Fórum Muzeum és Régészeti Park / Sopron

Rádió: 
Tárlatról tárlatra
Adás dátuma: 
2011, Szeptember 26

Tárlatról tárlatra / KONTAKT Rádió (87,6 MHz)

2011 szeptember 26.
 
A műsor felépítése:
I. Kaleidoszkóp / kiállítási hírek
II. Bemutatjuk / Régészeti Park és Fórum Múzeum
 
A műsor vendégei:
Dr. Gömöri János régész, a Fórum Múzeum vezetője
 
 
I. Kaleidoszkóp
Budapest, Szépművészeti Múzeum (Dózsa Gy. u. 41) 
Wiliam Kentridge: „Itt se vagyok …” „I am not me, the horse is not mine” 2011. szeptember 20. - 2011. október 9.
A tárlat Gogol Az orr című művének (1836) videoinstallációs feldolgozása, melyet a dél-afrikai származású William Kentridge alkotott. “Itt se vagyok, a ló nem is az enyém” című munkájában Kentridge Gogol és előfutárainak elbeszéléseit veszi alapul, azért, hogy az orosz modernitás különféle tendenciáinak létrejövetelére és az orosz avantgárd kitüntetett szerepének elvesztésére, katasztrófális sorsára irányítsa a figyelmet. Dimitrij Sosztakovics opera feldolgozásának a színpadra állítási munkálatai során jött létre (New York-i Metropolitan Opera). Megjelenítésében személyes tapasztalatai, például a dél-afrikai apartheid felbomlásáról, éppúgy érzékelhetők, mint egyénisége és érzelmei. A filmezést, rajzolást, szobrászatot, animációt és előadó-művészetet összeházasítva hozza létre megrázó költői allegóriáit. Egyik technikai különlegessége, hogy szénrajzokból építi fel filmjeit: grafikáit és papír kollázsait apró mozgatások egymásutánjában veszi fel, egy jelenség megragadására fókuszál, és ez a rajzlapon kezd el önálló életet élni. A tárlathoz az alkotót bemutató portréfilm is kapcsolódik.
 
Budapest, Klébelsberg Kultúrkúria (Templom u. ) 
Kóborlásaim Kelet-Afrikában: dr. Vadon Gábor fotókiállítása 2011. szeptember 12. - 2011. október 2.
Dr. Vadon Gábor fotográfus a különleges állat-és növényvilágú Tanzániában, a Ngorongoro-kráternél, Zanzibárban és a Maszáj Mara területén készített felvételeit láthatják a látogatók.
 
Budapest, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (V. Garibaldi u. 2.) 
"A holográfia hajnala és horizontja" – 2011. szeptember 23 - 2011. október 13.
A Gábor Dénes Nobel-díjának 40. évfordulója alkalmából az SZTNH és a NOVOFER Alapítvánnyal közösen rendezett filmvetítéses kiállításon a holográfia elvének és gyakorlatának jelenlegi felhasználására, valamint az ezzel kapcsolatos kutatási területekre, mint a. 3D televízió, holografikus méréstechnika, információs technológiák irányítják a figyelmet. Rövid leírásokat tartalmazó tablók és képek mutatják be őket. A Magyar Nemzeti Múzeumban található magyar királyi korona térbeli hologram képei is láthatók. A hologram feltalálójának Gábor Dénesnek a szabadalmai, munkásságával kapcsolatos könyvek, és tárgyak szintén láthatók.
 
Szeged, Móra Ferenc Múzeum (Roosevelt tér 1-3)  
Ennyien maradtunk. Szakrális emlékek a Bánságban / Birkák a templomban – 2011. szeptember 23 – 2011. október 30.
Czank Gábor katolikus plébános 2004 óta háromszáz bánsági faluban körülbelül 150 ezer fotót készített a hívek nélkül maradt templomokról, a fogyatkozó gyülekezetekről, népviseletekről, imakönyvekről és gót betűs sírköveket rejtő temetőkről. A közülük válogatott képek a hét bánsági nemzetiség második világháború utáni kivándorlásának következményeit tükrözik – a mára elnéptelenedett falvak és a régi idők építészeti és tárgyi emlékeit, kultúráját nem értékelő, tüzelőnek, építőanyagnak használó újonnan betelepült lakosság együttes hatását. Az alcím Temesbabsára utal, ahol a templom megmaradt falai között a helyi juhász tartja birkáit, az egyik sváb parasztbarokk ház utca felőli szobáját pedig istállóként használják. Összehasonlításként a világháború előtti archív felvételek is láthatók.
 
