Az "eretnek" fáraó korának művészete

Megjelenés: 
2004, Szeptember 27

nefer.pngTartalom

Az „eretnek” fáraó korának művészete

Dr. Varga Edith
Szépművészeti Múzeum

Eretneknek számítanak azok, akik az általánosan elfogadott eszmékkel és gyakorlattal szembe fordulnak, azokat üldözőbe veszik és saját tanaikat állítják a korábbi, általuk megtagadott ideák helyébe. Az ókori Egyiptomban egyetlen, kiemelkedő személyt, IV. Amenhotep fáraót, a későbbi Ehnatont tekintették eretneknek, sőt szentségtörőnek, akinek még a nevét is kitörölték az egyiptomi királylistákból, híveit elhallgattatták és székhelyét elpusztították. Mindez az Újbirodalom (i.e. 1552-1070) időszakában, a XVIII. dinasztia vége felé történt. A XVIII. dinasztia (i.e. 1550-1294) a nagy, hódító fáraók korszaka volt, amikor Egyiptom a Mediterraneumlegfontosabb országává vált. Nevezetes fáraója, III. Amenhotep békés virágzó uralkodása idején olyan gazdagság áradt az országba, melyről a külföldi uralkodók azt írták: Egyiptomban több az arany, mint a homok. A fáraó egy mitanni hercegnő és IV. Thotmesz házasságából született, főfelesége pedig a núbiai származású Teje volt. Közös gyermekük, az apja halála után trónra lépő IV. Amenhotep korán meghalt öccse, Thotmesz helyett lett fáraó és a trónnal együtt elfogadta testvére menyasszonyát, a szép Nofretetét is.