Bélyegmúzeum / Budapest

Rádió: 
Tárlatról tárlatra
Adás dátuma: 
2012, Február 27

Tárlatról tárlatra / KONTAKT Rádió (87,6 MHz)

2012 február 27.
 
A műsor felépítése:
I. Kaleidoszkóp / kiállítási hírek
II. Bemutatjuk / Budapest, Bélyegmúzeum  
 
A műsor vendégei:
Nikodém Gabriella, Bélyegmúzeum igazgatója
 
I. Kaleidoszkóp
Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Sztaravodai út) 
Erdély virágai. Egy kutatás pillanatképei 2006-2011 – 2011. november 11. - 2012. április 10.
A Skanzen 2006 óta Erdélyben végzett kutatásainak a kiegészítése érdekében meghirdetett fotópályázatra beérkezett felvételek az elmúlt 3 év folyamán a régióval kapcsolatban szerzett élmények, gondolatok, történek megörökítői. A képek mellett ezek leírását kérték, valamint annak megadását, miért volt az adott pillanat fontos a felvétel készítőjének. A múzeumi gyűjtőmunka anyaga és a pályázók kincsei igy még gazdagabban árnyalva mutatják be ezt a határainkon túli magyar kultúrát. A Múzeum gyűjteményében a svábok, a horvátok, a Magyarországra telepített bukovinai székelyek, vagy egy ma már Szlovákiához tartozó Nemesaradnótról származó magyar család életét bemutató tárlatok is láthatók.
 
Budapest, Mai Manó Ház (Nagymező u. 20) 
Duna: Nyitott könyv – 2012. február 4. - 2012. április 29.
A Duna különböző arculatait bemutató fényképek számos, a mai magyar fotóművészet közép- és fiatal nemzedékéhez tartozó kiemelkedő, sikeres alkotónak a szemszögéből mesélnek a folyó élővilágáról, jellegzetességeiről, a hozzá kapcsolódó eseményekről, az ember és a víz viszonyáról, és az archív felvételek mellé állítva egy-egy helyszín történetébe is bepillantást engednek. Csizek Gabriella a válogatással a különböző befogadói hozzáállásokra és gondolkodásra érdemes összefüggésekre is fel kívánja hívni a figyelmet. A tárlathoz Kincses Károly ún. lenticular képekből összeválogatott kamrakiállítása archív képek és Hegedűs 2 László és Klotz Miklós fotóművész felvételeivel a víz állandó mozgását, erejét mutatja be.

Szeged, Somogyi Könyvtár (Dóm tér 1-4.) 
210 éve született Victor Hugo – 2012. február 27 - 2012. március 17.  
A francia drámaíró, költő, regényíró tiszteletére nyílt kamara-kiállítás a Hernani, A párizsi Notre-Dame, a Századok legendája és sok más nevezetes mű halhatatlan szerzőjének munkásságát mutatja be. Mivel szinte az egész 19. századot végigélte, ez egyúttal lehetőséget nyújt a korszak rövid áttekintésére is.  
 
Szeged, Somogyi Könyvtár (Dóm tér 1-4.) 
Szeged irodalmáért, művészetéért és tudományáért. 120 éve alakult a Dugonics Társaság – 2012. február 23 - április 4.
A Dugonics Társaság 120 éves történetét bemutató kiállítást magángyűjtemények ritkaságai gazdagítják. Korabeli évkönyvek, értesítők és kiadványok, kéziratos Móra-levél, 1916-os alapszabályzat, tagnévsor, kiadványok, székfoglaló, előadások anyagai idézik föl a Dugonics Társaság szellemi életének két háború közötti pezsgését. Látható itt továbbá a Dugonics-díj kisplasztika (Kligl Sándor alkotása), a centenáriumi érem, valamint két nyomdai ólomnegatív, amelyek Kopasz Márta metszetei után készültek. Egyik az újraindításban oroszlánrészt vállaló Turay Gézát ábrázoló ex libris.
 