Budapest. Petőfi Irodalmi Múzeum (Károlyi Mihály u. 16.)  
”Ki vagyok én? Nem mondom meg … Petőfi választásai” – 2011. szeptember 22. - 2016.
Petőfi Sándor élete iskolai tananyag, a múzeum mégis szeretne újat mondani ebben a témában újszerű kérdésfelvetésével. Az NKA Felemelő századcímű sorozata keretében, a Kutatók Éjszakáján nyílt hat részre oszló tárlaton eddig ismeretlen kéziratokat, képeket és személyes tárgyakat mutatnak be, a költő pályafutásának döntéshelyzeteire, a korszakra és személyiségére jellemző és kirívó esetekre irányítva a figyelmet. Így Petőfi alakján keresztül sajátos körképet is kapunk a reformkor mindennapjairól és értékítéletének alakulásáról, a hivatali életről és színészi pályáról, de olyan egyéni különcségekről is, mint a költő öltözködése, feltűnő gesztusai, formabontó szerepversei. Okos telefonra letöltve látványos képek és hanganyag idézi fel a korszak légkörét, szereplőit, a rendkívüli életpálya fontos pillanatainak hangulatát.
 
Budapest, Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ (Szent László tér 7-14)
Szinház és varázslat: 2. Teátrumfotó – 2011 szeptember 6 - 2011. szeptember 30. 
A száz éve született Rodolfo életét felidéző kiállítása ikertárlataként nyílt kiállítás a mai színházi világot mutatja be rendhagyó módon. A fotóművészek tizenkét színház mindennapjaiba nyújtanak betekintést. Különleges azonban a rendezés módja, mivel az installációnak köszönhetően néha kilépnek a síkból.
 
Szombathelyi Képtár (Rákóczi Ferenc u. 12.) 
Döbrentey Gábor festőművész, restaurátor kiállítása – 2011. szeptember 15. - 2011. október 22.
A szombathelyi születésű Döbrentey Gábor 1933-tól szerepelt kiállításokon. Különösen az emberábrázolás vonzotta, de művei között változatos tájképek is találhatók, néhány csendélet is van közöttük. Műveire jellemző a történelmi festészetben megszokott nagy, figurális kompozíciók. Előadásmódjában a nagybányai realisztikus posztimpresszionizmust és a dekoratív megjelenítést ötvözte.
 
Szombathelyi Képtár (Rákóczi Ferenc u. 12.) 
Nagy Gábor Mihály szobrászművész kiállítása – 2011. szeptember 8. - 2011. október 8.
Nagámi - Nagy Gábor Mihály szobrászművész - számára az úton járás fogalma
A keleti taó nyugalmát a nyugati világ nyughatatlan énkeresésével egyesítő művekben racionálisan kiképzett, geometrikus alakzatok jelennek meg, fekete gránitból vagy krómacélból, sebesre karistolt fafelületként vagy éppen rozsdás rézlemez formájában. Nagámi, ahogy a művész nevezi magát stílbútorfaragó faszobrásznak indult. A konstruktív plasztika útjain haladva azonban saját világot alakított ki: A keleti gondolkodásmód kiegyensúlyozottságára jellemző szerkezeteket hoz létre, melyeken belül megválaszolatlan kérdések feszülnek.
 
Szombathelyi Képtár (Rákóczi Ferenc u. 12.) 
Ignac Meden (Szlovénia) – 2011. szeptember 28. - 2011. október 19.
Ignac Meden 1951-ben született, tanulmányait a ljubljanai Képzőművészeti Akadémián végezte. A képzőművészetben a konstruktivizmust és a konceptualizmust képviseli. A kiállítás a szlovén-magyar kulturális cserekapcsolat keretében jön létre, melynek magyar kiállító művésze Muraszombaton Nagy Csaba.
 
Budapest, Néprajzi Múzeum (Kossuth Lajos tér 12.) 
Erdélyi templomok - Válogatás a Néprajzi Múzeum grafikáiból, fényképeiből – 2011. szeptember 17. - 2012. március 18.
A sokvallású és soknemzetiségű Erdély templomait, berendezési tárgyait, haranglábait és a vallási közösségeket bemutató tárlat rajztanárok, grafikusok, festőművészek tevékenysége nyomán született meg az 1880-1920 évi műemlékvédelmi és néprajzi gyűjtések anyagából. Kós Károly, Huszka József, Telegdy Árpád, Szinte László, Csete Balázs, Edvi Illés Aladár és mások hiteles akvarelljein, toll- és ceruzarajzain, külső és belső helyszíni felvételein keresztül tárulnak a látogatók elé a kalotaszegi, mezőségi és szilágysági fatemplomok, székelyföldi és szászföldi erődtemplomok, szakrális népi kultúránk és épített örökségünk fontos helyszínei. A gyűjtőmunka egyik mozgatórugója az a 20. század elején megfogalmazódott igény volt, mely jellegzetesen magyar építészeti stílus megteremtésére törekedett. Mozgalom született e célból, és ennek keretében a – főként erdélyi - paraszti építészet formavilágát emelték ki, mutatták be és alkalmazták újra az építészetben. Kiemelkedő szerepet játszott ebben Kós Károly, aki formailag és tartalmilag egyaránt a hagyományos táji-nemzeti sajátosságok figyelembevételével tervezett.  
 
