Közgyűlés

Időpont: 
2017 Feb 27 - 17:00 - 19:00
Helyszín: 
Nemzetek Háza
 
Meghívó
 
A Magyar Egyiptomi Baráti Társaság
2015. február 27-én (hétfő) 17.00 h-kor tartandó ülésére.
Helyszín: "Nemzetek Háza"
1062 Budapest, Bajza u. 54. mfsz.
 
 
 
A Magyar Egyiptomi Baráti Társaság közgyűlése
 
Felhívom a Tagság figyelmét, hogy a közgyűlés határozatképességéhez a tagság 50%-a + 1 fő jelenléte szükséges. Amennyiben a közgyűlés 17 órakor határozatképtelen lesz, úgy a megismételt közgyűlést 2016. február 27-én 17.30 h-ra újra összehívom, amely már a megjelentek létszámára való tekintet nélkül határozatképes.
 
A közgyűlés napirendje:
1. az Elnökség beszámolója a 2016. évi munkáról
2. javaslat a 2017. évi munkatervre
3. a Számvizsgáló Bizottság beszámolója
4. a MEBT 2016. évi gazdálkodásának jóváhagyása
5. a MEBT 2017. évi költségvetésének jóváhagyása
6. Egyéb aktuális kérdések
 
 
Kérjük szíves megjelenését a rendezvényen!
 

Budapest, 2017. január

 
                           Elnökség   
                                      Magyar Egyiptomi Baráti Társaság
 
 
 
Egyúttal kérjük azon tagtársainkat, hogy akiknek módjukban áll, Személyi Jövedelem Adójuk 1 %-ával támogassák Társaságunkat.
Adószámunk: 18072622-1-42.
Támogatásukat előre is köszönjük.
 
Kérjük, hogy aki az idei tagdíjat még nem fizette be a MEBT számlaszámára (OTP 11705008-20439525-00000000), az
- a közgyűlés előtt vagy után személyesen tegye meg, vagy  
- legyen szíves április végéig személyesen vagy átutalással rendezni. Ez utóbbi esetben kérjük, hogy a mebt@mebt.hu e-mail címen küldjön az átutalásról értesítést.
 
 
Havi üléseinket minden hónap utolsó hétfőjén tartjuk a Karácsonyi rendezvénytől eltekintve. Az előadások időpontjai, témái és a Társaság további hírei a honlapunkon (www.mebt.hu) folyamatosan megtalálhatók