Budapest, Hagyományok Háza (Corvin tér 8.
Velünk élő Népművészet Mesterei I. Verseghy Ferenc fazekas – 2012. február 21. - 2012. március 24.
Mai rohanó, műanyagokkal teli világunkban egyre kevesebben használják a hagyományos fazekasság termékeit. A hagyományokat ápolók között mégis vannak olyanok is, akik a népi iparművészet megújuló népművészeti sodrában a régebbi múlt felé fordulnak, és például a különleges színeket és technikákat alkalmazó habán kerámia ihletése alatt alkotnak. Nem csoda, hogy a kiállításhoz ilyen előadások kapcsolódnak (Csupor István: Stílusváltások és motívumok a habán kerámiában - 2012. február 28, és Véninger Péter: Mit üzennek a sárospataki habán telep feltárásának leletei? 2012. március 6.)
 
Szeged, Fekete Ház (Somogyi Béla u. 13.) 
Szent-Györgyi Albert élete és munkássága – 2011. szeptember 15. - 2012. május 31.
Szent-Györgyi Albert(1893-1986) 1917-ben szerezte orvosi diplomáját, majd első munkahelye a világháború hadszíntere lett, ahol medikusként dolgozott. Sebesülése után leszerelt, majd több külföldi egyetemen képezte magát. Végül a Cambridgei egyetemről egy második doktorátussal tért haza egy éves amerikai munka után, Kleberlsberg kultuszminiszter hívására (1931), hogy 1945-ig a Szegedi Tudományegyetem orvosi vegyészeti intézetét irányítsa … A kiállításon erről, és élete későbbi szakaszáról, valamint felfedezéseiről, mint pl. a C és P-vitamin, a citromsav-ciklus, továbbá tudományos kitűntetéseiről, mint a Corvin-koszorú és Nobel-díj lehet tájékozódni a Könyvtár anyagának áttekintésével.
 
Budapest, BTM Budapest Galéria - Budapest Kiállítóterem (Szabadsajtó u. 5.)
Konstrukció és paradigma – 2012. február 28. - 2012. április 1.
A kiállított 18 norvég művész alkotásai üveg, kerámia és fémek anyagát és a velük kapcsolatos technikai ismereteket úgy alkalmazzák, hogy a hangsúlyt az új létrehozására és a kíséretezésre fektetik. Ehhez a "Paradigmához" kapcsolódik a 16 leginkább fát és textil felhasználó, a „konstrukció” elvét követő művész alkotása. Közös vonásuk ugyanis, hogy formai, szerkezeti és szervezeti alapjaik egyúttal vizuális kifejezésmódjuk. A különböző felfogású művek azonban valamennyien az iparművészet hagyományaira építenek.
 
 
 
Előzetes:
Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum (Károlyi u. 16.)
Írók arcai. Bakos Zoltán fotóművész kiállítása – 2012. február 28.-tól 
Az itt bemutatott közel 70 fénykép több száz arckép közül lett kiválogatva, melyek a 2000-es évtől napjainkig készültek a Magyar Írószövetség tagjairól. Így aztán neves hazai költők és pályakezdő fiatalok szép számban kerültek egymás mellé.  A hazai alkotókon kívül határon kívüli magyar szerzők is találhatók közöttük. Példaként néhány név: Ágh István, Czigány György, Győrffy Ákos, György Attila, Kalász Márton, Karácsonyi Zsolt, László Noémi, Lackfi János, Lövétei Lázár László, Nagy Koppány Zsolt, Orbán János Dénes, Papp Tibor, Szentmártoni János, Szálinger Balázs, Térey János és Vathy Zsuzsa.
 
 
II. Bemutatjuk
Magyar bélyegek napjainkig és a világ postabélyegei – állandó kiállítás
 
 
Albumba zárt emlékezet – 2011.12.16.- 2012. június 30.  

 
A tárlatok helyszíne:
Budapest, Bélyegmúzeum (Hársfa u. 47.)