 
 
Előzetes:
Szeged, Somogyi Könyvtár (Dóm tér, 1.)
Technológia, kémikus szemmel – 2011. szeptember 30 - 2011. október 18.
A technológia mérföldkövei kémikus szemmel címmel országos vándorkiállítás nyílik a Somogyi-könyvtár alagsorában. A színes fotókkal illusztrált anyag az Amerikai Kémiai Társaság (ACS) kiállításának átdolgozott, magyar nyelvű változata. A tablók bemutatják többek között az energiagazdálkodás, orvostudomány, mezőgazdaság és élelmiszerbiztonság, valamint a kommunikáció technológiai-kémiai vonatkozású összefüggéseit is. A tárlatot a Híres magyar kémikusok című kamara-kiállítás egészíti ki, amelynek anyagát a Somogyi-könyvtár dokumentumaiból válogatták.
 
Szeged, Somogyi Könyvtár (Dóm tér, 1.)
Pillanatképek a magyar EU-elnökségről. Mire figyelt Európa? – 2011. szeptember 30 - 2011. október 18.
Fotókiállitáson a magyar Európai Uniós elnökség emlékezetes mozzanatait mutatja be a Somogyi-könyvtár a Szegedi Tudományegyetem Európa-tanulmányi Központján belül működő Europe Direct Szeged Információs Iroda szervezésében. A tárlat anyagát a Brüsszelben működő sajtószolgálatok fotósai készítették.
 
 
II. Bemutatjuk
 
Sopon ókori emlékei – Régészeti park
A Soproni medencében a bronzkor óta mutathatók ki nagy kiterjedésű települések. A korai vaskorból földvárat és mintegy 200 halomsírt tártak fel, a város belső területéről azonban csak a római kortól találtak emlékeket. Ekkoriban a középkori külvárosokkal nagyjából azonos területen éltek. Sáncárok ismert például a Várhelyen, feltárták az amfiteátrumot, és a Fórum 45 x 46 m nagyságú területe is ismert. Itt állt a curia (római városháza) és bazilika, ahol többek között a bírósági ügyeket intézték, és rekonstruálták az oszlopcsarnok egy részét. A teret egy hármas lovas-szobor kompozíció díszítette. Ennek fő alakja Traianus, Antonius Pius vagy Marcus Aurelius császár lehetett. Legutóbb egyik, a Borostyánkőútra merőleges római úton a 4. századi védőfal maradványaira bukkantak, melynek kapubástyáját rövidesen a helyszínen rekonstruálva is látni lehet. A városba a longobárdok is beköltöztek, és velük együtt ment Itáliába Vigilius püspök, aki soproni eredetéről ott sem feledkezett meg.
Valószínűleg Szent István korából maradt fenn egy vörösre égett, 20 méter széles várfal szerkezet, melyeket az akkor már romokban álló városfalon belül emeltek – hiszen az avar foglalás után sokáig nem lakott itt senki.
 
 
A tárlatok helyszíne:
Sopron, Fórum Múzeum (Főtér 6.)
A múzeum épületében a falakat Pompei vörösre festették, ebből a háttérből emelkednek ki a helyszínen talált kőemlékek, melyek a város lakóiról és életükről sokat elárulnak. A tárlat a virágkorában levő, Kr.u. 2. századi fórumot mutatja be, hiszen megjelenésében lényeges változás Traianus uralkodása után, - a római uralom végéig - már nem történt. Alkalmanként időszakos kiállításokat is rendeznek itt: Nemrégiben zárta kapuit a soproni és aquileiai borostyánköveket bemutató tárlat. A Régészeti park és Fórum Múzeum fenntartója a Scarbantia Társaság alapítványa, mely az antik kultúra értékeinek soproni bemutatását és népszerűsítését tűzte ki célul. Nem csak létükre kívánják felhívni a figyelmet, hanem rendben tartásuk szükségességére is, és lehetővé szeretnék tenni mai a korabeli objektumok használatát, hogy aki megnézi, szinte az ókorban érezze magát. Ezért is csatlakoztak az Európa Bizottság Kultúra programja által is 50 %-osan támogatott 2010-2011 évi Amber Expedition projekthez, melynek keretében júliusban egy római kocsi rekonstrukcióját nézhették meg a Fórum járókelői. A Társaság más intézményekkel közös programokban is részt vesz pl. kiállítások formájában, és ismeretterjesztő előadásokat is tart…
 
 
Ha kíváncsi vagy a részletekre, itt meghallgathatod!
 
 
 
Zenei betétek:
Quo vadis, 1951, Prelude.
Musica Romana, Pugnate IV.
Szerkesztő-műsorvezető: dr. Győry Hedvig
Zenei szerkesztő: Király Hedvig
Technikai munkatárs: Baló Péter
 
 
A műsor a KKDSZ támogatásával készült.