Hazai szabadgyök-kutatások évtizedei és hatása a különböző tudományágak fejlődésére

A Magyar Szabadgyök-Kutató Társaság,
a Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézete,
a Magyar Orvostörténelmi Társaság Fogászattörténeti Szakosztálya,
MTA Élettudomány történeti munkacsoportja,
Magyar Természettudományi Társulat Tudománytörténeti Szakosztálya
közös szervezésében
2017. május 19-én pénteken rendezi meg a Nagyvárad téri Elméleti tömb
Johan Béla termében
a
„Hazai szabadgyök-kutatások évtizedei és hatása a különböző tudományágak fejlődésére”
 című munkaértekezletét.
 
Szervezők: Prof. Dr. Blázovics Anna és Prof. Dr. Forrai Judit
A rendezvény ingyenes!
 
Program
 
 
9:00 Köszöntők   
 
Elnökök: Blázovics Anna, Forrai Judit
 
 
9:10    Prof. Dr. Forrai Judit D.Sc.
Szemelvények a táplálkozás kultúrtörténetéből az antioxidánsok árnyékában
 
9:30     Prof. Dr. Rőth Erzsébet D.Sc.
Évtizedeim a szabadgyök-kutatásban: a pécsi iskola eredményei a kísérletes kardiológiában
 
9:50      Dr. Vereckei András Ph.D.
Szabadgyök-reakciók jelentősége az orvostudományban és ezen belül a cardiovascularis betegségekben
 
10: 10    Dr. Lantos János Ph.D.
Szabadgyökös reakciók vizsgálata intenzív betegellátást igénylő kórképekben
 
10:30     Dr. Szöllősiné Varga Ilona Ph.D.
Matkovics-műhely, Szeged
 
 
10:50 -   11:10    szünet
 
 
 
 
 
Elnökök: Rőth Erzsébet – Vereckei András
 
11:10    Prof. Dr. Balla József D.Sc.
Hem és hemoglobin oxidáció kóroki szerepének felismerése az érbetegségek kialakulásában - Debreceni Egyetem 
 
11:30    Prof. Dr. Somogyi Anikó D.Sc.
Együtt a barátság és tudomány útján
 
11:50    Prof. Dr. Fehér Erzsébet D.Sc.
Neuroimmun moduláció az emésztőrendszerben 
 
12:10    Dr. Fülöp András Ph.D.
A máj ischaemiás-reperfúziós károsodásának kórélettana, és kezelési lehetőségei
 
 
12:30 - 13:30 szünet
 
 
Elnökök: Szöllősiné Varga Ilona – Mézes Miklós
 
13:30      Prof. Dr. Mézes Miklós akadémikus
A szabadgyök- és antioxidáns kutatás harminc éve a Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszékén: szeléntől a mikotoxinokig
 
13:50      Prof. Dr. Tari Irma
A Szegedi Tudományegyetem  Növényélettani /Növénybiológiai Tanszékének hatvan éve: a növényi hormonoktól a szabad gyökökig
 
14:10      Prof. Dr. Stefanovits-Bányai Éva D.Sc.
A Szent István Egyetem Budai Campusán és jogelőd intézményeiben folytatott szabadgyök-kutatás történeti áttekintése
 
14:30      Dr. Lugasi Andrea Ph.D.
Szabad gyökök és antioxidánsok az élelmiszerekben, szerepük a táplálkozással összefüggő betegségek kialakulásában
 
14:50      Dr. Szentmihályi Klára Ph.D.
Szabadgyökös kutatások az MTA Természettudományi Kutatóközpontban és elődintézményeiben
 
 
15:10 -  15:30 szünet
 
 
 
 
 
 
Elnökök: Lugasi Andrea – Törő Klára
 
15:30      Prof. Dr. Fébel Hedvig Ph.D.
Az oxidatív stressz és a védelmi rendszer vizsgálatának veteriner aspektusai, történeti áttekintés a 70-évektől napjainkig
 
15:50      Dr. Győry Hédi Ph.D.
Egyiptomi orvostörténeti kutatások szabadgyökös vonatkozásai
 
16: 10     Dr. Törő Klára Ph.D.
Paradigmaváltás a környezetmeteorológiai tényezők megítélésében az igazságügyi orvostanban
 
16: 30     Prof. Dr. Blázovics Anna D.Sc.
Szabadgyök-kutatás évtizedei a Semmelweis Egyetemen
 
16:50     A konferencia értékelése: Blázovics Anna, Forrai Judit
 
 
Az előadások anyaga megjelenik a Kaleidoscope-ban.
http://www.kaleidoscopehistory.hu/index.php?subpage=szerzoknek