Közgyűlés

Időpont: 
2010 Feb 22 - 18:00 - 20:00
Helyszín: 
Nemzetek Háza, Budapest
Meghívó
 
A Magyar Egyiptomi Baráti Társaság 2010. február 22-én (hétfő) 17.00 h-kor tartandó ülésére.
Helyszín: "Nemzetek Háza" 
1062 Budapest, Bajza u. 54. 1. em.
 
Napirend:
 
A Magyar Egyiptomi Baráti Társaság közgyűlése
                                
Felhívom a Tagság figyelmét, hogy a közgyűlés határozatképességéhez a tagság 50%-a + 1 fő jelenléte szükséges. Amennyiben a közgyűlés 17 órakor határozatképtelen lesz, úgy a megismételt közgyűlést 2009. február 22-án 18.00 h-ra újra összehívom, amely már a megjelentek létszámára való tekintet nélkül határozatképes.
 
A közgyűlés napirendje:
1. az Elnökség beszámolója a 2009. évi munkáról
2. javaslat a 2010. évi munkatervre
3. a Számvizsgáló Bizottság beszámolója
4. a MEBT 2009. évi gazdálkodásának jóváhagyása
5. Új Számvizsgáló Bizottság választása
6. a MEBT 2009. évi költségvetésének jóváhagyása
7. Az alapító-okirat módosítása
 
Budapest, 2010. február
  
 
Dr. Fodor Sándor sk.
Elnök
Magyar Egyiptomi Baráti Társaság
 
 
Kérjük szíves megjelenését a rendezvényen.
Egyúttal kérjük azon tagtársainkat, hogy akiknek módjukban áll, Személyi Jövedelem Adójuk 1 %-ával támogassák Társaságunkat.
Adószámunk: 18072622-1-42. Támogatásukat előre is köszönjük.