranciák találhatók. A képet aranyszállal hímzett miseruhák s palástok egészítik ki, ill. a prépostság egykori zeneszerzőjének és karnagyának, Szupper Alfrédnak (1856-1943) a zongorája.
 
Hertai Mária művei – állandó kiállítás
A Munkácsy-díjjal és a Magyar Köztársaság Arany érdemkeresztjével kitüntetett grafikus és festőművész számos alkotása díszít egyházi épületet, templomok oltárát. Az itt látható műveit 2005-ben ajándékozta a Múzeumnak. Aprólékosan kidolgozott természeti képek és bibliai jelenetek láthatók, soproni rézmetszetek, litográfai sorozatában a Teremtés és a Pieta kiemelkedő, ragyogó színeivel pedig a Jelenések Könyvéből és az Evangéliumból vett jeleneteket ábrázoló tűzzománcok.
 
Csornai házak, csornai családok II. – időszaki kiállítás
A Múzeum helytörténeti gyűjteményében található képekből már 2001-ben készült egy csornai családokat bemutató tárlat, melyen azonban az anyag egy része került bemutatásra. Azóta újabb dokumentumokkal gyarapodott az intézmény, így a 2. világháború előtti különféle foglalkozásokat űző családok, közéleti tevékenységet végző személyek fényképei kerültek bemutatásra.
 
                Tulipános ládák – időszaki kiállítás
A csornai paraszti élet egyik legfontosabb tartozéka volt a textiliát tartalmazó, rendszerint festett, vagy faragott díszítéssel ellátott tulipános láda, mely nevét a rajta szereplő mintáról kapta. Minthogy jellemzően a kelengye tárolására szolgált, a textiliákkal együtt kerülnek bemutatásra, egy szanyi takácsműhely felszereléseivel együtt. Látható a fonalfelvető és –tekercselő is, és egy a szövőszék, mely 1832-ből származik.
 
A tárlatok helyszíne:
Csornai Helytörténeti Múzeum (Szent István tér 34.) http://csorna.gymsmuzeum.hu/home.htm
A múzeum a csornai premontrei apátság északi szárnyában helyezkedik el. A klasszicizáló barokk épület 1802-1808 között épült, jelenlegi formáját pedig a 19. századi bővítésekkel érte el. Már a helyszín jelzi, milyen szoros kapcsolatban állt Csorna lakossága története során az apátsággal. Ez egyházművészeti és népművészeti emlékein is érződik, melyekből a helytörténeti dokumentumokkal, tárgyakkal együtt több kiállítás is várja a látogatókat az épület mindkét szintjén.
A tájmúzeum gondolata már az 1920-as években felmerült, de megvalósulására évtizedeket kellett várni. A Helytörténeti és Néprajzi gyűjtemény Beősze Antal néptanító és V. Szalontai Judit néprajzkutató kezdeményezésének gyümölcseként 1969-ben nyitotta meg kapuit. Második állandó kiállítása, mely jelentős részben a város ipartörténeti emlékeit mutatta be 1978-ban nyílt. 1986-ban a néprajzi kiállítás ment át komoly változásokon: a hangsúly a Rábaköz népviseletére tevődött. Azóta is többször bővült, ill. változott a kiállítás, mire elnyerte jelenlegi formáját (1990). A múzeum időről-időre időszakos kiállításokat is rendez. Az utóbbi időben a győri Xantusz János Megyei Múzeum kiállítóhelyeként működik.
 
 
 
Ha kíváncsi vagy a részletekre itt meghallgathatod!
 
 


 
Zenei betétek:
Szanyi Bokréta
Grácia és Mona Lisa a csornai Premontrei Katedrálisban
 
Szerkesztő-műsorvezető: dr. Győry Hedvig
Zenei szerkesztő: Király Hedvig
Technikai munkatárs: Padi Géza
 
 A műsor a KKDSZ támogatásával készült.