közgyűlés

Időpont: 
2020 Feb 24 - 17:00 - 19:00
Helyszín: 
Nemzetek Háza
Meghívó
 
 
A Magyar Egyiptomi Baráti Társaság 2020. február 24-én (hétfő) 17.00 h-kor
tartandó közgyűlésére.
 
Helyszín: "Nemzetek Háza" 
1062 Budapest, Bajza u. 54. mfsz.
 
Napirend:
 
A Magyar Egyiptomi Baráti Társaság közgyűlése
 
Felhívjuk a Tagság figyelmét, hogy Alapszabályunk értelmében a közgyűlés határozatképességéhez a tagság 50%-a +1 fő jelenléte szükséges. Amennyiben a közgyűlés 17 órakor határozatképtelen lesz, úgy a megismételt közgyűlést 2020. február 24-én 17.30 h-ra újra összehívjuk, amely már a megjelentek létszámára való tekintet nélkül határozatképes.
 
A közgyűlés napirendje:
1. az Elnökség beszámolója a 2019. évi munkáról
2. a Számvizsgáló Bizottság beszámolója
3. a MEBT 2019. évi gazdálkodásának jóváhagyása
4. javaslat a 2020. évi munkatervre
5. a MEBT 2020. évi költségvetésének jóváhagyása
6. Egyéb aktuális kérdések
 
 
                                                    Elnökség
Magyar Egyiptomi Baráti Társaság
 

 
 Kérjük szíves megjelenését a közgyűlésen!
 
 **********
 
Kérjük, hogy aki az idei tagdíjat még nem fizette be, és nem rendezi a közgyűlés helyszínén, az utalja át (3000.- Ft + utalási költség) a MEBT számlájára. Számla számunk: OTP 11705008-22531403-00000000. Ebben az esetben a mebt@mebt.hu e-mailen kérünk egy értesítést a tranzakció megtörténtéről.
 
Havi üléseinket minden hónap utolsó hétfőjén tartjuk a Karácsonyi rendezvénytől eltekintve. Az előadások időpontjai, témái (Közelgő események menüpont) és a Társaság egyéb hírei a honlapunkon (www.mebt.hu) folyamatosan megtalálhatók.